Video voorbeeld dB(A) weging

Watch Video below

Deze video opname gebruik ik op basis van eerlijk handelen, redelijk gebruik en op basis van de pers-exceptie gebaseerd op het algemeen belang van de mensheid
inzake het openbaren van de grote leugen van de wettelijke gehanteerde dB(A) weging
als geluidshandhaving normering.

Iedereen kan dit simpele experiment zelf ook uitvoeren en beluisteren
en daarmee is deze bekendmaking ook wetenschappelijk en
de leugen van de dB(A) weging ontmaskerd.  

De makers van de originele opname zijn de gebroeders Scott.
Ik draag deze aangepaste video op aan alle Orca’s, dat hun protesten maar mogen werken. 

I use this video recording on the basis of fair dealing, fair use and
on the basis of the press exception based on the general interest of humanity
in revealing the big lie of the legally used dB(A) weighting as noise enforcement standard.

Anyone can also perform and listen to this simple experiment themselves and thus
this announcement has also scientifically unmasked the lie of the dB(A) weighting.

The creators of the original recording are the Scott brothers.
I dedicate this modified video to all the Orcas, that their protests may work.

The choice for this video has been made sheer on the magnitude of the organ of the Bela Bartok National Concert Hall Müpa organ, Budapest Hungary. 
Content-wise there is no link between Narcistenbuster.nl and ScottBrothersDuo.com.

Müpa orgel in Vlakke, Db(A) en Db(C) weging.mov

De Narcisten Buster©