Blog De Narcisten Buster

Blog 
Robbert Huijskens

Narcistenbuster.nl

Voorwoord

Angst van de angst

Er wordt wel eens geuit;  ‘je bent zo negatief, je schopt zo tegen narcisme’.
Wat ik doe is wat er achter narcisme schuilgaat ‘duiden’, journalisten doen dat amper, of ze zijn zelf te bang dat te doen, of ze mogen dat niet van hun hoofdredacteur.

Veel mensen hebben angst voor het ’N’ onderwerp, eigenlijk angst over hun eigen angsten. Narcisten vinden het duiden van narcistisch gedrag sowieso negatief.

Ja, ik geef toe dat ik een pittige en up-tempo schrijfstijl heb, ik beken. Die stijl vind ik noodzakelijk zodat mensen de boodschap überhaupt binnen krijgen, wat mensen met de info doen is evenwel 100% aan hen zelf, beginnende met de vrije keuze die info niet te lezen.
Niets doen met zinnige info vind ik zelf best wel een beetje negatief voor mezelf.

Een ‘aankomend’ politicus ventileerde ff terug hoe het toch kwam dat joden zich als makke schapen weg lieten voeren, hetzelfde kan een mens zich afvragen over de houding van veel Nederlanders die het zagen gebeuren.  

Ik kan de wereld niet veranderen, dat kunnen we alleen samen en dat is, ondanks de zwaarte van het onderwerp zelf super positief nieuws. 

Met vriendelijke groet, 

Robbert

6 februari 2020

Leni Riefenstahl

Beste Nana,

Hai, je kent mij niet. 
62 jaar jong en al heel lang in de media werkzaam, op 14de volwaardig film-cutter en meer. Voor herinneringscentrum kamp Westerbork en het Indisch Herinneringscentrum verhalen vastgelegd. 
Expert op wat doorgeslagen narcisme met de wereld doet.
Hoe onbewust denken vanuit macht en geld en klimaat geneuzel de wereld vernietigd. 

Zag vandaag jullie nieuwsbrief inzake ANP als nieuws handreiking voor Overheid en Essent.
Vanaf jullie website; Sinds de oprichting in 1934 maakt het ANP zich hard voor feitelijk gecheckt nieuws vanuit één onafhankelijke bron, zodat elk medium hierop kan bouwen.
Ik moest onwillekeurig denken aan Leni Riefenstahl.

Weten jullie nog waarlijk onafhankelijk wat er écht aan de hand en gaande is in Nederland? Het antwoord op deze vraag staat in jullie eigen nieuwsbrief. 
Ik was er ff misselijk van.

Weet het ANP dat er vanuit de V.S. steeds meer youtube video’s on-line staan over wat doorgeslagen narcisme is?
Erich Fromm, geen humanist maar vrijdenker.
Verdiep je erin schrijf ik als ervaringsdeskundige.

HoeDenkIk.nl

NarcistenBuster.nl

Robbert Huijskens

Vrouwe Justitia

en toen kwam alles bij elkaar....

Komt overlast door Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven nu eindelijk wel voor de Rechtbank of veegt ook de Rechtelijke macht de overlast weer onder het aardgas-win-tapijt…

Kortgeding tegen gemeente Noordenveld
Woensdag 8 januari 2020 13.00 uur
Rechtbank Guyotplein Groningen
Zaaknummer: LEE 19/4268PW

Info: Betreffende stukken

27 december 2019

Slow- genocide

Vandaag weer in het nieuws ‘ laag frequent bromtonen overlast’

Iedereen draait al jaren om de hete brei heen,
met name de overheid en ook veel media prikken niet door.

Zelfs onderzoeksbureaus manipuleren de waarheid bewijsbaar.
De Overheid weet het bewijsbaar.

DbA, DbC, gaswinning, contactgeluiden, hertz, trillingen, oscilleren, opnamen, weergaven,
het is simpel als je het snappen wilt en
en wat laag frequent doet met de bevolking is ongezond en dat wéét de overheid,
wordt al 23 jaar bewust onder het gaswinningstapijt gehouden.
Het is een vorm van slow-genocide en dat is weer heel goed voor het klimaat.

Interesse?
Stuur een berichtje

Dit berichtje is verzonden naar De Volkskrant, NOS en RTV Noord.

30 oktober 2019

Dé grote afleidingsmanouvre van...

De Stikstof en PFAS maatregelen zijn dé grote afleidingsmanoeuvre uitgevoerd door het dagelijks bestuur van Nederland-Narcistenland ook wel bekend onder de benaming
De Democratie. De waarheid is dat, dat zij die binnen dat dagelijks-bestuur de macht hebben de belangen van Multinational De Kroon van Alex versluieren wat er aan de hand is met; de handel in Gronings Aardgas en de overstap naar Waterstofgas.  

De  ‘de mens fysiek vernietigende Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven’ die de NAM en grote windmolens genereren en de ‘ het brein van de mens vernietigende Staande Hoog Frequent Hertz Druk Golven’ die 5G afgeeft.

5G heeft namelijk een kortere Hertz Energie Golf dan 4G en er zouden om de afstand van de kortere Hertz Energie Golven te overbruggen dan ook meer kleinere masten komen, heeft u meer kleinere netwerk masten zien komen dan …?

Al eens op de reeds bestaande 4G masten gelet? 
Die zien er inmiddels uit als kerstbomen, bijna alle bestaande masten zijn volgehangen met veel grotere zendunits erbij.
De conclusie is dan wel dat, om de kortere Hertz Energie Golven de grotere afstand te laten compenseren die nieuwe zenders (en dus ook jouw smartphone) op veel hoger energie vermogen dient te gaan opereren dan ons verteld wordt en is dit is geen conspiracy-theorie. 

Die conspiracy is straks namelijk een keihard feit met Stikstof en PFAS als de narcistische afleiding-truc. 
De meeste mensen vernemen Laag en Hoog Frequent namelijk niet en de mensen die dat wel ervaren worden door de sadisten als conspiracy denkers weggezet als dwazen, als fools.

Narcisten maken hun sadistische manipulaties namelijk zó groot dat ze die gewoon voor jouw open ogen volledig disinhibitioneel uitvoeren en de meeste mensen denken middels gasligting (mind fucking) door de dagelijkse-bestuurders dat, zij die hen waarschuwen de gekken zijn.

De narcistische sadist versus de fool, de fool versus de narcistische sadist 
zeg het maar… denk autonoom na…

(kijk desgewenst onder tabblad narcismis 2.0)

14 oktober 2019
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven
Minister Kajsa Ollongren

Twee gezichten van D66…. konden wel zussen zijn.

Is D-66 Smart Snakes-666 inzake 0,1 microgram PFAS op hol geslagen of verzand in kokervisie

Beleid als dwazen doorvoeren op basis van empirische onderzoeken (rekenmodellen) 
geven paniek, wanorde en uiteindelijk anarchie  geachte D-66 politici.
D-66… hebben jullie allemaal een klimaat/milieu kokervisie ontwikkeld 
of 
voeren jullie als voorbeeldland voor de wereld   het plan beschreven op de
Georgia Guide Stones    met spoed uit (versluierde start uitroeing 7 miljard mensen).
Is een van bovenstaande  jullie reden om met gezwinde spoed van de samenleving
een puinhoop te maken.

Over 0,1 microgram PFAS stampij maken en de boel nagenoeg plat leggen 
en de Laag Frequent Hertz Druk Golven niet onderzoeken, 
en weer wel het extra mogen affakkelen van giftige gassen door de NAM die daarmee
extra NOx stikstof in de atmosfeer en op het land brengt.

