Kennis over de narcistificering van onze samenleving​

Zonder toegepaste kennis over doorgeschoten narcisme zal alles falen
ook het redden van de aarde en de huidige 'beschaving'.

Without applied science about over-narcissism everything will fail, including saving the earth and the current “civilization”.

Alles op deze website  Narcistenbuster.nl is ter verspreiding van de kennis over de narcistificering van onze samenleving 
en dus voor iedereen vrij te downloaden en te verspreiden.

Het al-oude gezegde: 
Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Confucius of Kǒngzǐ
De Chinese geboortenaam van Confucius is Kong Qui.
Hij leefde volgens de westerse jaartelling 551 vóór Christus.
Hij werd in China Kǒngzǐ genoemd, hetgeen staat voor Meester Kong.
Confucius, de naam zegt het al, is een gaslighting van de machthebbers van het westen
om de betekenis van wat Kǒngzǐ als denker/filosoof uitdroeg als kennis voor een gezonde 
samenleving voor de burger te verwarren.
Ten bate van een gezonde samenleving droeg Kǒngzǐ de gulden regel met zes subregels uit. 
De kennis van Kǒngzǐ geeft burgers te veel wijsheid tegen o.a. de slavernij
dus is de boodschap van Kǒngzǐ door westerse machthebbers hernoemd als Confucius,
oftewel To Confuse, om te verwarren, alsof de boodschap van Kǒngzǐ er een van verwarring is.
Dat de naam van Kǒngzǐ door westerlingen is herbenoemd als Confucius,
 is een ernstige narcistificatie van de filosofische denkoverwegingen van Kǒngzǐ.

 

Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet. 
Kǒngzǐ

Copyright De Narcisten Buster 2020