Blog De Narcisten Buster

Blog 
Robbert Huijskens

Narcistenbuster.nl

Voorwoord

Angst van de angst

Er wordt wel eens geuit;  ‘je bent zo negatief, je schopt zo tegen narcisme’.
Wat ik doe is wat er achter narcisme schuilgaat ‘duiden’, journalisten doen dat amper, of ze zijn zelf te bang dat te doen, of ze mogen dat niet van hun hoofdredacteur.

Veel mensen hebben angst voor het ’N’ onderwerp, eigenlijk angst over hun eigen angsten. Narcisten vinden het duiden van narcistisch gedrag sowieso negatief.

Ja, ik geef toe dat ik een pittige en up-tempo schrijfstijl heb, ik beken. Die stijl vind ik noodzakelijk zodat mensen de boodschap überhaupt binnen krijgen, wat mensen met de info doen is evenwel 100% aan hen zelf, beginnende met de vrije keuze die info niet te lezen.
Niets doen met zinnige info vind ik zelf best wel een beetje negatief voor mezelf.

Een ‘aankomend’ politicus ventileerde ff terug hoe het toch kwam dat joden zich als makke schapen weg lieten voeren, hetzelfde kan een mens zich afvragen over de houding van veel Nederlanders die het zagen gebeuren.  

Ik kan de wereld niet veranderen, dat kunnen we alleen samen en dat is, ondanks de zwaarte van het onderwerp zelf super positief nieuws. 

Met vriendelijke groet, 

Robbert

18 juni 2023
Bron foto Bic ‘sigarenkraam’ internet
Bron: De Narcisten Buster
Foto van Europees Instituut voor Bio Ethiek.

The great reset against Western Outbursting Narcissism

Zeven juni 2023, debat over het Rapport Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Hulde voor verzetsstrijdster Sandra Mariët Beckerman van de SP. Enkele van haar woorden; 
‘….het ging JULLIE; om de Staat om Shell om Exxon voor JULLIE winst…, ….de Premier lacht alles weg’…, …de overheid is geïnfantiliseerd…,    … punt 7; …. en dat de Staat Shell en Exxon zo innig verweven zijn is het probleem maar alsnog worden ‘de OLIES’ niet keihard aangepakt en blijft het Kabinet proberen in achterkamertjes tot deals te komen’….
Sandra Beckerman BENOEMDE de oorzaak met; ‘de OLIES’, zij bedoelde niet Olie B. Bommel.
Die hele aardgas schaarste is sowieso bedrog van die ‘OLIES’. 
‘Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië (K.N.M.E.P.) , verder genoemd: Koninklijke Olie, werd opgericht op 16 juni 1890 door August Kessler, Henri Deterding en Hugo Loudon,’ die dus de concessie ‘overnamen’ 🤔  van Zijlker.
Nederlands-Indië was van het Koninklijk Huis en werd bestuurd door het Koninklijk Huis zélf en wel door de door het Koninklijk Huis benoemde Gouverneur, daar zat niks democratisch bij. De democratie moest slechts uitvoeren wat het Koninklijk Huis wenste. De Groninger Aeilko Zijlker had een licentie van de Gouverneur van de Koning om naar olie te zoeken en een bron te slaan.   
Het kapitaal voor de onderneming van Aeilko Zijlker werd met een constructie gefinancierd door Koning Willem de Derde van het Koninklijk Huis. 

Vanaf de website van Shell; 
Pioniers ruiken hun kans en dat geldt ook voor Aeilko Jans Zijlker (1840 – 1890). Aeilko Jans, administrateur van de Oost-Sumatra Tabak Maatschappij, was een zoon uit een rijke Groningse familie van herenboeren. Naar verluidt, was hij na een ongelukkige liefde naar Nederlands-Indië gegaan waar hij in 1880 olie ontdekte op Noord-Sumatra. In het Sultanaat Langkat boort Zijlker in 1885 een nieuwe bron aan: de Telaga Tunggal nr.1, de bron die het fundament van Koninklijke Olie zou worden. Het duurt daarna nog vier jaar voordat hij de exploratie naar tevredenheid kan afronden. De bron blijkt een grote hoeveelheid olie te bevatten en geschikt te zijn voor commerciële exploitatie. Maar daarmee zijn de problemen niet voorbij. Zijlker heeft meer geld en slagkracht nodig en eind 1889 vaart hij terug naar Nederland om er een exploitatiemaatschappij op de zetten en dat werd De Koninklijke.” 

De Groninger Aeilko Zijlker was op weg met een boot en stierf op 27 december 1890 in Singapore aan een ziekte? Ánderen richtte ‘De Koninklijke’ op. De joodse gebroeders Samuelson kwamen er pas vele jaren later bij vanuit Engeland vanwege hun olietankers en toen bedachten de aandeelhouders voor die samenvoeging de naam ‘Shell’…, lees De Crinoline  
Op de beursvloer werd de (verhulde) groep aandeelhouders van ‘Koninklijke Olie’ eufemistisch ‘de Olies’ genoemd en de Groningse familie van de Groningse concessie houder Zijlker die het vloeibare-goud op Kolonie-onderdeel Sumatra vond stonden met lege handen. De Koninklijke werd De Bataafse, die werd later weer de NAM en daaronder nog steeds een hoofdmoot aan eerste aandeelhouders welke aandelen zijn ondergebracht in houdster maatschappijen bij de door Koning Willem de Eerste opgerichte huisbank NHM, nu ABN-AMRO. Zie De Crinoline. 

Bijzonder hé, hoe die Groningers al vanaf den beginne 1890 t/m heden ‘de navel’ zijn van de aandeelhouders. Wat ook bijzonder is hoeveel foute politici gestudeerd blijken te hebben aan de RUG, de Rijks Universiteit Groningen. Ook velen die te maken hebben met het dB(A) geluidsoverlast bedrog. Volgens mij worden ze daar ‘gevormd’ qua mentaliteit ratten te zijn. Is de Vindicat ontgroening als basis bedacht, als in ‘Vind-die-Cat’. Cat als in Kat. De narcistische versluiering zit ‘m in de omkering van een kat die op ratten zou moeten jagen maar waar omgekeerd feitelijk juist veel Ratten met outbursting narcisme uit vandaan komen. Of is Cat een Pussy voor de Banga lijstjes hetgeen dan weer klopt met veel op de RUG moeten liggen om hogerop de ladder der macht te kunnen klimmen en Wobke Hoekstra die als student in Groningen Wipke werd genoemd.

Mr. Theo Hiddema dan die onlangs afscheid nam van de Tweede Kamer. Tijdens een interview voor De Telegraaf microfoon sprak Hiddema o.a. de volgende grove woorden uit die evenwel ook wel weer passen in de naar reuzel en afgewerkte Shell Olie stinkende kabinet Rutte-4. Ik Quote Hiddema zijn media woorden even; De Telegraaf interviewer vroeg aan Theo Hiddema wat of zijn belangrijkste bijdrage was geweest in de Eerste Kamer ‘nou zelfs de Minister van Justitie een stok tussen de benen gestoken  ja?    ja die heeft hier een nederlaag geleden .. door onze partij .. met z’n tweeën hebben we dat gedaan’. 

De Narcistenbuster beseft dat hij zelf vaak hard en/of puntig-scherp schrijft maar mr. Theo Hiddema overtreft op overwoke wijze zelfs een verbale stok die hij in gezamenlijkheid tussen de  benen van de Minister van Justitie heeft gestoken en dat is niet zo veilig voor de minister want dan kan zij wel eens over die stok struikelen.
De bedoelde Minister is dan wel Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius, die voor WOKE nog vrouw was en nu gender neutraal, dan mag er kennelijk steeds meer. Maar ach, who cares, we leven SAMEN in WOKE en de Minister staat haar gender neutrale manipulatieve menswezen wel.
Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius voert gewoon netjes haar door Erik Akerboom ingefluisterd beleid van “de rechtsstaat koesteren, verdedigen en versterken. Omdat zij wil dat mensen vertrouwen kunnen hebben in de bescherming die de rechtsstaat biedt. En tegen degenen die de rechtsstaat ondermijnen treden we hard op.”
Dilan is een echt Bic’kel in gaslighten (verbale psychische manipulatie van het denken van het volk). (Bron foto Bic ‘sigarenkraam’ internet.)
Of is deze Bic rechts een gevaarlijke fakkel en daarmee een Kaagje-dreigement tegen ‘de-minister-van-J&V-met-stok-van-Hiddema-tussen-de-benen’ welke tekst dan een door Dilan’s gekoesterde rechtsstaat (haar obsessieve fictie) ondermijnt?

Erik Akerboom was als Top Ambtenaar al vanaf 1998 tot 2003 ‘Directeur Democratische Rechtsorde’ bij de AIVD, vandáár dat met name D66 en ook anderen in de Tweede Kamer keurig uitroepen ‘democratische rechtsorde’. Iedereen die nog ‘democratische rechtsstaat’ uitroept in de Tweede Kamer is niets meer noch minder dan ‘een Aap van Akerboom’.

Minister Aap van Erik, Dilan Yeşilgöz-Zegerius doet namelijk zelf exact hetgeen dat zij beweert te bestrijden, oftewel zij past het narcistische ‘de waarheid omdraaien’ principe toe. Als je het in deze beweerde democratie niet met het giftig manipulatief bedrog van kabinet Rutte 4 eens bent en daar op democratische wijze uiting aan geeft pleeg je volgens Minister Aap van Erik namelijk ondermijning van De Rechtsorde. 

Het denken van Minister Aap duidt op volledige ondermijning van ware democratie door Minister Aap zelf. Dan is het tijd voor wakkere burgers na te denken waarom Minister Aap psychisch zo ontspoord is. Besef dan wel dat als je zelf gaat nadenken en iets ánders vindt dan Minister Aap je dan volgens ‘Minister Aap’ aan ondermijning van HAAR  Rechtstaat doet terwijl Minister Aap zelf niet eens lijkt te snappen dat zij zélf de Vaandeldrager van De Staat is die voorgaat in ondermijning en vernietigen van wat ooit eens een Democratisch Nederland bedoeld was te zijn.

Narcisten laten hun maskers steeds meer afvallen en hun ware outbursting narcissism behaviour wordt steeds meer zichtbaar en ruikbaar aan de reuzelachtige geur. Daarom is kennis over de narcistificatie van de samenleving zo belangrijk, anders zie en snap je niet wat en hoe zij het doen en dat is velen niet kwalijk te nemen omdat het proces naar bovenmatig narcisme leren te kunnen doorzien en herkennen een lange weg is.

Neem even die fucking oorlog in Oekraïne. Dit is een Russische Molnija klok. Молния. Original USSR Table clock, model Lightning. Ook te zien in de film CHERNOBYL Ukraine. April 2021 gekocht via Etsy bij een ondernemer uit een klein dorpje in Oekraïne uit het deel west van de Dnjepr dat nu nog niet onder vuur ligt. Die oorlog is niet van mij, noch van de meeste burgers noch van de militairen. Het is een oorlog van narcisten, een narcistische oorlog van met name de narcistische NATO. Ken de waarheid! 
Langs de narcistische meetlat gelegd vindt de Narcistenbuster de oorzaak van deze oorlog en de houding en manipulaties van en door het Westen, zowel politiek als main stream media beschamend. Beschamend als Mark Rutte zegt ‘ónze oorlog’, het is een oorlog van de doorgeslagen verbale psychische pus spuitende narcisten, het is 100% HÚN oorlog.
Schiet Rusland een raket op een burgerdoel en vallen er burgerdoden, terwijl Oekraïne zich militair verschuilt in woongebieden, spreken de main stream media schande. Als Oekraïne schiet op Russische burgerdoelen, hetgeen Oekraïne al doet vanaf 2014, zwijgt de .ANP &. NPO kliek, 100% narcistische psychopathie.