Hé joh Kajsa en Stientje, hoe zit dat eigenlijk met de verbouwing van de Afsluitdijk,
waar ze nu (vermoedelijk) die waterstofgas transportbuizen aan het ingraven zijn,
hoeveel droge kilo’s grond wordt daar ongemeten op 0,1 microgram PFAS per droge kilo grond verzet, nou, hé… 
gehuichel, de belangen van een verzwegen plan… da’s écht zwaar narcisme.

Verbod op grondverzet als er meer dan 0,1 microgram PFAS in een kilo droge grond in zit,
dat is samen met het stikstof gezeik een land op slot zetten met alle gevolgen van dien.
Fuck toch ff op zeg en de UGS-Norg samen met de NAM, Shell, De Kroon als geheel 
mogen van Wiebes sinds mei 2019 éxtra stikstof uitstoten 
omdat ze meer gif moeten affakkelen opdat 
alle aardgasvelden zo snel mogelijk leeg geraken.

de pensioenen, de zorg, ziekenhuizen etcetera,
het flut onderwijs,
steeds meer wanorde, mensen opvoeden als X people, slopen van de economie voor het gewone volk (jullie slaven), onveiligheid, depressies van mensen, alles is al goeddeels gesloopt.

Een starre Kokervisie is een ernstige bijwerking van BovenGemiddeld Narcisme.
Bij de valse zedenaangifte die ik in 1996 heb mogen doorleven heeft de politie het 
half bij het rechte eind gehad, hun starre kokervisie verblinde hen echter voor de
échte waarheid, ze keken vanuit hun starre kokervisie naar het verkeerde eind
en handelden daarnaar!

Ik leer mensen te gaan kijken en denken in harde onderbouwde feiten en zichtbaar gedrag.
Gesproken woorden, woorden op papier en rekenmodellen die gebaseerd zijn op 
gekozen motieven kunnen állemaal nonsens zijn.

Dus zeg het maar, hebben jullie last van die verrekte narcistische kokervisie
of is de samenzwering met Nederland als voorbeeldland op gang gebracht naar 
de endlösung voor het klimaat en de gelukkige overblijvers.  

Lekker mensen in depressies storten, dan voltooid-leven begeleiding aanbieden.
Ga met die marktwerking lekker langs de huizen venten joh… kan je gelijk het aardgas afsluiten…
anders kun je niets meer verdienen aan het resomeren, 
want met aardgas in huis gaan die depressieve mensen wellicht beginnen 
met doe-het-zelf-opblazen. 

Dat Hitler dát niet zelf bedacht heeft als zijn endlösung zeg.
Neem wat CO2 lachgas, dan vrolijk aanmelden voor vrijwillige euthanasie en laat jezelf
vervolgens resomeren. Wie gaat er eerst… 

Beide opties zijn zwaar gestoord!

9 oktober 2019

Stikstof gelul

Tja, het is tijd om weer wat meer te gaan publiceren.

Even inzake de stikstof problematiek; 

Wiebes was per 15 mei 2019 voornemens om de regering van Nederland —> familiebedrijf Shell op hun aanvraag van 15 september 2018 toestemming te geven om extra NOx stoffen (stikstof) in de Nederlandse atmosfeer uit te stoten t.b.v. hun toekomstig verdienmodel-plan. 

Op 29 mei 2019 verbood de Bestuursrechter van de corrupte Raad van State alle nieuwe Stikstof uitstoot aanvragen te stoppen.

De veestapel en de maximum snelheid moest met spoed naar beneden,
over dat familiebedrijfje-Shell en de voorgenomen beslissing van Wiebes hoor je niemand…
Daarbij doet Shell als Onschendbare Regering toch wat die wil.

In deze bijgevoegde link een recente E-mail uitwisseling tussen mij met NAM/Shell met in de schaduw het nietsdoende Staatstoezicht op de Mijnen.

Tot later,
Robbert

 
12 juni 2019

Zienswijze UGS Norg NAM/Koninklijke Shell

Dit is een gedeelte uit de Zienswijze Bekendmaking Leugens door Robbert Huijskens
behorende bij de ingediende Zienswijze betreffende de UGS Norg NAM/Shell juni 2019

Uitstapje één

Ik ga nu een eerste uitstapje maken naar wetenschappelijke nonsens is nonsens, hoe werkt wetenschappelijke nonsens.

Mensen nemen nonsens aan omdat iemand ‘gestudeerd’ heeft of gewoon van geboorte de titel Koning heeft (sorry Alex, niet persoonlijk bedoeld). In het leger werkt het net zo, je wordt niet geacht zelf na te denken maar de regels die de generaal stelt gewoon blind te volgen. Ga eens zelf denken en kietel je eigen brein. 

De Big Bang, het kijken naar afstanden in de ruimte, het zijn slechts geponeerde bedenksels van enkele mensen die een titel voor hun naam hebben maar hun mening nergens op kunnen baseren en vervolgens wordt op die bedenksels voort geborduurd.

Onlangs stelde ik mijn vriend emeritus hoogleraar Oxford University John Lennox een vraag over ons heelal en hij gaf mij een ‘doe het zelf in denken’ als retorisch antwoord. For example, how do we know that specific stars are so many million light years away.[Als voorbeeld, hoe weten we bijvoorbeeld dat specifieke sterren zoveel miljoen lichtjaren verwijderd zijn.]

Het is allemaal giswerk door en van wetenschappers. Gewone mathematische logica samen met kennis over narcisme verklaart wat onzin en geen onzin is, deze combi van gedragskennis en logica is een psychisch atoom wapen tegen het menselijk bovengemiddeld narcistisch brein.

 Ga eens mathematisch (logisch) nadenken over het ‘ronddraaien van de aarde’. Copernicus bedacht ergens rond 1550 als eerste dat we om de zon draaien, Galileo Gallilei versterkte dat beeld rond 1650 en de rest van heden hang allemaal aan die bedenksels.  We geloven dat al jaren omdat het ons wordt geleerd, maar is dat wel zo!

Volgens de wetenschap draait de aarde ter hoogte evenaar om zijn as met 1.670 kilometer per uur. In Nederland draaien we zo rond de 1.031 kilometer per uur. Op de Noordpool draaien we dus gewoon bijna een beetje om onze eigen tenen heen in 24 uur. Maar, denk nu zelf eens even wat groter…… 

Het heelal is groot, heel groot. Ik verplaats mezelf hier bijna ongemerkt met 1.030 kilometer per uur, sneller dan een verkeersvliegtuig  en de lucht, de wolken en wind draaien allemaal met me mee want als het windstil is waait mijn haar niet eens op.

Het zal wel komen omdat we onder een dampkring leven die samen met de zwaartekracht alles binnenboord houdt en de luchtmoleculen dus ook met grote snelheid met de aarde meedraait.  Okay, geaccepteerd!

Maar; We zien in een donkere heldere nacht allemaal sterren in het firmament staan die volgens de wetenschap op vele lichtjaren afstand staan die evenwel met z’n allen ten aanzien van elkaar op gelijke positie blijven staan en heel langzaam synchroon bewegen ten opzichte van je eigen ogen terwijl we zelf zo hard ronddraaien dat we zonder te verstappen onszelf in een uur tijd 1.031 km (286 meter p/s) voortbewegen ten aanzien van wat we in het heelal zien. 

Maar dat betekent dan wel dat al die sterren die lichtjaren van ons vandaan staan ook allemaal, ieder op hun eigen snelheid, ook allemaal dezelfde mathematische verplaatsing hebben ten aanzien van elkander en de aarde en mijn ogen en hun positie vasthouden. Dat is wel heel onwaarschijnlijk. 

