LFg 'bromtonen'

Downloads

Staande LFG / ELF = de apathische dood

Kijk ook op onze website laagfrequent-bromtonen.nl betreffende Laag frequent, Hoog frequent golven, het bedrog en de gezondheidsgevolgen voor mens en dier.

5 mei 2023 reactie Huijskens en Van Velzen aan minister EZK via Raad van State reactie 
Bijlage 1 audio bestand ‘basbuis’ nog op de website te plaatsen.

Door de mand gevallen Democratie 7 oktober 2022
Aan de Tweede Kamer / Commissie Economische Zaken en Klimaat.

Reactie Ombudsman 6 oktober 2022 Uw vraag dossiernummer 1550350
13 september 2022 reactie Ombudsman Uw klacht
 23 augustus 2022 Nationale Ombudsman
Aangifte doen blijkt weer onmogelijk, op aanraden van politie team Noord Nederland richting de Nationale Ombudsman, de vicieuze-cirkel-tacktiek.
We kennen de Ombudsman al van een vorige zaak tegen Gemeente Noordenveld, zijn uitspraak was 100% onjuist en zeer kwalijk , zie uitspraak CRvB.

Ingebracht febr 2022 Tweede Kamer:
Gezondheidseffecten door overlast van windturbines maar ook door warmtepompen, grote ventilatoren en instellingen. 
Ga eens na wat de resonantie tussen de verschillende machines en de optelsom teweeg brengt! 
Een Hertzmuur van trillingen en druk op het lichaam, rampzalig.

Tweede Kamer Commissie EZK : gepubliceerd 7 februari 2022
Aanvulling 3 februari 2022 LFG:Infrasoon – Commissie EZK  – brief 12 februari 2022
Onze ingezonden brieven inzake ‘geluidsoverlast algemeen & gezondheidseffecten door LFG & Infra Soon’ waaronder die van windturbines omdat het RIVM & de GGD niet de gehele waarheid aan uw commissie hebben verteld en het RIVM, gezien hoe lang het RIVM als instituut al bestaat, de waarheid al sinds 1967 dient te kennen en derhalve de waarheid kennelijk doelbewust verborgen houden.

Dit betreft ook de overlast-problematiek door de Warmtepompen (specifiek de buiten-units). 
De gezondheidseffecten zijn desastreus!  
Deze feiten worden u niet vertelt, u kúnt dus geen doordachte keuze maken want u kent de feitelijke waarheid niet!

De Ambtenaar, Gemeente Hollands Kroon

Het RIVM weet de waarheid echt wel over LFg overlast 14 januari 2022 betreft antwoord RIVM

Duits LFG bewijs 2021 14 januari 2022

phon meting 3 januari 2022

30 september 2021 :reactie op verweer Min. EZK en bijlagen 19-23  opgemaakt op basis van gedrag en FPK methode (alles bij de naam te noemen).

18 augustus 2021 – Beroep tegen besluit minister EZK 21178657-2 
inclusief bijlage 15: antwoord ISO Genève en NEN (Royal Netherlands Standardization Institute; Delft)

Warmtepomp = hoezo fluister-pomp...!

bron: Vaillant.nl

Rapport buiten-warmtepomp Otterlo : drukgolven 5 augustus 2020  extra uitleg verzonden naar Jan van Driel SodM i.v.m. verzoek handhaving en klacht wijze handhaving met dB(A) weging.

RIVM; bij LFg van dB(A) naar dB(C) Brief naar diverse geadresseerden o.a. Ombudsman 2 juli 2020 Lakmoesproef

LFg met dB(C) weging volgens RIVM 1 juli 2020 De Fallus

 Het RIVM heeft aan ons bekend gemaakt dat Laag Frequent geluid, ook bekend als ‘de bromtonen’, gemeten dienen te worden met de dB(C) norm en niet met de dB(A) norm en dat dient Minister Kajsa Ollongren goed in haar niet luisterende oren te knopen want haar nieuwe wet geluidsoverlast is opgemaakt in de dB(A) norm.  
Tevens bevestigde het RIVM ons dat goede geluidstechnici bekend zijn met het feitelijk verschil tussen de dB(A) en dB(C) norm.