Over verblind narcisme gesproken. Gabrielius Landsbergis, de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen, uit welk land ik via Etsy in 2021 ook nog een andere Molnija klok had gekocht, kwam met Minister Wobke Hoekstra praten omdat Gabrielius vindt ‘dat Europa veiliger wordt als Oekraïne in de NAVO zit’. Deze Gabrielius heeft zichzelf hiermee impliciet tot randdebiel van de narcistische macht verklaard. Deze hele oorlog is aangestuurd en veroorzaakt door het Narcistische machtsbolwerk van een economie die door hun eigen domme toedoen aan het instorten is, de Verenigde Staten van Amerika gaan in deze de Europese Unie voor in machtsgebed.  De Westerse macht wil Rusland veroveren omdat ze de grondstoffen van Rusland willen stelen ten bate van aandeelhouders. 

Die oorlog is ontstaan omdat de narcistische machthebbers, de international aandeelhouders via het WEF en CvR stuurgroepleden de verdragen van ‘afgesproken balans houden qua afstand van wapens tussen het Westen en Rusland’ hebben geschonden en zich achter de NAVO verschuilen. 

Minister Kajsa Ollongren van defensie, met haar Finse achtergrond, stelde in commissie debat onlangs nog dat Rusland/Putin de methode van ‘de verschroeide aarde’ toepast. F.v.D.’er Van Houwelingen was slim bezig in het debat door Kasja, zónder een stok ergens tussen te steken, te laten struikelen voor de goed luisterende toehoorder. Want net als de hele buts navelstaarders heeft Minister Kajsa Ollongren zonder enig bewijs al een mening over wie de Kachovka-dam heeft opgeblazen. Dat is een minister onwaardige houding tenzij je minister in een bananendictatuur bent, dán is zo’n abnormale houding volstrékt normáál in een on-democratische onrecht-staat.              

Terwijl het aardgasdebat op 7 juni 2023 gaande was inzake Groningen zat Wobke Hoekstra in het PH-GOV regeringstoestel en was hij namens De Staat op zakenreis naar Ghana en Kenia. Kennelijk te geheim dat het over internet kon. Dan maar beter CO2 uitstorten met die PH-GOV.  Want De Staat doet zaken met, drijft handel met, Ghana en Kenia i.v.m. LNG, Liquid Natural Gas. Niet voor de burgers van Kolonie Nederland want Gas voor de burgers is er genoeg en altijd geweest ook. Die handel is voor de internationale aandeelhouders en de burger moet net als in de middeleeuwen ook daaraan meebetalen.  Er liggen tussen De Staat en Ghana en Kenia belastingovereenkomsten inzake belastingen voor ‘vermogenden’ —> aandeelhouders, zodat zij niet dubbel belasting behoeven te betalen. Wobke zat zelf al in brievenbus-aandelenhandel weet u nog….

Als je hebt opgelet, want die info ligt ook overal op straat, weet je nu zeker dat Soylent Green met de versnelling van Erik Akerboom en Mark Rutte komende is met als overheids-aansturing dat mensen uit pure wanhoop ‘zélf’  wel gaan kiezen voor euthanasie in een ‘Sarco Pod’ zelfmoordcapsule. Na vredig heengaan kun je worden geresomeerd en worden omgezet in veevoer. (Foto van Europees Instituut voor Bio Ethiek.)

Ik schaam me voor het Westers Uit Pussend  Narcisme, er is dringend normale balans nodig tussen narcisme en empathie.
Helaas volgen de Westerse machthebbers zoals Kajsa Ollongren de methode van de verschroeide aarde. 
De misleidingen door AIVD en MIVD zijn niet van de lucht.
De geest is nu echter toch uit de fles sinds ‘het onderzoek’ heeft aangegeven dat het Koninklijk Huis nog ver vóór de verdiensten middels De Olies en het Goud uit de Grasberg hun eerste miljoenen verdienden uit de slavenhandel en dat is alleen nog maar het tôpje van de goudberg. Vandaar ook dat die gouden koets nu op stal staat. 
Onder het wapen van het Engels Koninklijk huis (Arms of Dominion)  staat “Dieu et mon Droit” —> “God en Mijn Recht’. De arrogantie alleen al. Onder het Nederlands Koninklijk Wapen en op de PH-GOV staat “Je Maintiendrai”  —> “Ik zal Handhaven”.

De Nederlandse MIVD wist volgens de NOS al drie maanden vóórdat de Nord-Stream gaspijpen feitelijk werden opgeblazen dat die dreiging er vanuit Oekraïne was en de gehéle NATO kon dat kennelijk niet voorkomen en de gehele Nederlandse Politiek en Kabinet ‘habe es nicht gewusst’. ‘Verschrikkelijk ingewikkeld’ zou Premier Mark Rutte in de diepe bodemloze doof-put roepen.

De AIVD schermt met het gegeven dat antisemitisme weer een bedreiging is met als resultaat dat de overheid iéder kritisch geluid onder de noemer ‘antisemitisch’ veegt. Dat goed bedoelende antifascistische Joodse jongeren protesteerden tegen andere groepen goed bedoelende antifascisten is tekenend. Gevolg van de narcistisch gecreëerde totale verwarring.
En dan weer die andere groep in zwart geklede gemaskerde agressieve ‘Westers ogende’ mensen die zich als antifascisten voordoen en eigenlijk iedereen aanvallen die tegen het overheids-narratief protesteren, zelfs kerken aanvallen, dat lijken door Machthebbers aangestuurde groepen, qua springerig gedrag lijken zij enorm veel op de knuppelende orde-troepen tijdens Corona demonstraties.

De mens die middels psychopathie gek is gemaakt door de Westerse Narcistische machthebbers en bewust wordt opgezet tegen elkaar. Besef dat bewust teveel migranten je land in pompen onder het ‘credo’ noodhulp’ net zoiets is als ‘de zorg’ die feitelijk staat voor ‘geld aan verdienen’.   

Machthebbers zijn op basis van hun teveel aan narcisme altijd al slavendrijvers geweest. In mijn ogen wordt het Joodse volk nu wederom misbruikt door de slavendrijvers in moderne maskers vanwege hun onderliggende doelen. Zelfs door joodse Machthebbers zelf in hun eigen land, ik heb me steeds afgevraagd waarom Israel zo vooróp liep met die Corona spuiten op hun éigen volk met experimentele mRNA spuiten afkomstig uit nota bene Duitsland.      

Zouden er straks ‘loyalen’ worden gezocht om op een nog goed te plannen donkere nacht wat goud in een stuk of wat militaire vrachtvliegtuigen te schuiven op de 09-27 runway van de voormalige van oudsher Koninklijke Vliegbasis Soesterberg, coordinaten 52.127479  5.260911. Is ‘runway’ een eufemisme voor ‘runaway’?

De Club van Rome en het World Economic Forum allemaal ‘zum kotzen’, het gaat hen en de hele EU alleen om behoud van hun individuele narcistische eigen-macht hetgeen je ziet aan de omgang met de Orca problematiek die de roeren van zeilschepen aanvallen omdat de Orca’s iets aan de mensheid ‘pogen te vertellen’ waar de economisch denkende machten stoïcijns doof voor zijn.
De grote ego’s hebben om narcistische redenen niet meer geleerd om naar dieren en naar de échte natuur te kunnen luisteren omdat hun eigen ego’s te groot zijn, grote ego’s die anderen niet willen noch kunnen zien, laat staan de werkelijkheid nog kunnen zien, omdat zij verblind zijn door hun eigen groot ego. Alles wat anders denkt dan het grote ego mag van het grote ego daarom kapot als onderdeel van hun verschroeide aarde.

Het zijn altijd de grote ego’s die doen aan ‘verschroeide aarde’.
‘Verschroeide aarde’ is de psychopathische narcistische stoornis van ‘ik niets dan jij ook niets’. 

3 juni 2023
De afbeelding van Sjors en Sjimmie komt van ‘Frajo-boekenwinkel via Bol.com’

Sjors en Sjimmie als journalisten in Kolonie Nederlands-Neuropa 2023

De Narcistenbuster heeft een nieuw WOKE woord als scheld-typering.

Schelden met ‘kut’, ‘lul’, ‘klootzak’, ‘sufkut’ kan niet meer in de doorgeslagen WOKE anti discriminatie pedo wereld 2023, dus heb ik als scheldterm de onzijdige ‘navel’ bedacht.
De ‘navel’ past ieder geslacht en gender en hoeven ook de vrouwen niet meer steeds hun ‘kut’ aan te roepen als ook hen iets dwars zit.

‘Suf-navelaar’ voor bijvoorbeeld de meeste main stream media journalisten. 
Hebben de suf-navelaars wel eens nagedacht over de reden onder de Oekraïne oorlog?
Het is namelijk het Westen samen met Zelensky die géén onderhandelingen wensen en vóór oorlog blijven kiezen in plaats van vrede. Waarom doen zij dat ten koste van burgers en soldaten?

De Narcistenbuster heeft op zijn website een reeks van blogs & nieuwe stukken gemaakt, een achttal voor suf-navelaars; ‘zoek de gelijkenissen’.
Max Havelaar hoorde in ieder geval bij Kolonie Nederlands-Indië, de Narcistenbuster hoort meer bij Kolonie Nederlands-Neuropa.

  1. ‘the encapsulating principle’ van 2 oktober 2023
  1. ‘perverso definitivo’ van 30 april 2023 
  1. blog ‘Vlaggen’ van drie mei 2023
  1. blog ‘De zoveelste Overheids Conspiracy’ van negen mei 2023
  1. blog ‘NOS hoernalisten liveblog bericht van 11 mei 2023’
  1. ‘la perversità della finta democrazia’ van 27 mei 2023
  1. ‘De AIVD & het biodiversiteitsherstel’ van 31 mei 2023
  1. blog ‘Sjors & Sjimmie als Journalisten in Kolonie Nederlands-Neuropa 2023’ van 3 juni 2023

De raadkamer heeft de hechtenis van geschorst advocaat mr. I.N. Weski sinds 1 juni 2023 weer opgeheven.  Mr. I.N. Weski zat sinds 21 april 2023 in hechtenis. 

BNR nieuws maakte in een artikel de mening van ene emeritus hoogleraar strafrecht en oud advocaat Theo de Roos bekend. Theo was o.a. plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof Den-Bosch. Oftewel in het eigen denken van de Narcistenbuster maakte BNR de mening van een Eed van trouw drager aan het machtssysteem bekend ‘dat Inez Weski geschorst blijft omdat zij nog steeds een O.M. verdachte is’ en aldus beweerd Theo de Roos als ex raadsheer van een gerechtshof impliciet dat mr. I.N. Weski schuldig is en blijft tot het tegendeel bewezen is. 