Dan ook nog even onze aardse omvlieg snelheid om de zon, die is volgens de wetenschappers namelijk 29.783 kilometer per seconde erbij. Wat betekent dit voor de synchrone bewegingssnelheid van het sterrenstelsel die zich op vele lichtjaren afstand bevinden en we zien bij heldere donkere nacht altijd dezelfde sterrenhemel, het wordt al met al steeds onwaarschijnlijker. 

Ik schrijf niet wat wel waar is, ik duid alleen op dingen die onwaarschijnlijk zijn, tenzij je in sprookjes gelooft. 

Dan onze maan, die staat eigenlijk stil en draait niet om zichzelf heen, we zien altijd hetzelfde ‘gezicht’, behalve dat die maan om de aarde draait en over de uren der nacht langzaam aan ons voorbij trekt, terwijl wij zelf hier in Nederland met 1.031 kilometer per uur rond razen, dan nog dat we naast dat we al draaien en met z’n allen ook al om de zon razen met 29.783 kilometer per seconde en de maan dat kunstje dus ook allemaal uitvoert met stilstaand gezicht.

Hoe kan de maan bij deze snelheden en haar eigen massa, afremmen om niet te snel om de aarde heen te gaan, dan de bocht te ronden en weer gas te geven, de aarde inhalen en weer toppen, dan weer afremmen en toe maar, waar zitten die straalmotoren en remmen met deze snelheden. De maan is dan een betere coureur dan ‘onze’ Max Verstappen.
En die ruimte wandelingen der astronauten dan 🤣

Nog mooier zijn dan alweer al die satellieten die allemaal mooi stil kunnen hangen boven de aarde ergens op de grens tussen…. Met een satellietschotel kun je locken op zo’n satelliet en dat komt zeer nauw.
O ja, dat doet de ‘zwaartekracht’ allemaal.
De hele wetenschap heeft wel gedachten over wat ‘zwaartekracht’ is, ik ook, maar ook dat is een aanname, de wetenschap kan de oorzaak van de zwaartekracht nog steeds niet wetenschappelijk bewijzen, het is slechts een aanname!
Wie gelooft deze bull shit!
Een verklaring waarom dit bedenksel is gecreëerd is dat leiders willen dat de mens afdwaalt van het geloof in een God en gaat geloven in hun leiders
koning/keizer/admiraal, secularisatie kennen ze allemaal.

Secularisatie staat voor een leidinggevend besteld zonder ‘geloof’ —> de mens losgemaakt van de eigen ziel, het doel van de Nieuwe Wereldorde.
Op school wordt bij natuurkundeles aan de leerling geleerd dat we kunnen horen volgens de DbA curve. We leren onze kinderen bull shit.

U kunt meer over de Zienswijze lezen op de website narcistenbuster.nl 

19 april 2019

Butplug tegen narcisme

Ik ben even druk geweest.
De afgelopen dagen even zitten schrijven. 

Mijn website www.narcistenbuster.nl is een psychische butplug tegen de Bovenstroom, 
kan de Bovenstroom mij psychisch niet meer zomaar verneuken, 
wat de Bovenstroom wel zal blijven doen is ons allemaal verkrachten met LFg en 5G energie golven, want zo zijn bovengemiddelde narcisten, die gaan gewoon door en hebben schijt aan de Onderstroom. 
Minister Ollingren staat al klaar om ons te Resomeren. 

Met mijn stuk “De Prelude Sodom & Gomorrah”, vind ik in ieder geval zelf, dat ik mijn meesterwerk inzake het onderwerp narcisme heb volbracht.
Dit stuk bevestigd weer op andere wijze wat ik al over narcistisch gedrag op deze website heb geplaatst.

Deze website gaat om het verspreiden van kennis inzake doorgeschoten narcisme en de onbalans die daaruit voort komt. Dit ter bevordering van het autonoom nadenken tegen de teloorgang van onze aarde, oftewel kennis die te gebruiken is voor het in balans houden van de eigen ziel. 
Dat zijn keuzen.

De Bovenstroom doet bij terroristische aanslagen steeds alsof zij het slachtoffer zijn. 
Terrorisme wordt juist gevoed door de Bovenstromen en de bovengemiddelde narcisten die zich binnen die groep bevinden, de Bovenstroom is dé oorzaak nummer één van terrorisme.
Ook Moslim terroristen worden tot hun daden gebracht door de narcisten boven hen, het is allemaal narcistische manipulatie. 
Op mijn andere website heb ik acht jaar geleden al geschreven dat ik “een terrorist van het denken ben”, dat kostte mij mijn wapenverlof opdat ik met mijn denken op de edele delen van een narcistische Korpschef was gestapt.     
Deze website is mijn terroristische denk antwoord op de narcisten die de samenleving vernietigen
en dát is nou ‘terug omkeren’. 
 
Wel eens nagedacht wat ‘ISO standaards’(certificering) eigenlijk zijn, die zijn ook maar ‘bedacht’ door een groep mensen. Iedereen gelooft de ISO standaards vervolgens, maar ook die kunnen best wel eens nonsens is nonsens zijn, even if claimed by the International Organization for Standardization met als hun bij-tekst “if the world agrees”. 
Tja, als de wereld niet meer autonoom nadenkt dan gaat die wereld inderdaad wel akkoord.
Ow, de ISO standaard is betrouwbaar maar hoeveel bovengemiddelde narcisten zitten er boven in die organisatie? 

Ik ga nog wel wat schrijven over de alom heersende empathie-loze schoolboek-geleerdheid binnen de gewone- en psychische-zorgverlening. Aldaar ontbreekt de ervaringsdeskundigheid inzake narcisme inmiddels nagenoeg geheel. 
Ik denk dan aan het schrijven over “de genarcistificeerde zorg in een Adelhouders-wereld.” 

Heb maar een youtube kanaal gemaakt met wat video’s en audio tracks met een plaatje.
you tube: Robbert Huijskens
Absoluut geen VLOG, gewoon inhoudelijke info en voorbeelden van hoorbare LFg.

Denk autonoom na.

Fijne dag, avond, nacht
Robbert

27 januari 2019

Wolven in schaapskleding

Pas op voor de wolven want die zijn er allang in Nederland. 
Ze zijn ware meesters om zichzelf met hun gedrag te verschuilen achter een buitenkant en anderen te misbruiken als hun façade.  
Anderen zijn voor narcisten slechts hulpmiddelen om zelf beter van te worden. 

Zo zijn ziekenhuizen tegenwoordig bijvoorbeeld eigendom van adelhouders en ze hebben nu eenmaal lastige patiënten nodig om winsten te maken, anders hadden ze ook liever geen patiënten gehad want die kosten alleen maar geld en dát is vanzelf weer de paradox van een narcist / adelhouder. 

Psychiaters verkondigen tegenwoordig ook al het heilig woord van de narcist, een van hen is een heel bekend populistisch psychiater, ze stellen dat narcisme normaal is maar laten de balans met empathie weg. Die dat beweren zijn wolven in schaapskleren.
Ze doen dat omdat veel psychiaters zich verheven voelen tot de Elite en als je dat als mens denkt, tot de Elite te behoren, ben je per definitie al een narcist.

Ernstig narcisme is een psychische persoonlijkheidsstoornis en de zwaarste exemplaren zijn psychopaten, dus laat je niet verleiden door zo’n wolf.
Dat de hersenen van een narcist anders werken dan van psychisch meer uitgebalanceerde mensen zijn zij en ik het over eens, over de oorzaak daarvan staan we haaks tegenover elkaar.

Zoals Hoogleraar aan de Universiteit van Oxford, John Lennox zegt;
Nonsens is nonsens, ook al wordt het uitgesproken / beweerd door een wetenschapper.
Voor politici is nonsens vertellen eigenlijk hun standaard algemeen gedrag.