26 juni 2020 Analyse van het antwoord van het RIVM

stukje tekst uit de analyse:
“Die Nederlandse vrijheid van meningsuiting is heden gelijk aan WC papier, vandaar die enorme behoefte aan WC papier tijdens de beginperiode van de door het RIVM afgekondigde Corona Pandemie, de opmaat naar de verdere uitdunning van het volk als waterstof voorbeeldland zodat wij als volk de Twerkende kont van Premier Mark Rutte met ons eigen WC papier kunnen afvegen.
Pruim dan maar ff lekker op je gebruikt WC papier, dan proef je de gore stront van groep B & C.”

dB(a) leugen, wettelijke uitleg, 

dB(a) meetcurve welke de LFg niet meeweegt, de dB(c) curve toont LFg wel aan.

dB(a) leugen, wetenschappelijke uitleg betreffende Laag Frequent Hertz Druk Golven.

De apatische dood onder Laag Frequent Geluid, email aan...

Er vindt in voorbeeldland Nederland reeds een langzame apathische slachting plaats op basis van diverse dingen zoals onderwijs, inzet van sonic weapons en isolatie methoden uitgevoerd door de democratie en het leugenachtige op geld beluste R.I.V.M.

9 mei 2020 Koning , nou nu weet ons grote opperhoofd het ook! 

13 juni 2020 -Vierde Verzetschrift-, meer info over de doelbewuste db(A) leugen betreffende SLFHDG (staande laag frequente hertz druk golven) ten behoeve van de Mammon (economische belangen Mark Twerking) gegenereerd door o.a. UGS Norg, UGS Grijpskerk, warmtepompen en windturbines met als gevolg de apatische dood van de bevolking.

beeld: lenardaudio.com / Toegevoegd als duiding de rode lijn dB(A), gele lijn LFG, witte teksten

Basis info betreffende: LFG / Infrasoon & de dB(A) bedrog weging

•Hoorbaar en onhoorbaar geluid bestaat uit trillingen, die trillingen zijn energie golven (Hertz frequenties).

•Hard en zacht geluid wordt benoemd met de amplitude.


•Geluid bestaat uit korte energie Hertz golven voor de hogere tonen en lange energie Hertz golven voor de lage tonen. Lage tonen worden in de wetenschap ‘laagfrequent’ genoemd, in de geluidsopname en muziek wereld worden die ‘bas’ genoemd. Bas stem etcetera. 


•De lage tonen bestaande uit 0 t/m 125 Hertz (infrasoon en LFG genoemd = bastonen in muziek) kunnen (in tegenstelling tot wat al jaren verteld wordt) voor het grootste gedeelte waargenomen worden door het menselijk oor (concerten, industrie, menselijke stem, etc). 


•Een gedeelte uit het hele lage spectrum (0 t/ 20 Hertz) wordt door meerdere mensen niet meer met het gehoor waargenomen maar kan wel fysiek waargenomen worden, bijvoorbeeld door het voelen van trillingen die druk kunnen geven op de trommelvliezen. Het voelen trillen van kerkbanken, als het Kerkorgel in de Laurenskerk te Rotterdam bijvoorbeeld haar laagste toon van 16 Hertz laat klinken, dat komt omdat de lange bas (LFG) golven trillingen/druk/energie genereren.

•Deze golf met haar energie/druk kan flinke afstanden afleggen, des te lager de toon des te verder de golf met de druk/ energie komt, ook al is die onhoorbaar. Zeer krachtige infrasoon kan op vijf kilometer afstand dodelijk zijn, zou de UGS-Norg bijvoorbeeld exploderen zullen er in een grote radius vele doden vallen door het infrasoon geluid dat daarbij vrij komt en is rampenbestrijding hoegenaamd niet eens mogelijk totdat het ontsnappend gas eerst is uitgeraasd. (verzwegen!)