Denk autonoom navel-journalisten, denk na over De Staat van het rechtssysteem in Kolonie Nederlands-Neuropa! Het basis gegeven van ‘pas schuldig zijn als dat bewezen is’ blijkt nu  overboord te zijn gegooid hetgeen het volgende betekent: de democratische rechtsorde is kapot.

Nog meer voor de navel-journalisten;
Mr. I.N. Weski heeft op 20 februari 2023 een persbericht doen uitgaan op de website weski.nl , léés daaronder de tab ‘Nieuws’ de persberichten van mr. Weski, o.a. van 20 februari 2023 waarbij een bijlage zit genaamd ‘Pleitnota Taghi deel publieke berechting’ (dat is een link naar 55 pagina’s Pleitaantekeningen / deelpleidooi). 

Op woensdag 19 april 2023 maakte mr. I.N. Weski bekend dat mr. I.N. Weski namens verdachte Taghi  De Staat voor de rechter sleept (Metro nieuws).

Op vrijdag 21 april 2023 liet het Openbaar Ministerie mr. I.N. Weski oppakken wegens vermeend doorgeven van informatie voor Taghi in zijn crimineel netwerk. 

Wat speelt er echt in die onderlaag is dé gerede vraag die niemand stelt….?  Mr. I.N. Weski heeft als advocaat zwijgplicht.

Wat deed en doet mr. I.N. Weski? Zij strijdt tegen onrecht en daagt het Rechtssysteem en De Staat uit.  Dan ben je volgens De Narcistenbuster bij het Nederlands-Neuropisch Rechtssysteem aan het juiste adres. Tevens beseft De Narcistenbuster dat een goed functionerende democratische rechtsstaat essentieel is voor een gezonde samenleving en de Democratische Rechtstaat heeft in de verticale lijn helaas een vergevorderde staat van uitgezaaide psychische kanker. 

Mr. I.N. Weski heeft de lakmoes proef uitgevoerd, Justitie heeft die proeve niet gehaald en de journalistiek is voor diezelfde lakmoes proef ook door de vloer gezakt.

Het machtssysteem van De Staat heeft mr. I.N. Weski in een gevangenis gezet, Weski is van haar ambt geschorst, nu blijft zij geschorst als verdachte van De Staat hetgeen De Staat eeuwig vol kan houden omdat o.a. personen als mr. Theo de Roos dat gewoon bepalen en je anno 2023 kennelijk al schuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Justitie van Kolonie Nederlands-Neuropa is daarmee dood gemaakt.   

Uit het programma ‘Zomergasten’ waarin mr. I.N. Weski te gast was zie je een mens die pleit voor het zelfontwikkelde denken van mensen. Iets dat De Staat nou juist niét wil, dat weet De Narcistenbuster 100% zeker, dat is vanaf 2011 dé reden van website HoeDenkIk.nl als retorische vraag aan de burger, vanaf 2018 de kérn van het gehele oeuvre van ‘De Narcistenbuster’. 

De Narcistenbuster is geen mr. in de rechten, wel een strijder.  
Mr. I.N. Weski en De Narcistenbuster hebben een overeenkomstig gedrag dat zij beiden gebruiken in hun strijd, zij zetten informatie inzake lopende rechtszaken online.
De Narcistenbuster ziet dat als de enige methode van strijden tegen de uitgebarste narcistische kanker in het democratisch-rechtssysteem van Kolonie Nederlands-Neuropa zo gauw het verticale belangen betreft. Deze kanker heeft van het democratisch-rechtssysteem een ondemocratisch & onrecht-systeem gemaakt ten bate van de belangen bovenaan de verticale lijn van de macht. 

Nu is het bewijsbaar simpel uit te leggen, bij verticale belangen, ook als dat Eed dragers onderling zijn, ben je gewoon ‘de navel’ welke daad mede door hen gepleegd wordt die bijwijze van spreken gisteren nog je collegae waren. Schend je de Eed aan de Koning, oftewel aan De Staat word je door de gehaktmolen gedraaid. Vandaar mijn ‘gehaktballen in de jus oorlog’. Speciaal voor de ‘navelaars’, van gedraaid gehakt maak je o.a. gehaktballen in de jus en die gooi ik verbaal en binnen de wet tegen Justitie Nederlands-Neuropa aan.
Ik heb namelijk géén Eed afgelegd aan De Staat.

Als je als Narcistenbuster daarover schrijft zegt de verticale macht heel simpel dat de Narcistenbuster een gestoorde is. Als je dat als vooraanstaand niet corrupt advocaat als mr. I.N. Weski doet wordt door De Staat de methode ‘verschroeide aarde’ ingezet.

Weski is geflambeerd door het systeem van onrecht en on-democratie en afgemaakt als een verbrande gehaktbal. Dus NU zouden de journalisten op moeten staan als een van de door Eric Akerboom beweerde peilers van De Rechtsstaat, maar ja, die peilers zijn doorgerot door een vorm van navel-kanker.  

Dan beweren de navel-journalisten en de navel-politici dat je een complotdenker bent omdat zij zelf niet wakker zijn maar slechts in hun eigen narcistische-navel zitten te pulken terwijl zij de zittende meerkoppige macht naar haar ‘naar reuzel stinkende bekken’ praten. Die onwelriekende reuzel krijgt minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) daarom terug van De Narcistenbuster, mijn overdraagbaar wisselgeld op al negen ministers van Justitie op rij is de in 1996 door Justitie Nederland zélf vervaardigde valse-kinderporno van een van mijn dochtertjes waarvan ik het indiscutabel bewijs héb. Er stond in 1996 een belang van één Eed drager in opleiding (O.M.   R.A.I.O. Officier) op het spel. 

Mr. I.N. Weski is verdachte van het O.M. inzake medewerking aan een criminele organisatie. De rode draad inzake de werkelijkheid van gedrag is echter, hetgeen De Narcistenbuster kan bewijzen op basis van vele éigen empirische ervaringen vanaf 1995, dat het systeem van ‘Eed aan het Staatshoofd dragende personen’ overgaat in het zijn van een-criminele-organisatie op het moment dat de verticale macht structuur van Eed dragers in het geding komt. Dit geldt als vaste code van verbond voor álle Eed aan de Koning dragers van Zijn Eenmanszaak —> De Staat. 

Pis je als Eed drager buiten de ‘pot der macht’ ben je onmiddellijk ‘de navel’ doordat Eed dragers van de criminele organisatie Statutair Ván het Staatshoofd zijn welke zich direct onder Het Staatshoofd bevindt (zie statuut voor het Koninkrijk dat bóven de Grondwet staat).

Diegene die buiten de ‘per definitie Narcistische Gouden Pot der Macht’ plast wordt afgemaakt, zo werkt dat in de criminele wereld en evenzo in de macht structuur der Kolonie, zo was de werkelijkheid in Kolonie Nederlands-Indië en zo is die nog steeds in Kolonie Nederlands-Neuropa. Eed aan de Koning dragers vormen één-orgastische-narcistische-machtsgroep terwijl het ten diepste ook nog eens op zielsniveau gewoon mede-mensen zijn. Het gaat dus allemaal om de MACHT!  Orgastisch omdat ‘macht’ om het ‘genot’ gaat dat zij ermee beleven.

Wil de ware crimineel opstaan….
Aan welke kant van de geschiedenis staat Premier Mark Rutte? 
Zo’n mooi duaal systeem zegt journalist Sjimmie net tegen De Narcistenbuster. 
Heeft Sjimmie ongelijk? Of is Sjimmie een complotdenker!     

Doe de lakmoesproef of zwijg liever flut-navelaars en neem op een dag (want sterven doet iedereen ooit)  je leugens met je mee in je kist/mandje/linnen lendedoek. Dan mag je na heengaan in de engelenwereld als ziel verslag doen van je ‘aardse narcistische werken’.

Rutte is iemand om in de ziel alleen maar triest te vinden zo duaal als hij is. Praten met een sisselspraak. Vandaar ook dat het allemaal heel erg verschrikkelijk ingewikkeld wordt. Pathetisch gewoon. Vraag me af wat Premier-zijn in een duale wereld met de ziel van zo iemand doet? Hoe kan je zo’n ruk leven vol houden? O ja, dat is waar ook, met liegen naar duale eer & geweten. 

11 mei 2023

NOS hoernalisten liveblog bericht van 11 mei 2023

In aansluiting op onze BLOG van 9 mei;

Boven het NOS Nieuws liveblog van vandaag (11 mei), om 18:14 aangepast staat  ‘Maandag, 01:40’.
Die beweerde ‘Maandag’ kan dan alleen de NOS maandag 8 mei 2023 zijn geweest.
Tja, de Narcistenbuster had op 9 mei 2023 al bericht dat er een militair vliegtuig van Koning Charles 3 meevloog met het regeringsvliegtuig van King Alexander om oorlogsacteur President Zelensky in zuid-oost Polen te droppen samen met cadeautjes in een RAF transport vliegtuig. Wat zat er in die Engelse militaire kist op de Nederlandse dodenherdenking 2023?

Storm Shadow rockets.

Één Britse Storm Shadow weegt 1300 kg. (met verpakking wellicht 1500 kilo per stuk. In een Airbus Atlas C1 van de RAF kan 38000 kilo, dat kunnen dus ongeveer zo’n 25 raketten zijn geweest van zo’n € 850.000 per stuk als een Engels kroningscadeautje op Nederlandse dodenherdenking van grofweg eenentwintig en een half miljoen Euro. 

Op vier mei 2023 volgde de Narcistenbuster de vlucht met de PH-GOV live en zag dat er een RAF Airbus Atlas C1 met militaire precisie mee vloog in al dat onverwachte show gedoe, Zelensky is tenslotte ook een theater acteur. 

CNN bracht dat bericht, gezien hun publicatie, gelijk met de Narcistenbuster en CNN wist vanuit een lek in Europa dat het mogelijk dus raketten waren.  De NOS brengt hun liveblog anno 11 mei alsof deze hoernalisten het op maandag acht mei diep in de nacht om 01:40 uur al brachten.

Van hoernalisten naar hoernalosers.

 

9 mei 2023

De Zoveelste Overheids Conspiracy

Het met militaire zorgvuldig geplande ‘fake-onverwachte’ bezoek van President Zelensky van Oekraïne aan Nederland.

Het NRC bracht, voor zover ik weet op 4 mei 2023 of na 4 mei, het eerste bericht dat duidelijker verwijst naar vervoer van Zelensky met het Nederlands regeringstoestel, de PH-GOV.
De Narcistenbuster volgde de vlucht van Zelensky naar huis live online. 

Dat hele onverwachte bliksem bezoek van Zelensky was een militair geplande operatie om de bevolking in het Westen en in de Oekraïne mee te gaslighten (= psychisch manipuleren).

Hoofddoel van dat militaire zorgvuldig geplande ‘fake-onverwachte’ bezoek was; Zelensky zijn positie in Oekraïne op te poetsen want de positie van Zelensky in Oekraïne staat onder druk. Als dan Zelensky bij thuiskomst aan zijn bevolking en militairen wat in het Westen behaalde scores kon tonen kon hij zijn positie in Oekraïne versterken en werd simultaan de westerse bevolking psychisch al voorbereid op het latere versneld gratis weggeven van de 48 uitgefaseerde F-16’s aan Oekraïne terwijl het Nederlands volk door hetzelfde Kabinet dat werkt voor het Staatshoofd wordt afgeknepen.