4 januari 2019

Kersttoespraak van de Koning 2018

Kersttoespraak van de Koning 2018
Analyse: €urosuctie

Het woord ‘mongool’ heeft vele betekenissen, zoals o.a. iemand met het Syndroom van Down. 
Ook is er al decennia de versie van ‘mongool’ als scheldwoord, vandaar dat medeburgers met het Syndroom van Down  tegenwoordig vaker omschreven worden bij hun Syndroom en niet meer met het woord mongool.
Het woord mongool is daarmee vrijgevallen als scheldwoord en ik ga de Kersttoespraak, geschreven door Vaasjes Wonder Minister President Mark Rutte, voorgedragen door King Alex, fileren langs de Narcistische Meetlat en waar nodig beschimp ik hen met de ere titel MONGOOL;

Complete versie: klik hier

 

1 januari 2019

MIjn Nieuwjaarswens voor hen die nog autonoom kunnen nadenken

Is Narcisme een soort grap of een ziekte van de geest, een psychische persoonlijkheidsstoornis?

Het grote ’N’ woord dat niet uitgesproken mag worden, net als mensen Kanker vaak ‘K’ noemen.
Ook wordt er met het woord ‘Narcisme’ gescholden, anderen Narcisme verweten en ook wordt Narcisme meer en meer geaccepteerd als Normaal. Normaal begint ook met een ’N’.  

Ieder psychisch gezond mens heeft Narcisme in zich, ieder gezond mens heeft ook Empathie in zich. Ook heeft ieder mens latent Kanker in zich.
Het gaat erom wat voor eigen keuzen je maakt en of je de kennis erover hebt in ieder geval een goede keuze te kunnen maken. Bijvoorbeeld of je gaat roken als je de kennis hebt dat roken de kans vergroot dat de Kanker cellen die in je zitten zich gaan ontwikkelen tot een kwaadaardige Kanker. Kanker is een erkende ziekte die vaak leidt tot de dood. 

Narcisme hebben we dus allemaal in onszelf maar of je daaruit ook de persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld hangt helemaal van ieder persoon zelf af, mits die persoon de kennis over hoe Narcisme zich ontwikkeld krijgt.

Bovenmatig Narcisme staat in de DSM beschreven als de persoonlijkheidsstoornis Narcisme.
De DSM is The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het Diagnostisch en Statistisch Handboek over Psychiatrische Aandoeningen 

Narcisme ontwikkeld zich net als Kanker en kan steeds groteskere vormen aannemen, als je de stoornis opwekt wordt het een zich uitzaaiende stoornis. 
Narcisten worden dan ook steevast steeds ergere Narcisten. 

Narcisme wordt vaak gezien als een op zichzelf staand negatief gedraaginkje dat veel leiders in zich hebben dat niet serieus genoeg wordt genomen. 
Grote Leiders zijn vaak ook mensen die Lijden aan Groot Narcisme.
Dat wordt veroorzaakt omdat vele mensen in de Elite en de Hoger Opgeleide mensen in zichzelf het innerlijk Narcisme mede opwekken omdat ze zichzelf geweldig gaan vinden. Net zo is de bijna vriendelijk klinkende term Sociopaat bedacht voor Asociaal Narcisme.

Wat veel mensen niet weten is dat als je de DSM gaat doorspitten en de kenmerken van veel persoonlijkheidsstoornissen bekijkt ziet dat die heel vaak overeenkomen met de kenmerken van ernstig Narcisme.  Narcisme zit onder bijna alle stoornissen verstopt.
Heel veel hulpverleners hebben ook een overmaat aan ’N’. 
  
Als je bijvoorbeeld bij een bank werkt en een hypotheek (product) aan een burger verkoop warvan je weet dat het een ondeugdelijk product is, bouw je actief aan de groei van je eigen Narcisme. Voor dat soort van geslaagde verkoop wordt je vaak ook nog beloond door je leidinggevende, hetgeen ook weer extra stimulans is voor de verdere groei van je innerlijk Narcisme. 
Nog ’n voorbeeld om meer ’N’ in jezelf te kweken; Of je nou een dealer of verkoper bent. Een auto heeft gebreken en als verkopende partij ken je die gebreken, evenwel verkoop je die auto zonder de gebreken te melden aan de kopende partij. Als de koper erin is ingetrapt ben je trots met jezelf op basis van je manipulatief handelen, dan ben je al in bezit van een redelijk gevorderde ’N’ Stoornis.
Is ’N’ eenmaal voldoende uitgezaaid in de ziel is het teveel aan ’N’ onbehandelbaar geworden.   

Mijn eerdere website www.hoeDENKik.nl is begin 2011 ontstaan omdat ik er in 2010 achter kwam dat ze op het Nederlands Ministerie van Onderwijs een brief met inhoud over ‘kennisverspreiding’ niet meer op inhoud konden lezen. Achteraf besef ik dat het aldaar verziekt is met ’N’.
www.narcistenbuster.nl is medio 2018 ontstaan omdat die nog beter datgene duidt waar ik in 2011 al over schreef, de zeer besmettelijke wereldwijd verspreidde volksziekte genaamd;
de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (zie DSM 3,4, 4TR & 5).  

Ik wens iedereen voor 2019 het behoud van de balans van hun ziel want dáár gaat het allemaal om. 

Nota Bene;
Narcisten kunnen de inhoud van deze website niet meer snappen.
Hen die de inhoud nog wel kunnen snappen wens ik dat ze de kennis doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen, daar is spoed bij geboden want er zijn overal zware ’N’ types aan de macht.   

31 december 2018

Paus

‘De mens is hebzuchtig, vraatzuchtig en onverzadigbaar’
RTL Nieuws, 25 december 2018 07:09
Aangepast: 25 december 2018 07:33
Paus Franciscus heeft op kerstavond aan de gelovigen gevraagd om de eenvoud van het kind van Bethlehem terug te vinden. Hij vierde met duizenden gelovigen de middernachtmis in de Sint-Pietersbasiliek in Rome.
Volgens Franciscus is de mens hebzuchtig en vraatzuchtig en heeft hij meer interesse in materiële dingen dan in de zin van het leven.
“De mens is hebzuchtig en onverzadigbaar geworden,” zei de paus. “Het hebben, de opeenstapeling van dingen lijkt voor velen de zin van het leven te zijn. Terwijl sommigen aanschuiven bij banketten, hebben vele anderen geen brood om van te leven.”

Wat is dat projecteren der Narcisten voor velen toch onzichtbaar psychische verneuking.  
Als Narcisten (de Roomse Kerk is een over de millennia allang gebleken narcistische organisatie gebleken) gelovigen toespreken ‘dat de mens hebzuchtig en onverzadigbaar is geworden’ is dat een ‘projectie’ van het eigen narcistisch gedrag.
De manipulatie die de projectie teweeg brengt is dat de gewone gelovige zich schuldig gaat voelen over wat hem/haar verteld wordt, terwijl diegene die de projectie uitvoert de schuld van het eigen gedrag naar de toehoorder schuift als een ouderwetse ‘aflaat’. 
Het is geniepig en vals. 

Dichterbij huis.

Van een professionele organisatie, die ik niet bij naam noem, die gesubsidieerde psychische hulpverlening verstrekt aan slachtoffers van ernstig narcistisch misbruik, is ons op basis van persoonlijke ervaring bekend, dat binnen die organisatie zelf zwaar narcisme heerst. 