De druk van LFG verspreidt zich over land, lucht, door de grond, door water nog veel verder, door de muren van gebouwen, het botst binnen harde oppervlakken en botst heel logisch dus ook tegen en dwars door het menselijk lichaam heen.

•Zelfs als de mens zich niet gewaar is van deze golven (hoort/voelt), dan blijft de druk onverminderd op het lichaam doorwerken en veroorzaakt die trilling grote schade aan het lichaam, zeker als de trillingen/golven ‘Staand’ (langere tijd achtereen) zijn.

•Een druk golf (Hertz toon) is er nooit slechts één, het zijn meestal meerdere Hertz golven tegelijk waardoor deze cumulatief werken, met elkaar oscilleren, aldus de energie/druk verhogen (aldus kan een windturbine een onhoorbare muur van energie/druk genereren). 


Technische meetbaarheid
Al een eeuw lang wordt geluid opgenomen en gemeten.
 De meeste nu bestaande geluidsbureau’s meten met de duurste gekalibreerde apparatuur en in hun grafieken worden de lage Hertz tonen accuraat weergegeven, meestal vanaf ongeveer 3 Hertz en hoger; deze Hertz golven zijn dus gewoon meetbaar.
(helaas zijn er binnen de ambtenarij ook audio kwakzalvers bezig)

Een goed geluid onderzoek dient op basis van de Phon methode plaats te vinden. De grondlegger van de Phon is Professor in psycho-akoestiek Stanley Smith Stevens (1906-1973), welk onderzoek inhoudt dat er ook empirisch onderzoek in het onderzoek is meegenomen en gemeten dient te worden met een phon meeting (een vlakke meeting).
Dit dient zowel wetenschappelijk (herhalend) als empirisch (bevindingen van de aangedane mens) te moeten worden onderbouwd. 

De druk/energie die de Hertz golven genereren en de cumulatieve werking wordt (door de moderne RIVM-GGD) buiten beschouwing gelaten. Het wordt soms genoemd in de rapporten maar niet meegenomen in het uiteindelijke overlast rapport omdat het wordt uitgegumd met de Wettelijke dB(A) weging.

Wetgeving geluid
In Nederland bestaat de wettelijke weeg normering dB(A) bij geluid.

Deze wettelijke weging wordt ná het meten door een gerenommeerd geluidsbureau, letterlijk met een digitale grafische lijn, over de vlakke geluidsmeeting heen gelegd.

Door deze Wettelijke dB(A) weging afspraak, zal de uitkomst van de meeting een geheel ander beeld geven dan de oorspronkelijke weging en de echte werkelijkheid.

Waar komt de wettelijke geluid dB(A)weging normering vandaan
Toen film met geluid werd uitgevonden in 1924 kwam er behoefte aan een norm om eenheid van de apparatuur te ontwikkelen waarmee geluid opnamen werden gemaakt en om die daarna weer op de juiste wijze zo getrouw mogelijk weer te kunnen geven.
De eerste basis voor die eenheid werd in 1933, middels de Fletcher-Munson curve, vastgesteld, met evenwel nog de gebrekkige apparatuur van toen werd het ‘gemiddeld karakter’ van het menselijk oor vastgesteld maar die curve zegt niets over wat de mens horen kan en al zeker niet wat die mens individueel kan horen. Het is een afspiegeling van het gemiddeld ‘karakter’ uit 1933.

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd met het opkomen van betere geluid- en zend apparatuur wereldwijd door het ASA (American Standards Association) een kalibratie norm vastgelegd om wereldwijd apparatuur op een standaardmanier op elkaar af te kunnen regelen, de IEC123-A standard, die afspraak is daarna misbruikt tot de huidige de dB(A) norm.

De dB(A) curve was het meest geschikt omdat die ongeveer de lijn van de Fletcher-Munson curve volgde en met name omdat de elektrische stroompjes die nodig zijn om de lagere frequentie geluid (bas) weer te geven, voor het ‘vlakke’ bereik van de afregel apparatuur te groot werd. Voor het weergeven van de bas geluiden (Laag Frequent Geluid) heb je meer elektrische stroom nodig, dus meters met een veel groter bereik dan analoog mogelijk was en is. 