De VS speelt nu ‘onwilligheid’ inzake het weggeven van F16’s aan Oekraïne, net als tijdens de Tweede Wereldoorlog President Franklin D. Roosevelt eerst geen tanks aan Winston Churchill wilde leveren om formeel niet betrokken te raken met de oorlog met Nazi Duitsland. De Staat der Nederlanden is inzake de F16’s nu de F16-mediator. Een gevaarlijk narcistisch spelletje. 

De militaire-planning van Zelensky’s onverwacht narcistisch bezoek even wat uitgebreider dan de versie in het NRC.  Er is op 3 mei 2023 een beetje geknoeid met het vluchtschema van het regeringstoestel PH-GOV maar het totaal onverwachte goed geplande bezoek van Zelensky liep qua PH-GOV als volgt;

PH-GOV
2 Mei 2023 Amsterdam – Rzeszów-Jasionka (zuid-oost Polen), 13:37 – 15:02 uur  (= 1 uur 25 min.)

Dan de PH-GOV knoei-spook-vlucht;
3 mei 2023  Rzeszów-Jasionka – Amsterdam, 08:25 – 08:46 uur  (= 21 minuten)

PH-GOV
3 mei 2023 Helsinki – Amsterdam, 21:10 – 22:12 uur  (= 1 uur 2 min.) (verrassing, Zelensky in NL)

PH-GOV
4 mei 2023 Amsterdam – Rzeszów-Jasionka (zuid-oost Polen), 18:30 – 20:06 uur.
Die tijden kloppen niet helemaal want ik volgde de terug-vlucht van Zelensky naar zijn thuisland met de PH-GOV live via AirNav-RadarBox. De vlucht had vertraging van totaal zo’n 44 minuten. 

Vertrek 18:54 uur vanaf Schiphol Oost, aankomst Jasionka 20:24 uur. In 1 uur en 30 minuten werd Zelensky gedropt op 171 km afstand van de plaats Lviv in Oekraïne, de plaats waar het beeld van Stepan Bandera staat.  

RRR4580
Er vloog met de PH-GOV een Engels militair vliegtuig mee 17:56 CEST – 20:31 CEST, dat vliegtuig landde 6 minuten na de PH-GOV op Jasionka. Het betrof een militair transport vliegtuig van de Royal Air Force, vetrokken vanaf militair vliegveld Brize Norton, de RRR4580, een Airbus Atlas C1, met wellicht cadeautjes van King Charles voor Zelensky om die te geven aan zijn Oekraïense strijdkrachten. Deze RRR4580 van King Charles de Derde was met precieze militaire planning vertrokken zodat beide Koninklijke vliegtuigen elkander exact boven Polen zouden ontmoeten en het RAF vliegtuig van Charles vlak na de PH-GOV van Alexander achter elkaar konden landen.   

PH-GOV
Het Nederlands regeringstoestel vloog zo’n 50 minuten na landing alweer terug naar Nederland.

Als Goebbels op gebied van psychische manipulatie een 2.0 versie was, is het huidig Nederlands Kabinet van versie 7.0, Mark Rutte en Hugo de Jonge wellicht zelfs versie 9.0.De Artificial Intelligence versie van President Joe Biden is afhankelijk van de batterij die zijn geestelijke fluctuaties kan nivelleren en zijn versie is niet meer vast te stellen. 

Dit narcistisch uitgespeeld toneelstuk van macht-conspiracy en nep-nieuws der overheden is niet om ‘van’ maar om ‘op’ te kotsen. 

Zelensky die in Nederland predikt dat er alleen vrede komt via   no peace without justice for Ukraine. Oftewel vanuit narcistisch algoritmisch gedrag bekeken wil Zelensky alleen stoppen met vechten als er éérst gerechtigheid is door Rusland en Putin te veroordelen en pas dán komt de vrede. Dat is omkeren van de realiteit van eeuwen wereldgeschiedenis, het is éérst stoppen met vechten en dán pas eventuele berechting en dat wil zowel Oekraïne als het Westen met haar NATO niet omdat béide partijen veroordeeld zouden moeten worden wegens volkerenmoord. Zelensky is een goed betaalde marionet van het WEF. 

De wereld wordt bestuurd door de grote aandeelhouders met hun spreekbuis World Economic Forum waarin ook de CFO van Multinational Koninklijk Huis bestuurder is die de democratie met hun politici van bovenaf verticaal aansturen. 

Het is wéér een oorlog om DE NARCISTISCHE MACHT

3 mei 2023

Vlaggen

Ik heb de Nederlandse vlag halfstok en ondersteboven hangen als protest tegen het narcistisch gaslight bedrog vanaf 1848 t/m heden inclusieve dodenherdenking op vier mei en bevrijdingsdag op vijf mei omdat bevrijdingsdag pas écht bevrijdingsdag is als Nederland geen kolonie meer is.

Op dinsdag 2 mei 2023 zond blckbx een debat uit. ‘Aan tafel bij programmamaker Flavio Pasquino debatteren Van Leeuwen en de juristen Jeroen Pols en Hanno Wisse over de stelling die Hamaker-Zondag poneerde in blckbx today

Michael van Leeuwen schreef een boek ‘ken uw recht’ met als subtitel ‘vrijheid is uw recht’ met als ghostwriter Karen Hamaker en dat maakte nogal wat stof los. 

Het was een toffe uitzending om te zien. Uit een uitspraak van Flavio kan ik afleiden dat de  uitzending met ongeveer 15 á 20 minuten is ingekort. Het leuke is dat alle debatterende gelijk hebben en ieder ook ongelijk op ieders eigen grondslag. Ze snappen elkaar niet echt en ook wel.

Tijdens de uitzending had Michael het op een gegeven moment over ‘Het Statuut voor Het Koninkrijk’ dat boven alles staat, ook boven de Grondwet. Daarop durfde het debatterend team niet verder in te gaan, ook is dat Statuut niet vernoemd in de links op de blckbx website.   

Michael heeft zijn hele denken kennelijk gebaseerd op dat ware feit van Het Statuut voor Het Koninkrijk, alleen stelt Michael zich daarom buiten de rechtsorde die wel onder dat Statuut is gevormd en aan de macht is. Jeroen en Hanno staan aan de kant van de rechtsorde en Jeroen weet duidelijk heel goed dat Michael wat betreft dat Statuut voor Het Koninkrijk en de Eed aan de Koning dragers hartstikke gelijk heeft. 

Als je dat Statuut voor Het Koninkrijk eenmaal doorziet besef je dat dit Statuut stelt dat de Koning (over wie op school het narratief aangeleerd wordt dat de Koning geen macht heeft) de Monarch is. Monarch betekent dat de macht bij één persoon ligt, Monarch is een netter woord voor Dictator. Het Statuut (Wet) vertelt ook dat de Dictator de ministers aanstelt die ván Hem zijn, dat Hij onschendbaar is en de Ministers zijn knechten zijn die trouw aan Hém hebben beloofd en géén trouw hebben beloofd aan het volk. 

Dan besef je dat die Nederlandse Democratische Rechtsstaat waar de AIVD, NCTV, MIVD, Minister van Justitie etcetera het steeds over hebben slechts één belang dient, namelijk het belang dat de bevolking niét te weten komt dat die hele democratie een nep democratie is en de werkelijkheid is dat Nederland Wettelijk een dictatuur is. Je kunt niet én een dictatuur én een democratie zijn, die vorm hebben Zij in 1848 laten vervatten in een Constitutionele Monarchie met als tussenlaag een parlementaire democratie ónder zich uit angst voor revolutie door het volk.

Wat de meeste mensen nog steeds niet door hebben is dat de wereldmacht ligt bij de grootste aandeelhouders en die sturen de democratieën aan. Het Nederlands Koningshuis is qua aandelen wereldwijd een van dé grootste spelers, Máxima is de Chief Financial Officer. 

Met mijn omgekeerde vlag protesteer / demonstreer ik daarom iedere dag tegen de zinloosheid van álle gestorvenen onder het bewind van narcisten die onderling strijden om de macht. 

Het ‘Constitutionele’ van de democratie is vastgelegd in Het Statuut voor het Koninkrijk en daar staat haarfijn in vastgelegd hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Constitutionele Monarchie is dan ook volledig uit de tijd maar je wordt er wel in geboren en daarin heeft Michael wel weer gelijk qua vrijheid. Heb je een Eed afgelegd aan de Dictator moet je je mond over de werkelijkheid houden. En zoals Princes Amalia ooit uitsprak ‘zolang de bevolking het maar fijn vindt ons een handje te geven’.          

Let overigens ook eens op de met trainingen aangeleerde handgebaren van met name de partij, van het Koninklijk Huis, D66 tijdens Tweede Kamer debatten, Mark Rutte kan er ook wel wat van. Bij Jan Paternotte zie je heel duidelijk dat zijn media getrainde handgebaren vaak volledig asynchroon lopen met wat hij beweerd. Die zwaaihandjes zijn om schijn vertrouwen op te wekken.  Die zwaaihandjes van vroeger achter de autoruiten werden verboden omdat die het verkeer onveilig zouden maken. Bij debatten dus handen vastplakken aan het spreekgestoelte en ophouden met dat narcistisch gaslighten. 

Met de omgekeerde vlag eer je de doden, met de rechtopstaande vlag eer je de dictator.

Binnenkort twee nieuwe producties;
‘Perverso Definitivo’ over pedofilie, smerige WOKE-seks, kindermisbruik, one standaard en meer. 
En het voor nu laatste stuk aan De Raad Van State (waarvan Koning Willem-Alexander de Voorzitter is) over het WETENSCHAPPELIJK Wettelijk dB(A) geluidsoverlast bedrog waarmee de bevolking is en nog steeds wordt belazerd.

3 augustus 2022

Dom Dommer Domst

De Pez suckers.

De mensheid is zó dom geworden dat er door grappenmakers zelfs YouTube filmpjes gemaakt worden hoe je een Pez Candy Dispenser moet her-vullen. 
Dat mensen daar de tijd voor nemen…

TV programma ‘Nieuwsuur’ bracht weer eens een stukkie ‘journalistieke gaslighting’ door mijn favoriete gaslight journalist. Zijn onderwerp; ’Depp vs Heard in combi met TikTok’.

Nieuwsuur is onderdeel van ‘NOS-NTR’, dé Propagandistische Staatsomroep van zeg maar Leni Riefenstahl anno 2022 met moderne digitale middelen.  
De NTR is een Nederlandse publieke omroep, die in 2010 is ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Programma Stichting, Teleac en RVU. De naam is een samenvoeging van de beginletters van zijn drie voorgangers. bron Wikipedia.

De Staat der Nederlanden geeft ‘covert’ ge-wijs, namens het WEF, heel veel lief speelgoed weg aan Zelensky,  ik stel voor nóg méér suikergoed en marsepein weg te geven aan Zelensky. Wat denk jij ervan als we dan gelijk het voltallig kabinet en 83,33% van de Nederlandse doorwrochte wetenschappers te-samen met nog meer vuurkracht óók weg geven aan Zelensky, dat spul van ons is allang opgebruikt, is over de houdbaarheidsdatum heen. Nieuwsuur team mag er ook heen en daar achter blijven voor live verslag vanaf het front. 
Krijgen allen die permanent worden gedetacheerd in Oekraïne gratis een ‘Pez dispenser’ mee met genoeg navullingen om dat laatste zoetgoed uit de journalistieke hoofden te weg te zuigen. Zeg maar een verkapte millennium Pez cursus ondemocratische WEF Kabinetten opruimen in de betekenis van de ‘kast eens goed opruimen’ met de grote zomer schoonmaak.