Als een persoon geen kennis heeft gekregen van het algoritme der narcisten, ben je gewoon volstrekt in de aap gelogeerd en aan de narcisten overgeleverd.
Narcisten gooien de deur dicht als je het woord narcisme zelfs benoemd. 
Die commerciële ‘hulpverlenende’ organisatie schermt met en gebruikt o.a. een boek van een bekende ervaringsdeskundige die schrijft over ernstige vormen van narcisme. 

Aldus krijgt een client, die nog een traject inzake zijn/haar ‘narcistisch misbruikt’ dient te doorlopen, nooit argwaan tegenover het narcisme van de hulpverlener zelf en zijn zij dubbel de lul.
Hulpverleners kijken ook meestal naar het eigen belang der marktwerking. Mensen met teveel kennis inzake narcisme zijn dan ook een bedreiging voor veel hulpverleners.  

Een vriend die ik begeleid heb, na zijn zelfmoord poging, kon bij een reguliere hulpverleningsorganisatie niet geholpen worden. Na de uitgebreide intake, waarbij mijn vriend zijn reeds opgedane kennis deelde inzake zijn narcistische ex, vertelden ze mijn vriend dat ze hem niet verder konden helpen.  

De persoonlijkheidsstoornis Narcisme is ernstiger dan hart en vaatziekten en kanker bij elkaar, het zit overal. 
Hoevelen hebben ten slotte al niet mogen ‘paardje rijden’ op schoot bij een Bisschop.  

Wees lief voor jezelf en durf je ogen te openen jegens het heersend narcisme. 

Happy new year!

29 december 2018

Vandaag, bijna eind 2018 wéér zulke berichten in de media over de wéér verhoogde onbetaalbare gasprijzen.
Kijk, zolang je als ‘Volk’ niet bereid bent in te zien dat jij allang slaaf bent van de ‘Elite’ en daar zelf niets aan doet, dus ook jij gewone man des Volks, burger, politie, brandweer, militair en marechaussee medewerker…..dan dien je niet te piepen als de elite je in je hol… eh… portemonnee verneukt want… je laat het zelf toe!

2.8 km achter waar ik woon doet de NAM dingen die niet kloppen en niemand… politiek…gemeenten…. media… en actievoerders…. doen daar iets aan.
Ben of dienaar van de ‘Elite’ en dus al slaaf van hun hypotheek, of ben gewoon laf.
50% van dat gas beste mensen wordt geëxporteerd voor adelhouders…..…nam… koninklijke shell…..de Tsaar van Rusland…. oh nee, die hele familie was al dood…..

weet je…..van die Rutte mochten we 130km per uur gaan rijden….
weet je…. als je 90 km constant rijdt bespaar je 40% brandstof ….
weet je…. het meeste geld in brandstof betaal je in de vorm van accijnzen…
weet je…..naar wie gaat de opbrengst van de brandstof na aftrek van de belastingen…… naar de Tsaar van Rusland natuurlijk!

Nederland voert net zoveel gas uit als we jaarlijks binnen Nederland verbruiken. Slechts een klein gedeelte van dat geheel is thuisverbruik.
Als jij het niet fijn vindt om tegen je wens verneukt te worden,
dien dan een klacht in bij de Tsaar van Rusland.
De vertegenwoordigers van de Tsaar, Politiek & media Nederland, allen bestuurd door de adelhouders van ‘wijlen de Tsaar’… die zeggen dan ‘praat maar tegen mijn hand’.
Wat heeft jouw voorkeur?

Zeik niet als je verneukt wordt omdat jij maximaal meedoet door niets te doen!

Een veilig nieuw jaar….
of eh….
fuck it

28 december 2018

5G Spreeuwensterfte

Spreeuwen sterfte versus o.a. complottheorieën over ‘geheime 5G testen’.Volkskrant vandaag 27 december 2018.

Spreeuwen sterfte te Den Haag, tja, wie gaat daar in Den Haag uiteindelijk in de ziel niet dood?  Nou, deze journalist moet nog héél véél leren over narcisme want anders zou die niet zo vrijscheutig verhalen over complottheorieën, dat doen journalisten die weinig dieptekennis hebben inzake de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Zonder die kennis kan geen enkele journalist namelijk een goeie journalist zijn en is iedere politicus zonder die kennis een gedoodverfde psychedelische hallucinogene prutser. 

Voor die complotdenkers, publiceer dit dan ook ff.

Ziggo’s 5G wolkje thuis met modern modem, de Koninklijke zal dat ook vast wel hebben, alles is allang mooi voorbereid.  

Bij een goeie kennis van me hebben zijn buren hun 5G WIFI zo hard versterkt dat het wifi signaal bij mijn vriend thuis wordt weggeblazen. 

Denk je even in als complottheorie, dat je in zo’n flatgebouw woont met 4 appartementen per verdieping en dat ook onder en boven je. 
Kan je lekker psychedelisch geestelijk aangetast worden, alles omdat je smartphone en wifi wel snel moet blijven werken vanwege al die ruk reclame’s die overal tussendoor komen.

Dat is dúbbelruk omdat de meeste mensen niet eens beseffen dat ze die 5G al in huis hebben en je 24/7 in je eigen wolk – én de 5G wifi wolk van je buren – leeft 
waarbij je simultaan ook nog eens murw gemaakt wordt met die shit reclame.

En als je die ruk reclame niet zien wilt zegt je provider of youtube KOOP je privacy mensen, betaal extra en dan krijg je geen reclame meer. 

Mensen met ongevraagde reclame bestoken is verkrachting van je eigen mind. 

Vertellen Ziggo en de Koninklijke eigenlijk wel aan hun afnemers dat ze standaard 5G WIFI leveren?

Ook dit is vanzelf een complottheorie, huh!

24 december 2018

Robberiaans Terrorisme

Arabieren, Joden, Russen, Chinezen, Amerikanen, Noord-Koreanen, Zuid-Koreanen, Eskimo’s, Indianen, Rode, Zwarte, Gele, Witte, Licht Bruine Donker Bruine, Bijna Zwarte mensen, ik heb met de Televisie Camera over de jaren heel veel werkreizen gemaakt en heel veel culturen mogen opsnuiven, alle mensen zijn gelijk totdat er teveel narcisme aan wordt toegevoegd dan komen de verschillen pas en de oorlogen.