De industrialisatie groeide met de jaren en daardoor ook het omgevingsgeluid, wat uiteindelijk hinder/overlast genereerde (bijvoorbeeld medio 1967 toen Schiphol groeide). AVRO Televizier maakte in 1967 een televisie onderwerp over de geluid overlast van o.a. Schiphol.

Ook in 1967 maakte UNESO het onderzoek bekend van wetenschapper Vladimir Gavreau van het bestaan van onhoorbaar infrasoon geluid (1 t/m 20 Hertz) dat zéér schadelijk was voor de mens. Gavreau maakte ook een Infrasoon oorlogswapen dat mensen op vijf kilometer afstand kon doden. Infrasoon werd als schadelijk onderkend inclusief de schadelijkheid voor de mens. 


Door de ontdekking van deze schadelijke golven had de Staat behoefte aan een geluidshinder normering omdat er in de jaren 60 van de 20ste eeuw steeds meer mensen gingen klagen.
In 1970 werd de NSG opgericht, de Nederlandse Stichting Geluidhinder. 

De Staat beloofde in 1971 dat er geluidsnormen zouden komen.
In 1979 kwam de Wet Geluidhinder en werd de dB(A) kalibratie normering voor apparatuur in combinatie met de daarop gelijkende Fletcher-Munson curve, mede op aangeven van de NSG, als Wet aangenomen ‘als wat de mens gemiddeld horen kan’ als norm voor het vaststellen van geluidshinder voor Nederland en daarmee werd een wezenlijk deel van wat de mens horen kan quasi wetenschappelijk als het ware uit het waarheidsgetrouwe HiFidelity geluidsbeeld gehaald.

De kalibratie normering van apparatuur en het toen al stokoude karakter van de oor curve van Fletcher-Munson werd door de NSG aangegeven en daarna aangenomen als Wettelijke dB(A) weeg normering voor geluidshinder / omgevingshinder voor de mens. 

De lage tonen worden (werden toen) door de dB(A) weeg normering eenvoudig met een streep op papier weggefilterd en daardoor (quasi wetenschappelijk) als niet hinderlijk en niet hoorbaar beschouwd (en die wettelijke norm geldt tot heden). 


Geluid overlast door LFG bestaat door deze dB(A) Wet als het ware niet, ook al is deze overlast wel zichtbaar in de geluidsmeeting, de wettelijke dB(A) weeg normering is leidend en wordt (als een grafisch matje) over de geluidsmeeting heen gelegd als ‘dat kun je niet horen’.

Lage tonen 0 t/m 125 Hertz kunnen al vanaf 1970 goed gemeten worden maar mogen niet mee worden gewogen vanwege de Wettelijke dB(A) normering ten bate van de industrie.

Druk/ Kracht /Energie van de Hertz golven
Overigens wordt in de wettelijke dB(A) weeg normering de druk/energie van de golven geheel buiten beschouwing gelaten.
Druk: Neem een pakje zachte boter en sla daar met je vuist op, die klap hoor je, afhankelijk van de ondergrond waar het pakje boter op ligt of dat je het pakje boter in de hand vasthoudt kan je uitdrukken in dB op een geluidmeter. 


Maar hoe groot is de druk geweest die de deuk in de boter heeft gemaakt!? 
 Dat is ook te meten maar is ingewikkeld en nog veel duurder dan dB metingen.
 -Als je het niet hoort of niet bewust voelt, wil dat niet zeggen dat het er niet is…

Infrasoon (lager dan 20 Hertz, dit is overigens individueel te bepalen)
Deze infrageluid Hertz golven/trillingen met hun energie/druk zijn hele grote spelers in het ondermijnen van de gezondheid van onze medemens; Staande Infrasoon Hertz Druk Golven zijn voor vele onhoorbaar en niet bewust waarneembaar totdat… slapeloosheid, hypertensie, pijnen in hoofd/lichaam, uitputting etc ontstaan.