Een Pez Dispenser en een BIC Gas-Lighter werken beiden hetzelfde, van onderen zijn ze gevuld en dan klap je de bovenkant met je duim de kop achterover, zo simpel, dan gaat het bekkie open en komt de shit eruit.

Ik moet me er altijd weer even toe zetten een Nieuwsuur item te bekijken.
YouTube; Nieuwsuur, Ophef, ‘Depp vs Heard, de onzin fuik van TikTok’.
Mezelf verlagen tot analyseren van die inhoud gaat mij echt te ver, het betreft ‘blender’ journalistiek welke inhoudelijke smaakjes niet bij elkaar passen en de nep-smoothies die dat oplevert lust mijn brein niet.

Dit is steevast het effect van de Nederlandse Staatsomroep als er een alternatieve internet nieuws stroom ontstaat waarbij narcistisch gedrag zichtbaar/getoond wordt voor een breed publiek dan gaat de Staatsomroep als reactie dat overschaduwen met journalistieke chemtrail methodiek, het publiek zou namelijk het narcistisch gedrag van de politiek en media eens kunnen gaan leren herkennen. Dus proppen ze hun kijkers een vergiftigde-denk-smoothie in hun brein.

Zelf heb ik twee nieuwe stukkies gemaakt;

Aangifte tegen het dB(A) bedrog  &  Daniel Mokgoko over ‘good trade 

Have fun of heb geen fun, lang leve de Perz-suckers of dan maar natuurazijn erop.

23 mei 2022

Zoute tranen

Wat ik te doen had… heb ik volbracht.
Qua publicaties netjes en braaf zijn helpt niet als er een narcistische pandemie heerst,
dan maar op meer satirische wijze kennis openbaren.

In een wereld waarin mensen worden gegaslight door de democratische politiek doordat de politiek het woord ‘Democratie’ heeft ontdaan van de inhoudelijke waarde & waarheid en Democratie anno 2022 in werkelijkheid staat voor de betekenis ‘NWO’, de dictatuur van de ‘New World Order’, waarvan het WEF, de VN, het Klimaat geleuter, The Great Reset en de oorlog in Oekraïne slechts ‘onderdelen’ zijn.

Hoe nauw is de samenwerking tussen Putin en het ‘Vrije’ Westen met de NATO om de Russische Oligarchen op te ruimen want dat is nou exact óók dezelfde wens van de kennelijke vijand van het ‘Vrije” Westen genaamd Vladimir Putin. 

Grenzen aan de Groei, 
de Club van Rome 1968,
meer economische groei met meer macht voor de Elite
middels minder mensen en meer onnadenkende slaven,
de Nieuwe Bleu Line Society.

Teveel Macht ontstaat op basis van het bewust verlagen van het kennisniveau van anderen,
dan vervolgens mensen met een verlaagd kennisniveau voeden met extra angst.
Door omstandigheden ben ik in 55 jaar tijd gegroeid en heb ik mijn angsten overwonnen, simultaan zag ik hoe de samenleving zich juist omgekeerd heeft bewogen, angstiger is geworden. 

Een pianist die op een Bösendorfer Grand Imperial speelt, de laagste toon van 16 Hertz gewoon kan horen en daarom online zijn twijfel aan zijn eigen hoor-vermogen is gaan toetsen ‘of hij die toon wel écht hoort of alleen kan voélen’ want de Wétenschap stelt dat je dat niet hóren kunt. 

En dan breekt de online discussie die daarover ontstaat los omdat velen de weg kwijt zijn geraakt tussen realiteit en fictie, hetgeen mij na 40 jaren leven onder psychopaten ook gebeurd was met als klap op de vuurpijl nog een brainwashing in 1996 door de zedenrecherche die zelf ook niet door hebben hoeveel misbruik schade ze zélf eigenlijk om een vermeend slachtoffer heen aanrichten door zélf als zedenrechérche artikel 240b Wetboek van Strafrecht te overtreden (kinderporno) en de daders daarvan die binnen Justitie Nederland werken vrijuit gaan.

Macht geeft namelijk áltijd perversie. Met perversie is de beleving van intieme liefde veranderd in lustbeleving á la Sodom & Gomorra. 

Machthebbers zijn altijd alleen bezig de éigen belangen af te dekken door gevolgen te bestrijden bij anderen en niét de óórzaken, want de óórzaak zijn zij altijd zélf.

Narcisme staat gelijk aan Éigen Beláng. Een Nep Democratie doet niets anders dan het beschermen van de Belángen van doorgeschoten narcisten, tegenwoordig benoemd als ‘Elite’, vroeger heette dat ‘De Adel’.  

Toen God Sodom en Gomorra wilde vernietigen waarschuwde een engel Lot en zijn gezin om te vluchten met de boodschap ‘kijk niet om’.
De vrouw van Lot keek toch om en veranderde daardoor in ‘een zoutpilaar’, hetgeen erop neer zou komen dat die vrouw een zoutpilaar werd omdat zij niet gehoorzaam was aan
Machthebber God. 

Die boodschap van die zoutpilaar is volgens mij door velen niet goed begrepen noch uitgelegd want ook die boodschap word uitgelegd middels het belang van het behoud van De Macht.
Volgens mij bedoelde de Deity; ’kijk niet om want dan zie je de verschrikkingen die mensen elkander aandoen en word je overmand door tranen van diep verdriet en in je tranen zit veel zout en als je het eenmaal weet verteer je van eeuwig verdriet alsof je een pilaar van zout bent.

Velen kiezen er dan heden ook voor het niet te willen weten, het niet te willen inzien, het niet te willen horen, er niet naar te willen luisteren, uit angst voor de waarheid welke angst middels gaslighting gevoed wordt met behulp van media door de Elitaire machthebbers in stand wordt gehouden. En dat geeft dan weer de cirkel naar nog meer narcisme…

Als de balans tussen empathie en narcisme verstoord raakt, die balans anno 2022 reeds volledig is doorgeslagen noem dat dan niet meer ‘Democratie’ maar benoem het volgens de methode van de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) gewoon bij de échte naam, te weten de wereldwijd heersende ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’ onder de machthebbers. 

De misdragingen van de overheid bij de naam noemen mag niet meer van de D66 Voorzitter van de anno 2022 Nep-Democratische Tweede Kamer, Vera Bergkamp en dat dit verbod breed geaccepteerd wordt zegt álles over de teloor gegane Democratische vrijheid van meningsuiting hetgeen de Machthebbers weer héél goed past.

Alleen een goede balans tussen Empathie en Narcisme kan de menselijke beschaving redden, die balans genereert geen Macht maar genereert LIEFDE.

Groetjes,
Robbert

16 maart 2022

'Attack of the psychopaths'

Tja, de militaire inval van Rusland in Oekraïne.

Een week voor de inval had ik al een titel gemaakt voor een nieuw stukkie, waardoor de inhoud wat is verschoven door de inval in Oekraïne. De titel van mijn nieuwe stukkie: “Attack of the psychopaths”. 

Ik ben met vlagen intens misselijk en bedroefd over wat er in het vrije westen gebeurd en gaande is, dat ten koste van onschuldige burgers gaat. Ik heb een eigen kijk op het conflict.

Het lijkt een oorlog tussen Rusland en Oekraïne, ach, België was neutraal in de Eerste Wereldoorlog en Vlaanderen is tot op iedere tak van iedere struik aan flinters geschoten.

De oorlog die nu anno 2022 wordt uitgevochten in Oekraïne gaat tussen Klaus Schwab van het WEF (World Economic Forum) en het Rusland van Vladimir Putin omdat Putin    Klaus Schwab op 27 januari 2021 digitaal, live mee te maken door de wereld elite,    keihard tegen de ballen trapte met de volgende tekst in zijn live stream speech voor het voltallig WEF-nest;

Het is duidelijk dat het tijdperk dat verband houdt met pogingen om een gecentraliseerde en unipolaire wereldorde op te bouwen, is beëindigd. Eerlijk gezegd is dit tijdperk nog niet eens begonnen. Er werd slechts een poging in die richting gedaan, maar ook dit is nu geschiedenis. De essentie van dit monopolie druiste in tegen de culturele en historische diversiteit van onze beschaving.

Chrystia Freeland is de vice-premier van Canada en zit in het bestuur van het WEF en Chrystia leidde de uitgeoefende druk van het Westen om Russische banken uit SWIFT te verwijderen. Chrystia heeft al vanaf 2015 een conflict met Putin waar ook Oekraïne bij betrokken is. Het WEF heeft met al haar vrinden aangestuurd op het maximaal tarten van Rustland om de macht van Vladimir Putin te breken ten bate van de doelen van het WEF waar Rutte en Kaag ook vrienden mee zijn. Chrystia gaat over lijken want Chrystia is leidend geweest de burgers van Rusland te treffen ten bate van het WEF.

Het WEF heeft niet het beste voor met wereldburgers, het WEF heeft het beste voor met de Economische Elite en heeft tot doel de wereldbevolking ten bate van het klimaat voor de Elite terug te brengen naar maximaal 500 miljoen aardbewoners, de 7 miljard andere burgers zijn kanker voor het WEF. Alleen al dat al je bezit wordt afgenomen en je gelukkig zult zijn en dat Klaus Schwab dat bepaalt betekent dat het WEF een dictatoriaal regime voorstaat dat de democratie uitgumt.

Een immuun systeem dat in de war wordt gemaakt is o.a. ontvankelijker voor kanker en hart problemen. De nep pandemie is misbruikt om bij mensen een QR code af te dwingen omdat je dan het beste doet voor anderen. Het WEF-gedrag is psychopathische people control. 

De meeste mensen snappen de échte oorzaak van de Oekraïne oorlog niet, mede vanwege al het nep nieuws en achterhouden van de waarheid door politici en main stream media die allen in bezit zijn van de Elite. 

Na jarenlang etterbakken door het Westen heeft Putin uiteindelijk in januari 2021 ten overstaan van de wereld elite Klaus Schwab keihard tegen zijn ballen getrapt en dát laat de psychopathische Elite niet over zich heen komen, dus sloegen alle Schwab vriendjes terug. Die oorlog in Oekraïne is uitgelokt door het Westerse WEF met al haar vrinden en bestuursleden. 

De oorlog Rusland Oekraïne is ontstaan door toedoen van het tartend gedrag van het Westen, inclusief NATO en het niet respecteren van het Kiev Verdrag. Dus haalt dictator Vladimir Putin op zijn beurt ook uit. 
Als het psychopathische Westen denkt Rusland/Vladimir Putin te kunnen breken, waak dan voor de wraak van de Oostelijke dictatoriale leider, want ook hij zal zich niet zomaar gewonnen geven. Psychopaten hebben geen achteruit dus geniet t.z.t. van het vuurwerk.

Bedenk dat Canada tegenwoordig ook allang een dictatuur is met Trudeau als dictator en zijn knecht Chrystia. Als je dat gemist hebt, ach ja….   