Laat je niet verneuken door dat hele milieu verhaal, dat is gaslighting met stofwolken.
Dat laatste vaasjes briefje van Rutte aan ons, de onderstroom, is gaslighten met een stofwolk. 
Dat milieuverhaal is de laatste acte van een eeuwenlang handboek met als titel; hoe verneuk ik de in mijn ogen nutteloze mensen (daar kom ik nog op terug), dat handboek is geschreven door een hele grote narcist, wellicht een psychopaat.
Dat ‘Vaasje’ verhaal heeft de VVD niet eens zelf bedacht, dat ‘vaasje’ komt van Martti Koskenniemi (65) is hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Helsinki die eind november 2018 een lezing gaf in het Vredespaleis te Den Haag. 
Matti had het over dat ‘de vaas was gebroken’ als vergelijk tussen de elite en het volk. 
En Rutte daarna aan het volk een gaslight boodschap schrijven ‘dat het nog niet zo ver was’. 
Het is zover!  Ik heb het al eerder geschreven, het is twintig minuten over twaalf. 
Op mijn eerste website hoeDENKik.nl schrijf ik er ook al over ‘hoe’ terroristen ontstaan. 
Terroristen hebben het op mensen in de onderstroom gemunt maar doen dat om de manipulaties van de bovenstroom te torpederen, ze verstoren het Groot Narcistisch Handboek.
Ik doe dat anders, ik doe aan pacifistisch terug-omgekeer-denk-terrorisme met mijn wapen, het geschreven woord.
Niet voor niets hebben de nepotistische handelende Rechters mij al vele malen in mijn vrijheid van Meningsuiting, artikel 7 van onze Grondwet, aangetast door mij te verwijten wát ik schrijf en zónder de inhoud van wat ik schrijf te beoordelen. Rechters hebben mijn zaken al vele malen verneukt omdat ik schrijf wat ik schrijf. 
Ons Nederlands hoogst ‘orgaan van verneuking’ inzake is de Raad van State.
Ik heb hen, na mijn daar dienende zaak vanwege mijn ingenomen wapenverlof, na uitspraak geschreven dat zij corrupt zijn, niet als mijn mening maar als keihard onderbouwd feit.     
De Raad van State is in 1531 opgericht door Keizer Karel de Vijfde en een adelijk bedenksel, wereldwijd een van de oudste bestuursorganen. 
Onze Koning is de voorzitter van de Raad van State en Maxima zit uit hoofde van haar Koninginschap ook in de RvS maar heeft geen stemrecht.
Uit de optelsom der stukken op deze website blijkt dat het narcisme ver is doorgedrongen in alle bestuurslagen van het Koninkrijk der Nederlanden en ook in de Raad van State.
Je kunt dan op basis van rijgen van gegevens en toetsbare Kennis der Narcistische Gedragingen ook oordelen dat de Raad van State rijkelijk is voorzien van narcistische gedragingen. 
Vervolgens gaat Catharina-Amalia vanaf haar 18de verjaardag mee naar het centrum der narcistische overheersing des volks, de RvS, om de functie Koningin goed aan te leren en zij verdiend daar anderhalf miljoen eurootjes mee, opgebracht door de onderstroom, voor haar spaarpotje.

Als ik een ouder was zou ik heel goed nadenken of ik mijn kind dat zou willen aandoen of ik moet daar een gedegen reden voor hebben opgetekend in de geheime familie-agenda.  

In de huidige politiek zie je het in scene gezet publiekelijk narcistisch ‘disinhibitioneel’ aan zelfbevrediging doen’ steeds vaker op basis van gehaalde Bull-Shit resultaten (gaslighten).

Geselecteerde groep niet autonome nadenkers, geselecteerden binnen de onderstroom die volgers zijn van hetgeen jullie is aangeleerd, ik doel op politie, marechaussee en militairen, 
denk autonoom na over jezelf, ga aan het ‘hoe denk ik’ doen en waarom je denkt hoe je denkt want jullie zijn het die straks zonder nadenken de onderstroom, mocht de gewone onderstroom wellicht toch nog wakker worden, dat volk met geweld moeten onderdrukken voor de bovenstroom.  
Achteraf zal je voor de spiegel staand jezelf aankijkende des nodig aan jezelf gaan vertellen ‘ik heb het niet geweten’, verdammt noch mal, waar heb ik dat toch eerder gehoord…….

Bernhard was het tijdens de tweede wereldoorlog al aan het bekokstoven, van Lippe-Biesterfeld zette zichzelf als mede oprichter van de Bilderberg Groep neer als binnenbeentje van de Oranje-Nassau.   
Berhard betrok Bea bij de Bilderberg Groep, Bea nam Alex mee en Alex werd ook Bilderberg Groep. De adel van Oranje-Nassau verbonden met Lippe-Bisterveld en Amsberg.
Mensen die werden uitgenodigd om toe te (moeten?) treden tot de Bilderberg  Groep, heb je de houding en gezichten van diverse politici zien veranderen na hun inlijving!  

Denk na hoe je zelf denkt, verdammt noch mal.
Narcisme is allemaal leegheid van de ziel, het zijn hole vaten die het hardst klinken.

De vrije ziel: Kreeftkeuze

24 december 2018

Nep Nieuws

NU.NL  Economie   21 december 2018 10:07
Duurdere boodschappen, meer betalen voor verkeersboetes, maar ook een hogere kinderbijslag: per 1 januari 2019 verandert er weer van alles rond je persoonlijke financiën.
Het goede nieuws is dat bijna alle huishoudens, zo’n 96 procent, er naar verwachting op vooruitgaan in 2019. Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat de koopkracht gemiddeld 1,5 procent hoger zal uitvallen dan in 2018. Werkenden profiteren het meest, uitkeringsgerechtigden het minst. Je portemonnee in 2019, dit is anders vanaf 1 januari 

Ik ga de schrijver van bovengenoemd stukje niet bij naam noemen. 
Het is zomaar een voorbeeld uit velen. Ik zal ook niet beweren dat het niet waar is. Ook is het gepubliceerd stuk nog veel langer als hierboven aangehaald.
Dat is wat ik bedoel met dat de media in bezit zijn van, dus onder de machtsinvloed staan van, de bovenstroom / adelhouders en dáár komt al dat nep-nieuws vandaan. 
De feel-good boodschap staat aan het begin van het artikel.

Het stuk heeft echter geen nieuws inhoud maar is slechts alleen datgene wat ik de journalistiek in het algemeen al decennia verwijt, het heeft geen enkele diepgaande kritische duidende inhoud waar een burger wat aan heeft, behalve dat een burger die nog half nadenkt zien kan, dat de kosten in 2019 enorm zullen stijgen.

Het artikel is een vette gaslight boodschap. 

Rutte schreef de onzin t.b.v. prinsjesdag 2018 en de vertegenwoordiger namens enkele groot-adelhouders Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg sprak de tekst uit waaruit de schrijver van het nu.nl economie nieuws, als je vluchtig leest, kennelijk op heeft gemaakt dat zo’n 96% van alle huishoudens er in 2019 naar verwachting gemiddeld 1.5% op vooruit gaan. De economisch redacteur schreef, juridisch verdeeld over twee zinnen; zin een – 96% gaat naar verwachting vooruit
tegenover zin twee – gemiddeld hoger zal uitvallen

Het gehele werkstukje van de economisch redacteur is dus niets anders dan 
een gaslight stukkie copy-paste werk zonder enige zinnige nieuwsduiding.   

Kijk je naar de rest van het artikel van de economisch redacteur kan iedereen die nog wel wat meer dan 50% zelfstandig functionerend denkvermogen heeft bedenken dat die door Rutte geschreven en door Koning Alex uitgesproken tekst bull-shit is! Het economisch redactioneel stukkie in nu.nl is in ieder geval bull-shit.

Het kan soms raar lopen in het leven.
Nep nieuws is eigenlijk Bull-Shit, iedereen zal dat bevestigen.
Vertaling Bull is Stier
Vertaling Shit is Stront
Vertaal je Bull-Shit is dat Stieren-Stront en bekijk je de vertaling betekent het Nonsens oftewel Onzin, oftewel Beyond gedrag.
Kom ik terug bij mijn blog van 19 december 2018 over John Lennox.
Nonsens remains nonsens, even when spoken by a King.

Zo ontstaat nep-nieuws dus eigenlijk in je eigen hoofd als je zelf niet meer nadenkt maar gewoon klakkeloos aanneemt en gelooft wat anderen zeggen en ook juist niet zeggen of bedekt vertellen, of dat nu de zittende Minister President Rutte is, of ceremonieel Koning Alex of een economisch redacteur. 
Dat jij als mens in de onderstroom niet zélf gaat nadenken over wat er gezegd of geschreven of aan jou verteld wordt is exáct het doel dat overheden actief wensen te bereiken, ook de president van Amerika narcist, Donald T. Duck.  

Later meer over het eeuwen oud – beyond doel – van dit bewust handelen door overheden. 