Infrasoon 1 t/m 20 Hertz, oftewel onhoorbaar geluid, is relatief omdat niemand hetzelfde horen kan. Ondergetekenden kunnen staande lage Hertz frequenties letterlijk heel laag horen en ervaren dat beide verschillend.
Voor iemand die niet lager kan horen dan bijvoorbeeld 50 Hertz is het infrasoon gebied voor die mens 1 t/m 50 Hertz van energie trillingen die er wel kunnen zijn maar voor die mens niet hoorbaar zijn.
De Sennheiser MKH-110-1 microfoon, uit 1970 was toen al zó goed dat de duurste taperecorders van Nagra-Kudelski, de lage Hertz frequenties niet eens konden opnemen. Die microfoon kon al registreren vanaf 0.1 Hertz en ‘pas’ vanaf 0,5 Hertz deed die dat vlak over het hele spectrum, zo hoort dat, een meet microfoon, ook voor militaire doelen.

Mensen die naar hun huisarts gaan vanwege klachten, niet wetende dat hun klachten LFG klachten zijn, worden bij een bezoek aan de huisarts en vervolgartsen ook alleen volgens de bij de arts bekende symptomen beoordeeld omdat de meeste artsen niet bekend zijn met de symptomen die staande LFG overlast veroorzaken kan. Klachten als Reumatische Artritis, Fibromyalgie, op Parkinson gelijkend, Hartziekten, Luchtwegproblemen etc kunnen ook veroorzaakt worden door langdurig staande LFG en vele artsen krijgen in hun opleiding helaas niet de kennis mee om ook de leefomgeving van hun patiënt in hun onderzoek mee te nemen en veel artsen zijn ook niet op de hoogte van de kwalijke gevolgen van Staand LFG/Infrasoon geluid. 

Door de foutieve diagnose die dan kunnen ontstaan, de ontstane stress door onder andere de fnuikende ontkenning door de arts/wetenschappers die de klachten als psychosomatisch wegzetten en de patiënt ondanks de medicatie toch doorgaande progressie in het ziekte beeld ziet zal onze medemens met een batterij aan pillen vaak het hele leven lang, onwetende waar het vandaan komt, de symptomen van LFG proberen te onderdrukken.

In de technische briefing 2 febr 2022 aan de commissie Tweede Kamer EZK door het RIVM GGD, werd de sheets van de presentatie ziende, heel kalm, de verbuiging gemaakt van de hinder/overlast door LFG/Infrasoon naar het afdoen van deze hinder/overlast en omgebogen naar psychosomatisch, dit is onjuist en stuitend te noemen, vooral ook omdat dit bepaald wordt door wetenschappers die zelf kennelijk niet gebukt gaan onder de gevolgen van LFG en Infrasone energie golven en de sinds 1976 bestaande kennis verhullen. 


LFG en Infrasoon overlast is per definitie niet weg-te-denken, het is niet cognitief om-te-denken of weg-te-filteren met tegengeluid en het is zeker niet psychosomatisch; LFG overlast wordt de medemens aangedaan door de industrie.

Het komt van buiten het lichaam binnen en penetreert zonder consent het autonoom lichaam, buiten-warmtepompen in de omgeving doen dat bijvoorbeeld 24/7 met alle fysieke, geestelijke en sociale gevolgen van dien.

Een recent Duits onderzoek door drie wetenschappers (gepubliceerd op 4 febr 2021), waar ook het Max-Planck-Gesellschaft bij betrokken is geweest, geeft een duidelijk beeld van de kwalijke gevolgen door Infra geluid op het menselijk lichaam.
In dat onderzoek werd een groep proefpersonen gedurende 28 nachten thuis tijdens hun slaap aan 6 hertz met 80-90 dB blootgesteld. Een MRI scan vooraf en achteraf liet in dit korte tijdsbestek al hersenschade zien.


In het meegenomen empirisch onderzoek (bevindingen van de proefpersonen) werden o.a. slaapproblemen genoemd alsook andere gevoels-ervaringen, deze gevoelens zijn rechtstreeks te herleiden aan de 6 Hertz golven waar zij 28 nachten aan werden blootgesteld.