Mijn nieuwe stukkie gaat ook een beetje over een “verdedigingswerk” genaamd “de bunker” betreffende Nederlands Nieuw Guinea en dat die bunker eigenlijk een versluierde naam was voor de Gras-Berg die beschermd diende te worden.
Dat “bunker overleg” in 1961-1962 ging niet over Papoea’s.

 Handig ook die schuilnaam bij de besprekingen want het Nederlandse woord “bunker” is ook “bunker” in het Engels.  Oftewel “Bunker de Gras-Berg” en die berg was ook niet …. van gras…, de naam “Gold Mountain” gebruiken zou teveel opvallen toen de Trust (beheer vorm) werd opgezet, dat snapte Prins Bernhard, die toen nog niet opa Bernhard was, heel goed. 

Wat onder het maaiveld zit was van de monarch, ook in de koloniën, niet van het volk.  

16 februari 2022

PELOPOR KEBENARAN voor(t)trekker van de waarheid

In memoriam voor onze vriend & verzetsstrijder Nederland-Indië.

Dit wordt geen ingewikkeld verhaal.

Morgen wordt het onderzoek gepresenteerd naar, mag ik het zeggen, hoe het zit met de oorlogsmisdaden in voormalig Nederlands-Indië, ‘Waren het excessen of was het structureel geweld?’.

De verzwegen hoofd schuldige achter het enorme geweld aan béide zijden (Nederlands Leger (KNIL is ook Nederlands) en Indonesische vrijheidsstrijders) rust in de Nieuwe Kerk te Delft. De vraag die het onderzoek, uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide studies, niet zal belichten is de oorzaak ónder de strijd 1946-1949, want dat is uit de omschrijving van de onderzoeksopdracht gehouden.

In maart 2020 bood Koning Willem-Alexander excuses aan Indonesië aan voor het geweld tijdens de strijd 1946-1949.  Heel handig in de tijd van ‘de grote uitbraak’ zodat de excuses sneller aerosol werden en overvleugeld door Covid-19 kamikaze-virussen. 
Maar heeft Indonesië al excuses aan de militairen en hun families aangeboden over de geweldspleging van hun zijde?

Stop eens met in mini denken te verzanden, bekijk het eens op macro niveau.
De ware oorzaak achter die oorlog 1946-1949 is macht, gewoon platte macht.
Macht voor hen die rijk waren.
Rijk waaraan dan?
Aardolie en goud. 

Nederlands-Indië was rijk aan aardolie en in het Midden-Oosten was de aardolie nog niet ontdekt.
Shell heeft haar oorsprong op Sumatra waar de eerste olie werd ontdekt en Koning Willem de Derde geld van De Familie stopte in de onderneming.

Tevens lag de grootste goud voorraad ter wereld op Nederlands-Nieuw-Guinea, namelijk De Ertsberg. Een berg van goud die met dagbouw werd opgegraven. 
Prins Bernhard was zelf betrokken bij de onderhandelingen Nederlands-Nieuw-Guinea op te moeten geven.    

Nederlands-Indië stond altijd al onder gezag van een Gouverneur die direct verslag uitbracht aan het Staatshoofd, de Monarch, oftewel, aan de zittende dictator.
De Tweede Kamer kreeg slechts een kopie van dat verslag en had geen zeggingskracht over wat er gebeurde in de Koloniën. 

De ‘democratie’ in Nederland is in 1848 opgericht als nep cadeau aan het Volk om het volk rustig te houden vanwege de alom opkomende revoluties tegen de zittende machthebbers.
De grondrechten werden toen al afgevlakt, die van vóór 1848 waren beter voor het volk.

De Staat Der Nederlanden is de Koninklijke Familie met haar zittende Regent erboven. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, artikel 1, 1A & 2.
De Regering doet wat de zittende Koning hen zegt te doen. Het Staatshoofd is onschendbaar en de Regering vangt de klappen op voor de onschendbare Koning. 

Het Staatshoofd is onschendbaar en dus moest Koningin Juliana in 1946 de plannen van haar man in verband met de ‘politionele acties’ ondertekenen. 
Koningin Wilhelmina was het niet eens met de politionele acties. 
Die politionele acties werden gewoon van bovenaf opgelegd door Bernhard sr met de handtekening van Juliana. 
De oma van Willem-Alexander, Koningin Juliana kwam psychisch in de knel. Haar man was de Chief Financial Officer van de Koninklijke Familie.
De Militairen werd niet verteld waarom zij moesten vechten in Nederlands-Indië, namelijk voor de olie en het goud van de Koninklijke Familie. 

Er werd ook van hogerhand vanuit Nederland bevolen geen krijgsgevangenen te maken, pelopors kregen met vastgebonden handen een nekschot. Indonesische vrijheidsstrijders sneden weer de piemels van Nederlandse militairen af. Maar de oorzaak is gelegen in de opdracht van die oorlog. 

De Indonesische Regering accepteerde in 2020 netjes de excuses van Willem Alexander maar Indonesië zelf is een nog grotere onderdrukker van het eigen volk dan dat de Nederlandse Kroon dat al deed, ook bij de Indonesische machthebbers ging het om macht ten koste van anderen. 

Willem Alexander heeft naar mijn mening af en toe moeite met de gang van zake vanwege hoe zijn vader Claus was, een Multatuliaan, maar de belangen binnen de familie banden zijn er ook.

Toen die goudberg goeddeels ontgonnen was had het Nederlands Staatshoofd heel veel macht. Het verdrag van Bretton Woods werd dan ook door Europa omver getrokken. 
De Bilderberg groep, opgezet door Bernhard sr.,  kwam midden in de groep echte machthebbers terecht.  
De vergaderingen van de Club van Rome vonden vaak plaats in Nederland. 

Dus aan alle militairen die gevochten hebben in Nederlands-Indië, de ware schuldige, namelijk de opdrachtgever en bedenker van het verzwegen plan ligt in de Nieuwe Kerk te Delft.

Alles is verder al uitgeschreven op website narcistenbuster.nl

Als mensen niet snappen wat psychopathie is, hoe mensen die zo zijn denken, kunnen ze ook niet snappen hoe, naar de visie van de narcisten-buster, het uitdunnen van de wereldbevolking met zo’n 93% vanwege het klimaat en de macht, in basis is opgezet. Die visie staat te lezen op de website onder  De Lijkwade van de menselijke beschaving, THX 1138 4EB (1967), tweede deel ‘Perverts Travels’. 

Terwijl iedereen bezig is met covid-19 en overleven worden de kamikaze musquito’s in gereedheid gebracht, de DNA gegevens zijn allang verzameld met de PCR staven. 
Dit kun je alleen doorzien als je hebt geleerd te overleven onder zware psychopathie met andere comorbide psychische dragers, daarmee kweekt de overheid onbedoeld pelopors.  

Verder gaat Shell vandaag de dag gewoon door zoals altijd, ten koste van mensen ten bate van de eigenaren welke verhuld worden in hun A-aandelen, nu met schijt aan o.a. LFG/Infrasoon overlast. 

Zelf nadenken en zelf lezen is een vrije keuze, alle inhoud staat op de website en dan wellicht zelf de verbanden zien.

Waarom vinden mensen als de Justin Trudeau’s en Jacinda Andern’s en Oostenrijk en velen met hen die spuiten (vaccins genoemd) zo fucking belangrijk, want de spuiten werken niet, die spuiten doen niet wat er beloofd is, dus dan is de vraag ‘wat doen die spuiten wél’!

Het WEF van Klaus Schwab mag niet besproken worden in de Nederlandse Politiek terwijl bijna het voltallig kabinet bij het WEF hoort.
Het WEF  politiek bespreken mag niet, net als de diepste reden achter de politionele acties van toen ook niet aan het licht mogen komen, omdat Koningin Maxima als de CFO van de Koninklijke Familie anno 2022 ook als rentmeester en bestuurslid in het WEF zit.
Maxima is als CFO de opvolger van CFO Bernhard senior, door opa Bernhard zelf uitgekozen, Beatrix was zelf kundig genoeg de CFO van haar familie kapitaal te zijn,
de versluierde ‘kebenaran’ van toen is de versluierde ‘verdad’ van het nu. 

In de psychopathie wordt altijd een stukje van de waarheid verteld maar die wordt versluierd, van dat psychisch spelletje genieten narcisten en machthebbers namelijk enorm.
De respectievelijke Kabinetten kijken naar de wolken en fluiten een beetje door hun tanden alsof ze niets weten. 

Wie er straks verantwoordelijk is voor de ruim 7 miljard, door natuurlijke ziekten gestorvenen, dat zal wel een goede  koopman   zijn waar nog lang over wordt nagesproken, of beter wordt nagezoemd als een mosquito en dat nazoemen wordt dan weer grensoverschrijdend gedrag.

(het Indonesische Kebenaran en Spaanse (Argentijns) verdad betekent ‘waarheid’) 

 

12 februari 2022
Kinderen als pressiemiddel: Premier van Canada, Justin Trudeau, 11 februari 2022. Beeld: schermafbeelding officiële uitzending Canadese TV.

Een Democratie zonder liefde (empathie) is een Dictatuur

Link: De Domina en de Steekmug , 25 pagina’s gratis leesvoer.

Allereerst feliciteer ik zelfstandig fotograaf Bart Maat oprecht met zijn Zilveren-Camera foto.

Met die foto, gemaakt eind mei 2021, wordt echter ook aangetoond dat Ollongren totaal onbetrouwbaar is voor de positie Minister van Defensie omdat zij bewijsbaar onbetrouwbaar is. 
Die daad (gedrag) van Kajsa Ollongren om vertrouwelijke papieren open en bloot met zich mee te dragen lijkt op een bewuste misdaad en voor iemand op haar denkniveau bewust psychopatisch exhibitionistisch gedrag. Ze had er ook de juiste kleding bij aan. 

Ja, zij hoorde als ‘verkenner’ dat zij besmet was en nam de benen met zeer lange laarzen, maar was zij dom, of in paniek of liep zij te kronkelen van de kramp om vertrouwelijke stukken zo open en bloot rond te dragen. Of heeft Ollongren last van een Emotie Regulatie Stoornis?  en gedraagt zij zich straks net zo impulsief als Minister van Oorlogsmacht? (bij narcisme is alles omgekeerd).

Hoeveel oorlogsfilms zijn er over complotten gemaakt, inclusief die over de Duitse Enigma Codeermachine, over het bewaken van geheimen en code’s, plannen en strategieën. Mensen die liever stierven, hun leven en functie lieten dan dat zij hun geheimen bloot gaven.  Ken het gedrag van psychopaten en je snapt waarom Ollongren die documenten om strategische redenen volledig disinhibitioneel met zich mee droeg.

Het doel was haar eigen verkenning voor het nieuwe kabinet te laten torpederen door het bewust lekken van strategische plannen zodat iedereen over haar verkenning heen zou vallen, de verkenning opgeblazen zou worden zodat het demissionair kabinet nog langer van haar macht misbruik kon maken, zoals Rutte dat ook zelf al, op basis van zijn wellicht emotie regulatie stoornis per ongeluk aan de Tweede Kamer uitte ‘dan hebben we nu nog meer macht’ hetgeen Rutte als hij last heeft van ERS dan ook geheel naar ZIJN eer en geweten-WEF-Eed deed. 