 

20 december 2018

The people don't know their true power

Algemeen Dagblad, 21 december 2018

Innovatietoeslag (belasting) op bezit van benzine/diesel auto om subsidie op elektrische auto’s mee te kunnen financieren

Dus de onderstroom moet straks extra gaan betalen voor bezit van hun oude auto’s omdat ze geen nieuwe dure elektrische kunnen betalen.
Diegene die wel zo’n dure auto kunnen betalen zijn mensen in de bovenstroom of die beter verdienen omdat ze voor die bovenstroom werken en zij krijgen dan subsidie op de aanschaf van een elektrische auto die wordt betaald door de onderstroom.

Hoe psychisch ziek kan een overheid zijn?

Dan, al die vele decennia dat de adelhouders van Shell/NAM hun zakken hebben kunnen vullen met de accijnzen die de onderstroom betaald heeft op benzine en diesel brandstoffen.

Narcisten stoppen nooit met wat ze doen, ze gaan door tot hun prooi dood is en …  beyond.

Zolang de onderstroom niet bereid is te stoppen met meedoen aan het spelletje van de bovenstroom, niet bereid is autonoom te gaan nadenken en te kijken naar het grotere plaatje, heeft de bovenstroom de macht.

Als het volk onterecht angst houdt is die nu al de slaaf van de bovenstroom.

Het gaat nu niet meer over je geld en bezit,
het gaat allang over jouw ziel die de narcisten willen besturen, overnemen en opvreten.

In het huidig onderwijs worden kinderen volledig geprogrammeerd op het volgen van de wil van de overheid, binnen de staf van de scholen is de narcistificatie dan ook allang binnengedrongen.

De wens van de bovenstroom is dat de onderstroom als slaaf de wil uitvoert van de bovenstroom. 

En wat er dan achteraan komt ‘you won’t know what is coming over you’.
Is een kwestie van nu nog je ogen te durven openen.

 

19 december 2018

Onzin blijft onzin

‘Nonsens remains nonsens,
even when spoken by famous scientists’ (John Lennox),

en door senior rechters, hoofdofficieren van justitie,
presidenten van rechtbanken en de politiek in het vrij algemeen (Robbert Huijskens)

 
17 december 2018

Is het Rutte's brief aan de bevolking of Rutte's vaasje...

Hey ‘Jesus’ Rutte zeg,
Keur jij dit soort brieven namens jou aan het volk nou ook zelf goed?
Sta jij daar zelf ook achter?
Bevredigt dat lekker?
Wanneer houd jij eens op met je gaslight boodschappen, jouw klauw staat er wel onder.
En dat gelul over kapotgevallen vaasje Brittanië, wanneer ga jij die 17 miljoen Nederlanders eens eerlijk vertellen hoe de moderne adel, de adelhouders met jou als hun knechtje dat tere vaasje Nederland totaal aan het vermorzelen zijn?
Emigreer man! 

Die Wahrheit, derde editie
17 december 2018

De ontweiding

Ontweiden van ruim 1.800 edelherten in de Oostvaardersplassen

Onze overheid is al heel ver opgeschoten met het burgers ontweiden van de innerlijke ziel.Dat doet onze overheid niet voor de overheid, ze beseffen volgens mij vaak niet eens wat ze doen omdat ze niet snappen dat ook zij op hun beurt weer gegaslight zijn door de lagen boven hen. De overheid is als het ware door manipulatie weer geassimileerd aan de laag boven hen. Diegene binnen de overheid die dat wel bewust door hebben zijn de echt foute mensen. 

Het algoritmisch gedrag achter veel beleid is aangestuurd door de laag boven de overheid en het volk wordt keurig door de overheid op hun emotie aangestuurd, bespeeld en in slaap gesust.

Kijk, met die edelherten had het nooit zover mogen komen.
Nu moeten ze worden afgeschoten vanwege geld, ja, geld, én omdat iemand binnen de groep bedenkers van het Groot Vrij Oostvaardersplassen Pretpark voor dieren een te groot ego had.  
Als die iemand gewoon bekend had gemaakt dat ze beleidsmatig een beoordelingsfout hebben gemaakt én die fout, het ego van een hoge bestuurder op basis van nepotisme niet beschermd diende te worden door de onder hem werkende mensen had er al veel eerder ingegrepen kunnen worden. 
Omdat deze groep mensen de reden van het afschieten van de edelherten niet benoemen wil gaan we het afschieten recht lullen in de media. 
Omdat de ware reden niet wordt benoemd worden mensen in het volk boos om dit afschieten, maar gezien de ontstane situatie door het wanbeleid is het nu inderdaad wel gewoon wildbeheer met als afweging geld, € € € € € € € € € €.
Dus worden mensen in het volk weer boos op de jagers die er naar hun denken van genieten even ruim 1.800 edelherten af te knallen en in de soep te gooien. Niets is minder waar. 

De meeste jagers vinden er geen enkel plezier in om deze groep af te moeten schieten vanwege het niet-gevoerd beleid door Staatsbosbeheer. Iemand heeft gewoon zijn/haar narcistisch ego voorrang gegeven boven de dieren en geen van de werkzame onderdanen binnen de organisatie heeft publiekelijk echt tegengas durven geven dat het beleid faalde en uit de hoef liep.

Een door mensenhand in elkaar gesleuteld afgesloten natuurgebied is geen vrij natuurgebied, dus moet je aan wildbeheer doen, dat hebben ze niet gedaan, dat werd ‘de natuur’ genoemd.

Rien Poortvliet deed ook aan jagen, ik ben er als kind live bij geweest hoe Rien een specifieke reebok die teveel reeën claimde afschoot op basis van wildbeheer. Mijn ouders filmden voor Dier en Vriend van de NCRV met Tanja Koen, het gebeurde live bij het uit de auto stappen. Op die specifieke bok werd al tijden gejaagd en door ons geluid liet die zich toevallig plots zien. 
Het ontweiden van de reebok werd ook gefilmd, dat is nu toch echt wel zo’n 50 jaar geleden. Het betrof wildbeheer.

Als er een open cultuur zou zijn geweest binnen Staatsbosbeheer hadden mensen zich durven uitspreken, maar onze democratie is allang dood, dus ook in zo’n organisatie is die dood. 
Bijvoeren, of op tijd castreren, of verplaatsen is allemaal veel duurder dan, nu, ongeveer € 7.200 voor zo’n 2.000 kogels. 
De jagers van Staatsbosbeheer worden al betaald en eventuele vrije jagers die willen meewerken doen dat vermoedelijk op eigen kosten. Verder zullen diegenen die eventueel aan de karkassen kunnen verdienen het geschoten wild wel zelf ophalen.  De natuur doet de rest. 
Da’s lekker goedkoop.
(Hun eventuele latere kosten verantwoording, alle man-uren en brandstof kosten optellen en dan opvoeren als onkosten voor deze afschiet toestand is onzin, dat is boekhoudkundige creativiteit hoe Shell ook het betalen van winstbelasting omzeild).

Autonoom nadenken is de sleutel om de spelletjes van de bovenstroom te doorgronden. 
Zo ook hoe het proces om de onderstroom der mensheid ook te ontweiden al heel lang bezig is want volgens het denken van de bovenstroom zijn er 7.000.000.000 mensen teveel op aarde, de zichtbare overheid ontkent dat vanzelf, de onzichtbare versluierde verlichte adelhouders regeren de wereld. De afbraak van de onderstroom is allang gaande. 

In Noord-Koréanda hebben ze het volk over de jaren eraan gewend niet meer goed te kunnen luisteren naar de innerlijke ziel. De innerlijke ziel van Nederland is op sterven na dood, t’is allemaal poppenkast geworden.   

Zaterdag 8 december 2018

Bordeel Justitie Nederland?

