Hulp bij narcistische overlast

Narcisten Buster hulp

Samencoach.nl

Coaching & adviezen
Robbert & Lianda, beide ervaringsdeskundigen.

Telefonisch consult, op aanvraag.

Lezingen, informeer vrijblijvend

Tarieven, naar draagkracht

Voor info en boekingen: narcistenbuster@gmail.com

Ter informatie en overdenking

De Narcisten Buster©