De verstoring van de voortvarende weg naar een nieuw kabinet hadden zij nodig om de macht te behouden en zodoende hun WEF plannen eerst verder voort te kunnen zetten. Ollongren wist toen allang dat zij Minister van Defensie zou worden zodat zij als vriendin van Koningin Maxima de plannen voor één Europees leger verder vorm kon geven, vandaar om net aan de macht zijnde op basis van flauwe excuses meerdere Nederlandse kazernes te gaan sluiten.

Koningin Maxima, die niets te zeggen heeft in Nederland, zit als rentmeester en lid van het bestuurscomité in het WEF (World Economic Forum) van Klaus Schwab om de toekomst van het financiële en monetaire systeem vorm te geven.
Check de website van de Dictatuur van Koninklijk Huis.
De democratie is nep-nieuws. 

Neem de Premier van Canada, Justin Trudeau die op 11 februari 2022 een berg van artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de United Nations schond jegens zijn eigen bevolking waarvan de meest ernstige was het op stille-psychopathische wijze dreigen met de kinderen van de demonstranten.
Het enige waar dictators rekening mee houden is hun eigen economie, al eeuwen.

‘Democratie’ is psychisch fake-news om revoluties jegens machthebbers tegen te houden. 

Trudeau’s methode om kinderen te misbruiken als pressiemiddel is in Nederland bij recherche verhoren als misbruik maken van de ‘Zaanse Verhoor Methode’, hetgeen neerkomt door mensen op psychopathische wijze onevenredig onder druk te zetten vanuit machtsmisbruik. Justin Trudeau is nu een bewezen psychopatisch mensenrechten schender aan de macht. 

Minister Sigrid Kaag, die mede namens GroenLinks, i.v.m. de aankomende gemeentelijke verkiezingen adviseert in lokaal bestuur, niet met de PVV en FvD te gaan samenwerken omdat volgens Kaag zíj́ niet met extreem rechts wil samenwerken. Besef, als je enige notie hebt van psychopathie, dat het WEF, waar D66 & GroenLinks nauw mee samenwerken, zelf extreem rechts zijn. 
Psychopaten draaien alles namelijk altijd om, dat is hun versluiering methode.   

De dreiging van de Oekraïne oorlog is bij voorbeeld ook slechts weer een bliksemafleider voor de westerse machthebbers die het WEF aanhangen omdat hun leugen over de ingespoten vloeistoffen nu zichtbaar aan het worden is, ze schijten in hun broek voor het volk. 
Lees de Domina en de Steekmug maar als je …. ach…   
Stel je voor dat jouw buren plotseling vanuit hun voortuin een raket op jouw huis richten, wat zou jij dan doen?

Denk maar even hoe Ollongren openlijk met haar v-ert-rouwelijke-stukken-bloot-rond-liep, een soort van grensoverschrijdend gedrag, wordt de winnende foto ineens een soort zilveren-politieke-porno-camera. 

Gemeend topwerk Bart, mazzel of niet, super gedaan 👍🏼

31 januari 2022

De Lijkwade van de menselijke beschaving

Het is 31 januari 2022, even tijd voor een klein blogje om mijn nieuwe stuk te promoten.

“De Lijkwade van de menselijke beschaving”.

De verspreiding van etnisch-selectieve-dodelijke-virussen-via-muggen bestaat al zeker sinds 2015. Er is in de biochemie aan gewerkt om dieren-virussen ook geschikt te maken voor de mens.

De oprichting van het WEF, World Economic Forum, vond plaats in januari 1971.
Snel daarna was Zwitserland op 9 augustus 1971 het vierde Europese land op rij dat het goud onder de Dollars in hun bezit van de Verenigde Staten opeiste om in Europese vereniging het Goud-Dollar systeem de nek om te draaien waardoor President Nixon op 15 augustus 1971 de plug uit het Bretton-Woods-verdrag trok dat in 1944 samen met Europa was opgezet. Na 50 jaar is het WEF meer uit de kast gekomen.

Het zelfs bij UNESCO sinds 1967 bekende verschijnsel van ongezond infrasoon geluid (LFG) is al 54 jaar lang wereldwijd doelbewust verborgen gehouden middels de Wetenschappelijke dB(A)-weging-leugen met grove narcistische manipulaties en keihard liegen. Al 54 jaar in de kast gehouden.

Of de Nederlandse Tweede Kamer dan, waarin een BDSM Domina haar verbale-scepter-zwaait waarmee zij iedereen die ook maar iets zegt over wat er écht gaande is de mond dicht mept.

Premier Jacinda Ardern van New Zealand & het WEF is ook door de mand gevallen met haar uitspraak op een WEF bijeenkomst aan de wereldleiders; “do you want to be a leader that looks back in time and say that you were on the wrong side…..’. en dan had zij het over climate-change, een omgekeerde narcistische manipulatie want de methode verzwijgt zij, maar Jacinda voert in New Zealand wel een keihard vloeistof injectie beleid. 

Manipulerende wetenschappers en politici die de mensheid willen injecteren met een vloeistof die zij een ‘vaccin’ noemen, maar gezien de werking geen vaccin is maar een vloeistof die niet datgene doet wat werd voorzegd, dan is de logische denk-vraag die vervolgens niét gesteld wordt, ook niét gesteld mag worden en waar dus ook géén antwoord op wordt gegeven; “wat die vloeistof dan wél bewerkstelligt”. 

Laat maar eens een partijtje steek-muggen los op die verboden vraag, muggen bewapend met een etnisch-dodelijk-virus, dát zijn pas ware kamikaze mosquito’s. Toeval of niet, doorwrocht Virologisch Wetenschapper Marion Koopmans die zowel in het Outbrake Management Team als ook aan de wereldtop zit weet door haar One-Health-Pact weer van-alles over klimaat-muggen maar zij kon in Wuhan geen afkomst van Covid-19 vaststellen. Zij had DEET mee denk ik.

Als we nou eens ‘gehaktballen in de jus’ preventief gaan ‘vaccineren’ met Covid-19-sap want steek-muggen tref je overal aan, dan pak je de vaccin weigeraars die een gehaktbal willen verorberen ook gelijk mee. Bijvoorbeeld door bij Shell bij een volle tank-beurt een gratis Covid-19-gehaktbal te geven die je dan een Covid-Booster-Hap noemt in een plastic-goed-voor-het-millieu-bakje met daarop een afbeelding van een steekmug.  

Weet je, door wat ik met psychopaten ÉN dus ook met de Nederlandse Overheid heb meegemaakt, heb ik geen enkel geloof meer in de overheid, in niets van wat zij zeggen, ik leg álles eerst op de psychopathische gedrags weegschaal.  

Met wat de “pandemie” betreft zitten de wereldleiders, Elite en Justitie, die de basis behoren te zijn voor het in stand houden van gezonde balans voor alle mensen en de natuur, bij mij vér en dan ook héél vér onder het vriespunt. 

Mijn gevoel verkeert in staat van rouw. 

afbeelding gehaktbal van Robbert Huijskens, muggen van Pixabay OpenClipart-Vectors / 27386 images
26 december 2021

Kerstgedachte 2021: de Hel op 'Zoekutmaaruit'

Lees hier de gehele tekst 

….. Al 54 jaar wordt de waarheid omtrent de bromgeluiden die ook wel Laag Frequent Geluid genoemd  doelbewust verborgen gehouden door machthebbers die door de  UN, WHO, GGD, RIVM, Rijksoverheid, algemene overheden, doorwrochte wetenschappers, geluid meetbureau’s, opleiding instituten, scholen, politici, artsen etcetera, worden ondersteund als een wereldwijd groot leger aan mensen, inclusief UNESCO dat onderdeel van de United Nations is.        

De reden is de macht middels de mammon én heel apart, Laag Frequent Hertz Druk Golven zijn ongezond én kunnen zelfs gebruikt worden als een de gezondheid van velen op termijn ondermijnend in te zetten onmerkbaar gevaarlijk wapen. 

Ik zeg niet dat dit laatste zo is, anders ben ik een conspiracy terrorist, maar het kán op basis van doorwrochte wetenschap al wél.

Ik heb geen moeite met zeer rijke mensen, ik heb moeite met leugenaars en psychopaten en hén houd ik daarom de spiegel voor. 

Ik houd die vaccin predikers van de UN, WHO, GGD, RIVM, doorwrochte wetenschappers, Rijksoverheid, de huidige Ministers en met náme die van Justitie die allen tezamen reeds de koorknapen en koormeisjes van de grotere adelhouders zijn  op schoot van Klaus Schwab die een soort tussenpaus is, de spiegel voor. 

Laat de zich psychopatisch gedragende UN, WHO, GGD, RIVM éérst maar eens de 54 jaar oude LFG leugen aan de bevolking bekennen en Justitie Nederland ook de door hen gefabriceerde valse kinderporno aan mij bekennen, pas dán kunnen we praten.

Maar geloven doe ik hen die nu de macht hebben nóóit meer, want dit soort verandert nóóit!

Dus Zoekutmaaruit!

Het bewijs van dit laatste stukkie 54 jaar oude conspiracy is “geen-nep-nieuws” en is te vinden onder de volgende links;

laagfrequent-bromtonen – dB(A) leugen

Sennheiser Micro-Revue 1970-1971 

Overheid nonsens – Factsheet laagfrequent geluid Ministerie van VWS 2020 

23 november 2021
Beeld: Trouw 22 november 2021

Weg van de Aarde

Mijn nieuwe stuk heeft als hoofdtitel: “Weg van de aarde”,
met als onderliggende inhoud: de Klimaat-Holocaust.

Vertelde de in november 2021 gearresteerde Huig Plug wellicht een waarheid, heeft Huig écht iemand bedreigd, is Huig te émotioneel of weet Huig juist téveel, ik weet het niet.
Wat ik wel vind, is dat ik gezien wat ik zélf heb meegemaakt met Justitie Nederland,
het niet vreemd zou vinden als datgene wat Huig roept later waar blijkt te zijn.
Het zou mij niet verbazen dat Justitie de gearresteerde Huig doelbewust psychisch poogt af te breken, net als Justitie 25 jaar terug doelbewust met mij heeft gedaan.

Wat ik ook weet is dat Huig veel te lang vastzit in de gevangenis voor zijn vermeende misdrijf van een “satirisch” tweet bericht met foto van een “afgezegde persconferentie”.
Zag ik op 22 november 2021 op de “achterpagina” van Trouw een afbeelding van het logo van Forum voor Democratie met “drie hangende stroppen” erin getekend.
Is het niet tijd dat Ferdinand Grapperhaus, Sander Dekker, Mark Rutte en Hugo de Jonge onmiddellijk de eindredacteur van dagblad Trouw laten arresteren en in de gevangenis van Almelo werpen?

Ik vind deze afbeelding namelijk géén satire omdat er een insinuatie in zit welke met de dood versus FvD te maken heeft. Sommige mensen willen zelfs al dat FvD verboden wordt. Klu Klux Klan, toe maar weer….  Quiz “wil de échte bruinhemd opstaan”.
Apartheid om je mening, het is geweld-ig. Ziek van misselijkheid….