Geschrokken van de woorden ‘Bordeel Justitie Nederland’?

In mijn publicatie ‘De Waarheid, tweede editie’ heb ik Justitie Nederland benoemd als een bordeel. 

Ik besef héél goed dat het door mij vergelijken van ‘Justitie Nederland’ met een ‘Bordeel’ zowel nette mensen als ook narcisten afschrikt. Het nette mensen tot walging kan brengen, 
bovengemiddelde narcisten boos maakt. De waarheid achter een narcist ontbloten maakt hen boos en tegelijkertijd genieten ze er vanwege hun narcisme ook van.

Zou het gezond denkende mensen echter ook afschrikken als ze de betekenis der woorden echt zouden snappen?

Ik hecht een enorm hoog belang aan een onpartijdig eerlijk oprecht en onafhankelijk rechtssysteem, dat heb ik gewoon in mijn ziel gebakken zitten én, ik noem gedragingen bij de juiste naam, hetgeen strookt met behandelmethoden binnen Forensisch Psychiatrische Klinieken. De huidige pers snapt hier niets van, die geef ik graag bijles.  (ik heb de pagina’s, waarop ik de definities vond, digitaal gearchiveerd)

Een van de vele definities van een bordeel is; ‘immorele plaats’.        In mijn geval is over de 22 jaar keihard bewezen dat Justitie Nederland intern absoluut een volstrekt immorele plaats is. 

Narcistisch gedrag is onder andere het ‘omdraaien’. Ik heb er daarom een kunst van gemaakt ‘terug om te draaien’. De definitie van ‘immorele plaats’ is onder andere ‘bordeel’.

In mijn geval vind ik niet alleen maar stel ik keihard dat Justitie Nederland een instituut is waarbinnen men immoreel gedrag heeft, derhalve ook immoreel werkt en het derhalve dus een immorele werkplaats is. 
Dus, kan ik als vrij burger in het kader van de grondwet Artikel 7 het Ministerie van Justitie Nederland ook benoemen met hun terechte ware titel; Bordeel Van Veiligheid en Justitie 
met de minister als de ‘beschermer’ van Bordeel Justitie Nederland en dat betekent dan in dezelfde synoniemen reeks ‘Pooier’. 

Het woord ‘pooier’ met als synoniem ‘beschermer’ heb ik ook digitaal vastgelegd.  

Hoe bizar het ook is, als ik het dus vanuit de FPK methode uit persoonlijke ervaring bij de juiste naam benoem ziet een adres in mijn brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie er dan als volgt uit; 

Geachte Pooier van Ministerieel Bordeel van Veiligheid &Justitie
mr. prof. Ferdinand Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Geachte mr. bordeelhouder Ferd Grapperhaus,

(ik schrijf mensen altijd aan op basis van hun functie)

Al 22 jaar houdt uw juridisch bordeel (niet te verwarren met het juridisch loket) de door uw bordeel gemaakte en misbruikte kinderporno onder de pet.Wacht u met antwoorden tot ik gestorven ben of volgt de afwerking van mijn onderbouwde statements ‘vlotter’ door uw inzet van militaire kaliber patronen, niet zijnde losse ‘flodders’, zoals uw brieven van uw medewerkers meestal wel zijn.

Ik ben vóór dieren, mensen, vrijheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, planten, een schone wereld en, I love politicians, don’t shoot, don’t shoot.
Ach, who cares, ik trek wel even een geel hesje aan als ze komen, 
kunnen ze wellicht ook makkelijker raken, plak ik een rood hartje op de goeie plek. 
Of slaan ze liever met de wapenstok omdat ze niet nadenken over wat ze eigenlijk doen en waarom ze zelf doen wat ze doen. 

Eh, Ferd, wat wil je dat ik doe met die ruim 80 opgenomen interviews van mensen die onze Indië oorlog hebben overleefd die ik in samenwerking met de conservator van Kamp Westerbork heb opgenomen, niemand lijkt daar in Nederland belang bij te hebben.
Die onderzoekscommissie van 4 miljoen, waar Marc Rutte nauw bij toekijkt, ook niet.
Graag wat advies in deze, moet ik die geschiedenis maar wissen dan?

Iedere gele hesjes strijder zou dienen na te denken over waarom ze dat hesje dragen.
Hesjes dragers, volg geen mensen die jou vragen om een hesje te dragen.
Denk zelf na wat jouw reden is dat je dat hesje draagt, doe het vanuit jezelf!
Volg jezelf vanuit autonoom nadenken en zie wat er gebeurd is en gaande is. 
Ik ben absoluut pro gele hesjes, echter wel vanuit de filosofie van Kǒngzǐ

Donderdag 6 december 2018

Zorgverzekering 2019

Ooit nagedacht over waarom en aan wie je nou eigenlijk écht jouw zorgverzekering betaald?

Het is overigens een ‘uitzuig verzekering’, een soort verplichte curettage maar dan anders, bestemd om net als in de 19de eeuw, jouw verdiende geld uit jouw portemonnee te zuigen als ware het een onreinheid voor jou. 

De bovenstroom is dus zo goed, omdat het beter voor jou is, jou zoveel mogelijk geld te ontnemen zodat het goed gaat met de economie van de bovenstroom.
Die ziektekosten stijgen alleen maar omdat de aandeelhouders steeds onbeschaamder meer winsten willen zien. Ook de mensen die in de zorg werken worden net zo uitgezogen.

Mensen die in ziekenhuizen worden ondergebracht zijn alleen nodig om het winstgevend systeempje te laten draaien, zonder zieke mensen stort het systeempje in. Het systeempje is er niet meer om de patiënt te helpen, iedere patiënt is tenslotte slechts een aparte solitaire uitzuiger van de zorg en staat op de laatste plaats.  

Denk maar zo, als je daar ligt, dat je dan de ware zorgverlener in hun portemonnee een dienst verleend, een goeie dienst aan de bovenstroom. Snel doodgaan is beter voor de bovenstroom, doe dus je best, dan roept het Ministerie van Economische Zaken later vast dat de economie goed draait. 

Zie uitleg salamitactiek onder ‘balans narcisme empathie’

 Meer informatie over dit onderwerp vind je op Salamitactiek 

Donderdag 6 december 2018

Nederland Politiestaat?

Het op 1 december 2018 in beslag nemen van een camera en wissen van het opgenomen materiaal door politie Maastricht, nadat een cameraman een arrestatie had gefilmd tijdens een gele hesjes protest, is als ‘foutje’ weggezet en achteraf ‘goedgepraat met betrokkene’ en daarmee afgedaan. 
Democratisch is dat onacceptabel, de politie ként de regels al decennia en dit is fundamenteel onze democratie ondermijnend gedrag door de politie en ze komen daarmee weg. 
De media laten het fundamenteel aspect van deze fout weg in hun berichtgeving en volgen de uitleg van …. de overheid.

Laatst nog een rechtszitting bijgewoond van iemand die bezwaar maakte tegen een boete vanwege een gemotiveerde snelheidsovertreding, dat bleek op geen enkele wijze goed te praten.
Door fundamenteel machtsmisbruik door overheden te accepteren zijn we steeds meer een politiestaat geworden, we zijn dat gaan accepteren op basis van de door de bovenstroom aan het volk aangeprate angst.                                                                                            Dat angst aanpraten heeft een diepere reden. 
Gebruik als burger uit de onderstroom dezelfde argumenten jegens de bovenstroom, als de bovenstroom jegens de onderstroom misbruikt en je zult de alom heersende ambtelijke corruptie leren herkennen, inzien en dienen te ondergaan.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op Salamitactiek 

copyright De Narcisten Buster 2020