Kennis over de narcistificering van onze samenleving​

Zonder toegepaste kennis over doorgeschoten narcisme zal alles falen
ook het redden van de aarde en de huidige 'beschaving'.

Without applied science about over-narcissism everything will fail, including saving the earth and the current “civilization”.

Alles op deze website  Narcistenbuster.nl is ter verspreiding van de kennis over de narcistificering van onze samenleving 
en dus voor iedereen vrij te downloaden en te verspreiden.

Titel recente stukken:

NAM – winningsplan-groningen-2016 bijlage behorend bij info na zitting RvS /31 dec 2020

e-mail blokkade door de Gemeente Noordenveld / 8 december, alle emailadressen van Gemeente Noordenveld bij ons bekend zijn voor Robberthuijskens@gmail.com  geblokkeerd en komen retour als spam… 

Pro Forma Hoger Beroep 28 november 2020 Centrale Raad van Beroep

Het brisant pandemie vaccin 16 november 2020

uitspraak LEE 20 – 44 PW  30 oktober 2020

formeel beroep tegen beslissing gemeente Noordenveld inzake bezwaarschrift / het nog steeds niet inhoudelijk behandeld stuk van 5 januari 2020

Angst Lock Down  27 oktober 2020

Na de zitting van 22 september 2020  heeft de rechter
Gemeente Noordenveld een opdracht gegeven waar wij tweemaal op mochten reageren.
• 
reactie rechtbank 2 oktober 2020
• 
aanvulling reactie rechtbank 5 oktober 2020

 • tweede alles in een 10 september 2020
i.v.m Rechtszitting 22 september 2020 -11:30 uur te Groningen

Het al-oude gezegde: 
Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Confucius of Kǒngzǐ
De Chinese geboortenaam van Confucius is Kong Qui.
Hij leefde volgens de westerse jaartelling 551 vóór Christus.
Hij werd in China Kǒngzǐ genoemd, hetgeen staat voor Meester Kong.
Confucius, de naam zegt het al, is een gaslighting van de machthebbers van het westen
om de betekenis van wat Kǒngzǐ als denker/filosoof uitdroeg als kennis voor een gezonde 
samenleving voor de burger te verwarren.
Ten bate van een gezonde samenleving droeg Kǒngzǐ de gulden regel met zes subregels uit. 
De kennis van Kǒngzǐ geeft burgers te veel wijsheid tegen o.a. de slavernij
dus is de boodschap van Kǒngzǐ door westerse machthebbers hernoemd als Confucius,
oftewel To Confuse, om te verwarren, alsof de boodschap van Kǒngzǐ er een van verwarring is.
Dat de naam van Kǒngzǐ door westerlingen is herbenoemd als Confucius,
 is een ernstige narcistificatie van de filosofische denkoverwegingen van Kǒngzǐ.

 

Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet. 
Kǒngzǐ

De Narcisten Buster©