Visuele uitleg van de bestaande wettelijke dB(A) meet weging bij geluid.

page4image64515040

beeld: website Lenard Audio Institute

Hier ziet u een afbeelding van een klavier van een piano. Piano spelen doen we met de linker en rechter hand. Ga je op piano les is het eerste dat je leert de ‘C’ toets in het midden, die je bespeelt met de de duim van de rechter hand. Links van het midden de tonen die onder de ‘C’ sleutel notenbalk vallen, de tonen rechts van het midden vallen onder de ‘F’ sleutel.

In de afbeelding zijn de gebieden, bas, lage stem, hoge stem en hoog weergegeven.
De rode lijn in de afbeelding laat de Wettelijke dB(A) weging zien; de neergaande lijn duidt op de vermeende gehoordrempel dat de mens alles dat lager wordt qua Hertz tonen minder goed vernemen kan, alles links/boven de rode lijn wordt bij iedere meting weggezet als ‘kan de mens gemiddeld niet horen’.
Staande (continu) LFG problematiek beslaat alles, van buiten-warmtepompen, windturbines, grote compressoren en gasleidingen van instellingen. LFG zit ook gewoon in de menselijke stem en muziek, LFG is heel gewoon bas geluid.

De clou van het verhaal is om van twee werelden, te weten ‘de akoestische wetenschappelijke wereld’ & ‘de muziek wereld/industrie’, één geheel te maken en dan kan iedereen inzien, of beter horen, dat de dB(A) Wetgeving een Wetgeving is die alleen de grote industrie zowel spaart als ook mogelijkheden biedt ten koste van de bevolking en de dierenwereld, hetgeen al in 1967 bekend was bij het wetenschappelijk bureau van de Verenigde Naties: UNESCO.

Staande (continu) LFG is uiterst schadelijk voor de gezondheid en de grens leggen bij Lden 45 dB is een versluiering. Lden dient wetenschappelijk en langdurig te worden vastgesteld met zeer kostbare apparatuur, op basis van het gemiddelde tussen dag, avond, nacht en in de berekening is de dB(A) versluierd meegenomen waardoor LFG ook weer niet vlak wordt mee gewogen in de Lden en aldus de plank niet alleen wordt misgeslagen maar de plank gewoon verwijderd wordt als niet bestaand. Daarbij, wie gaat die langdurige metingen betalen?

Er bestaan meerdere wegingen, zoals de dB(C) weging.

De dB(C) weging wordt sinds enkele jaren toegepast bij popconcerten en evenementen.

Deze meeting is iets vlakker en neigt daardoor meer naar de werkelijkheid, helaas wordt ook hierin de druk/energie niet meegenomen en is ook de dB(C) niet een gewoon normale vlakke meting omdat ook daarin de meest kwalijke bassen worden afgedekt.


De dB(C) meeting wordt momenteel niet ingezet bij standaard LFG metingen zoals bij windturbines en buiten-warmtepompen overlast. Bij instellingen (NAM, Shell etc) valt de geluidshinder onder een ander beleid en is enkel de dB(A) normering van toepassing ongeacht de vastgestelde geluid-weeg-waarheid. In geval van Staatsbelang wordt simpelweg bepaald en gesteld dat je dat niet kunt horen en wordt daarom vaak weggezet als psychosomatisch.
Bij metingen zie je de LFG vaak prima, maar de Wettelijke dB(A) weging betreft niets meer nog minder dan een kromme streep trekken dwars over de meting heen vanwege economische belangen.


Een aardige you tube video vindt u onder deze hot-link naar exact zo’n pianoklavier met muziek. youtube . com / rousseau hierop ziet u een compleet pianoklavier dat bespeeld wordt. In muziek zit geen dB(A) weging.

Meer informatie vind je in onze vervolg-brief van 12 februari 2022 aan de Tweede Kamer -> Aanvulling 3 februari 2022 LFG:Infrasoon – Commissie EZK

Kijk ook eens op onze website Laagfrequent-bromtonen.nl

De Narcisten Buster©