De Aardgas Klimaat leugen

Downloads

De Aardgas Klimaat leugen

5 mei 2023 reactie Huijskens en Van Velzen aan minister EZK via Raad van State reactie
Bijlage 1 audio ‘basbuis’ (nog op de website te plaatsen).
Bijlage 2 en 3 zie LFG bromtonen.
Hoger beroep

Eerdere stukken betreffende beroep tegen minister van EZK en besluit SodM zijn te lezen op LFG bromtonen

LFg met dB(C) weging volgens RIVM 1 juli 2020 De Fallus

 Het RIVM heeft aan ons bekend gemaakt dat Laag Frequent geluid, ook bekend als ‘de bromtonen’, gemeten dienen te worden met de dB(C) norm en niet met de dB(A) norm en dat dient Minister Kajsa Ollongren goed in haar niet luisterende oren te knopen want haar nieuwe wet geluidsoverlast is opgemaakt in de dB(A) norm.  
Tevens bevestigde het RIVM ons dat goede geluidstechnici bekend zijn met het feitelijk verschil tussen de dB(A) en dB(C) norm.

Beroep tegen instemmingsbesluit Minister Wiebes, inzake vergroting UGS Norg

Stikstof, email naar de NAM & SodM

Fibromyalgie versus LFg.

Zienswijze / Bezwaar, de ingediende Zienswijze betreffende de uitbreiding/opslag UGS Norg / NAM Shell - juni 2019

De LFg Leugen, DbA curve ontmaskerd

Kannibalisme

Tags: Democraat of Monarch, Prins Claus; Cast off the robe that binds you. Risk your neck., Willem Oltmans, Huub van ‘t Hek, Anja Otto, kinderarbeid – kannibalisme van de jeugd, Claus von Amsberg vader van Alex, democratie en monarchie kunnen niet door één deur, Bilderberg-groep, versluiering van de waarheid, Grenzen aan de groei, Freud-Todestrieb-doodsdrang, Kannibalisme omdat ie het eigen gedrag zo lekker vindt, bestiale seksdriften, kannibalisme/narcisme, bijbel copyright, OCD  obsessieve impulsieve disorder, Koningsdag 2019…samen = horen zien zwijgen!

Kannibalisme, extra editie

Tags: Het psychisch zelf-kannibalisme, autonoom nadenken, ben je eigen voorproever, fake-nieuws, horen-zien-zwijgen, afgelasting wandeling Nacht van de Vluchteling door Herinnering Centrum Kamp Westerbork, zwichten voor Tirannen dan dooft het licht, onze Notre-Dame zo conviniënt, 9/11, California branden, geresomeerde opa in het afvalwater, Fake Overheid, fake DbA norm, verzwegen waarheid, LFg drukgolven en drukverschillen, een muur van Low Frequentie Golven, Dieren zeedieren en LFg overlast, communicatie zeedieren verstoord stranden massaal, keuze bevelvoerders helden Kazematten, interviews Nederlands Indië in de doofpot.

Bijlage: Onderzoek door NAA  5955 Geluidsmetingen LFG Lindelaan 18 te Een

Bijlage nor_low_noise

De Prelude Sodom & Gomorrah, de aardgas en Klimaat leugen.

Tags: De Bovenstroom is net zo verrot als de Onderwereld maar zij hebben middels narcistische manipulaties genaamd democratie en politiek hun Onderstroom als hun slaven in de uitbuit tang, Knikkerbaan, verzetsknikker, een Prelude betekent in de muziek het voorspel voor iets wat er achter aan Komt, loverboy Wiebes, LFg en 5G als verslappers ‘nommaker’, afslachten voor het zwarte  gele en vloeibare goud, aardbevingen in moeder aarde en in de lichamen van de omwonenden van NAM gasinstallaties, we worden belazerd met de Dba en MAF geluidscurve als geluidshinder waarden, onze samenleving is reeds genarcistificeerd en dus beyond, ELAL icoontjes in mijn iphone, Prelude het schip van de Koninklijke Shell, de expertise van Maxima, leegzuigen van de gasvelden van Nederland, de LNG capaciteiten van Brunei Singapore Oman Verenigde Arabische Emiraten en Europoort, UGS Norg aardgas naar buitenlands bedrijf TAQA in Alkmaar, Chloor,  State Visit in Brunei Shell Petroleum, Gasleiding in de Oostzee, Van het gas af alleen in Nederland terwijl Duitsland gasaansluitingen promoot, verbod op gasaansluiting, warmtepompen en zware LFg overlast, U heeft als Koning minimaal een warme band met CEO Shell Mw. Marjan van Loon en wij worden middels de zware LFg gegenereerd door de UGS Norg van de NAM / Koninklijke Shell nagenoeg 24/7 met die LFg ongewenst binnengedrongen in onze lichamen en worden derhalve fysiek verkracht door de Koninklijke Shell.,Met de ontkende gezondheidsgevaren van Laag Frequente Energie Golven en de hoge zoals 5G gaat het menselijk lichaam namelijk zichzelf van binnenuit vernietigen, De Jappen en Nazi’s lieten het ook door de kampbewoners/Joden zelf uitvoeren, Sterf fijn en en laat je daarna netjes milieubewust resomeren zoals de Bovenstroom dat voor de Onderstroom bedacht heeft. 

De Sluipmoordenaar LFg energiegolven

Tags: Laag Frequente Golven, DbA curve, MAF, Hz zijn trillingsgolven, Wat onder de DbA/MAF curve komt kunnen we als mens volgens die norm niet ‘horen’ dat is nonsens, windturbines en overlast LFgolven, HAARP en LFg, Het Nederlands belachelijk gas- en klimaat beleid onzin toont haarfijn de onbalans die in Nederland heerst door de narcistificatie, …is ons allemaal verkrachten met LFg en 5G energie golven.

Ollongren, Resumeren, koekje van eigen deeg

Tags: Beyond, Jonkvrouwe Kajsa Ollongren, kajsa in het Pools/Russisch omschreven als voedsel, resomeren=oplossen, Resomeren en Soylent Green, aardappelmeel, asielzoekerscentrum Ter Apel, chemisch afvalwater, koekjes van en voor de Onderstroom.

opname warmtepomp Vaillant, hoezo fluister-pomp...
bron: vaillant.nl

Kijk voor uitleg DbA en andere informatieve video’s op het YouTube kanaal van Robbert Huijskens 

Achterliggende correspondentie betreffende zware LFg overlast te EEN veroorzaakt door UGS Norg/NAM

Onze brieven

Plaatselijk Belang EEN.

NAM

Actium Wonen

SodM, Staatstoezicht op de mijnen

Gemeente Noordenveld

NAA, Noordelijk Akoestisch Adviesburo

Bijlagen

Absolute threshold of hearing – Wikipedia
op deze wikipedia pagina is Laag Frequent weggelaten!

Voorjaar 2020 -Waterstofgas buizen in Friesland nabij Sneek. De Afsluitdijk is al zo goed als voorzien, ook tijdens de PFAS-affaire werd er in snel tempo doorgewerkt.
De Ambtenaar, Gemeente Hollands Kroon

De Narcistenbuster©