In “Weg van de aarde” beschrijf ik mijn visie op datgene wat volgens mij écht ónder
de wereldwijde pandemie verborgen wordt gehouden, namelijk
de “Klimaat-Holocaust” onder de bedekte terminologie van “The Great Reset”.
En besef dan even dat “The Great Reset” geponeerd is door het “World ECONOMIC Forum” 

Groningen heeft op 16-11-2021 haar zoveelste aardbeving gehad
en wij luisteren dagelijks naar de overlast van het Laag Frequent geluid van
de ondergrondse gasopslag te Langelo (UGS-Norg) waar
o.a. dat Groninger gas weer in en langsheen gaat.

Narcisten en psychopaten stoppen nóóit, dat is hun normale levenshouding jegens hun éigen wellust-behoefte. Deze groep narcisten zal altijd doorgaan en meer willen,
dus hun plannen terugdraaien voor het klimaat ten koste van hun eigen vermogen, nóóit.
Dan gaan zij gewoon langs hun andere kant denken op wijzen die voor gewone mensen “beyond” zijn, kijk alleen al naar hoe Shell het al héél lang deed overal ter wereld.
O.a. dáárom mag je van de huidige machthebbende Elite, die hun ziel hebben verpatst aan
de economie, het vergelijk met 1930-1939 niet maken,
want dan zouden burgers wellicht het onderliggend plan weleens kunnen gaan doorzien. 

Die hele Great Reset evenals de motivatie van Bill Gates en de motivatie ónder hun narcistische wens de gehele wereldbevolking met gezwinde spoed genetisch te modificeren bestaat uit hun egocentrische gedrag, hoe hun credo ook zal klinken, hun drijfveren uit wellustigheid zijn altijd hetzelfde.

De afbeelding links is een foto van de achterpagina van Trouw,
Trouw is in 1943 ontstaan als een verzetskrant,
Trouw is sinds enige jaren bezit van DPG Media (De Pers Groep),
de DPG is eigendom van een “familie” met een vermogen van ruim meer dan een miljard.
De DPG draait economisch niet alleen op abonnees maar met name op advertentie inkomsten en adverteerders dien je te vriend te houden.
Aan de gepubliceerde satire inzake het FvD logo is te zien dat Trouw anno 2021 in ruim 75 jaar van verzetskrant kennelijk juist de handlanger van de zittende Elitaire machthebbers is geworden.

Kijk, het is simpel als je machthebbers op hun gedrag beoordeeld, ja, zij zullen dat dan weer gaan terug spiegelen als narcistische gedragsmethode vermengt met veel negatief gebruikte NLP.
Besef dat China na de uitbraak van Covid-19 wél een noodhospitaal uit de grond stampte, Hugo de Jonge en Mark Rutte deden en doen niets anders dan angst zaaien en die angst in stand houden. Mark Rutte die onlangs nog riep “het virus is overal” als propaganda van de angst. Ieder mens draagt vele duizenden virussen in het lichaam, dat is normaal. 

Op de melodie van het lied “Sammy” van Ramses Shaffy; 🎶
Rutte Rutte Rutte, domme domme Rutte,
de mens heeft altijd virussen.
Loop toch niet zo dom te lullen,
ondertussen de zak van anderen te vullen,
leer jezelf ook lief te hebben,
hoog Rutte kijk omhoog Rutte
want virussen zijn er altijd en overal….

Kijk bijvoorbeeld gewoon eens even naar een compleet zijspoor, energie leverancier Eneco.
Eneco lijkt Nederlands met een Nederlandse CEO maar als je onder hun buitenkant kijkt
is Eneco inmiddels 100% Japans bezit en de aandeelhouders hebben de macht.
Ook wel weer humor als je bedenkt dat De Staat der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog géén olie wilde leveren aan Japan waardoor Japan Pearl Harbour weer aanviel en daarna Nederlands-Indië veroverde want dáár zat de olie (van Shell).
Het gaat niet om het mondmasker maar wat onder het masker verborgen wordt gehouden.
Net zo zijn nagenoeg alle main stream media in bezit van de geldschieters en zij bepalen het nieuws, dat kun je aan alles zien en dat proces is niet van gisteren…
Een van de weinige vrij werkende journalisten in Australië is Avi Yemini, hij is Jood en Israëliër en Avi wordt omdat hij de aanpak van pandemie in Australië kritisch verslaat al uitgescholden voor Neo-Nazi?!
Of bijvoorbeeld protestants predikant Paul Visser die zijn excuses heeft aangeboden over zijn (verboden) preek over The Great Reset.
De Covid-19 angst moet overeind blijven vanwege…….

Ó, “verspreid ik nep nieuws volgens u?
Verdiep je eens in de gelijksoortige dB(A) Laag Frequent geluid overlast Wet, een wereldwijde 100% leugen van de overheden en door diezelfde overheden betaalde aandeelhouders en wetenschappers!
Ingewikkelder is het niet.
Wie nu nog niet ziet wat er gaande is WIL het niet zien of heeft eigen belangen. 

Waar de machthebbers in 1847 al bang voor waren is revolutie, om die reden kreeg Nederland in 1848 namens de Koning van Thorbecke de sluier van een schijn Democratie,
met Noorwegen als voorbeeld voor de Koning, want overal in Europa ontstonden revoluties.

Vandaar ook de zorgvuldig gescripte methode van de Klimaat-Holocaust,
niet meer door de oude Adel maar door de gemoderniseerde Economische Adel
die wellicht allen lijden aan een trieste drang tot destructie.
De Tweede Wereldoorlog was als dit klopt “slechts” een mislukte oefening.

Ik wil niet zeggen “veel leesplezier” met “Weg van de aarde” maar wel;
Doe er uw voordeel mee.

Robbert

“Weg van de aarde” is daarbij gratis als PDF te downloaden, te verspreiden, te gebruiken
en Nederlanders zijn normaliter dól op “gratis”.

8 november 2021
Beeld: Elpee-hoes Iron Mailden - The Number of the Beast

Stukken 24 & 25 geplugd

Zo mensen, ik ben er wel klaar mee, met de te narcistische psychopathische gedragingen van hen die bezig zijn met The Great Reset van minder minder mensen op aarde! 

Mensen met meer narcistische en psychopathische gedragskenmerken worden in hun leven qua gedrag steeds erger en zij hebben géén achteruit.
Luister niet naar hun wolkenwagen, je dient te pogen te doorzien wat ze écht bedoelen, wat zij verborgen houden in hun wolkenwagen. 

Het RIVM en de GGD en de NSG en de Rijksoverheid zijn inzake de Laag Frequent problematiek al decennia lang volstrekt onbetrouwbaar gebleken en dat is geen mening maar een keihard door mij bewezen  feit.
Keihard als keihard geluid, tenzij je hartstikke doof of dood bent. 

Als het RIVM en de GGD en de NSG en de Rijksoverheid volstrekt onbetrouwbaar zijn en zij de gezondheid der mensen bewust ondermijnen, hetgeen zij inzake LFg al decennia bewust doen, vertel mij dan eens waarom het RIVM en de GGD en de NSG en de Rijksoverheid inzake de Covid-19 PANDEMIE wél betrouwbaar zouden zijn.

De enige die stellen dat het RIVM en de GGD  en de NSG en de Rijksoverheid inzake de Covid-19 PANDEMIE betrouwbaar zijn  zijn diegenen die of angstig zijn gemaakt door het RIVM, de GGD en de NSG en de Rijksoverheid én diegenen die denken vanuit economie en veel geld aan die angsten verdienen.

Die vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen en AstraZeneca lijken ons niets anders dan het teken van het beest. Wat zit er onder verborgen….

Over de LFg overlast, zijnde normale bas geluiden, heb ik binnen de lopende zaak LEE 21 / 2543 WET, die dient bij de rechtbank Noord-Nederland, een 25ste bijlage ingediend met het bewijs erbij van de leugen van en door het RIVM, en de GGD en de NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) welke in de wet is vastgelegd onder de dB(A) geluidsnorm van De Rijksoverheid. 

Bijlage 25 inzake de LEE 21 / 2543 WET
o.a. uitleg “Railroaden” inzake de wereldwijde dB(A) Wet leugen zie bijlage 24, 
wir werden nicht kapitulieren für das neue hämmern. 

Dan onze 24ste bijlage ook ingebracht in de LEE 21 / 2543 WET is zelfs voor de twee Ministers van Justitie Grapperhaus en Dekker, het Openbaar Ministerie en de Procureurs-Generaal te beangstigend omdat ik niet alleen hun totale onbetrouwbaarheid heb blootgelegd maar ook de onderliggende narcistische en psychopathische gedragingen. 

Dat stuk is Bijlage 24 en heeft als titel Het Ministerie van Machtsbescherming

Ik beweer niets, ik stél met keiharde bewijzen.
Invoeren van Bruinhemden als uniform graag.

Toen ik wakker werd uit een 30 jarig huwelijk en na de verwerking van wat psychopathie veroorzaakt zag ik een wereld waarin psychopathisch gedrag verdomme de heersende PANDEMISCHE normale norm is.

De hardrock band Iron Maiden snapte het in 1980 al, ik moest nog even wakker worden.
De Titel Song van hun LP
The Number of the Beast.

Bij angst gaat een mens of vluchten of vechten of als dat niet meer kan geraakt die mens in apathie en zakt die weg in berusting in het onzekere zoals de Joden in de kampen. 

De mensen die nog braaf geloven in betrouwbaarheid van het RIVM, de GGD, de NSG en de Rijksoverheid zijn waarschijnlijk in staat van berusting gekomen en alle anders denkenden benauwen hen in hun eigen denken en noemen zij daarom maar “wappies”.

De “wappies” worden zelfs al weggezet als narcisten en egoïsten, dat is psychopathische omkeren van de werkelijkheid.

Met economisch denken red je het klimaat op aarde overigens ook niet en zelfs nóóit. 

Alleen de aspecten samen en liefde werken genezend en die aspecten ontbreken nu eenmaal als vaststaand gegeven bij te narcistische en psychopathische mensen. 

Robbert

16 augustus 2021
Schermafbeelding Gulf News
Schermafbeelding Gulf News
bron: Warrelics.eu forum

Jodensterren, hakenkruizen & schapen

Voor hen wiens bewustzijn is weggezakt met niet horen, niet zien en zwijgen, wat is de wereldwijde beschaving weer diep gezonken. 
Toen ik onlangs de kop in de online krant van Gulf-News zag, een krant uit de Verenigde Arabische Emiraten, zeg maar grofweg die Staat waar de Sultans zo wederzijds bevriend zijn met ons Koningshuis vanwege onder andere de fossiele brandstoffen en hun TAQA dan ook in Alkmaar staat. Besef dan ook dat tussen 551- 479 vòòr Christus Confucius al sprak “Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in strijd is met welvoegelijkheid”, meester Kǒngzǐ (Confucius) doelde spiritueel op de woeste wereld.
De bevolking der aarde wordt en is qua denken al decennia  duaal  gemaakt middels omkering van het gedachtegoed van Kǒngzǐ.

Psychisch zwaar gestoorde mensen pogen anderen te leren-denken (sensibiliseren) zoals die gestoorden vinden hoe andere mensen dienen te denken; “kijk niet zelf, luister niet zelf, spreek niet zelf uit, en gedraag je netjes jegens wat de leiders willen”. 
Eigenlijk willen de gestoorden (mede middels onderwijs)  van hun onderzaat “verblijf in je onderontwikkelde denk status van jouw eigen bewustzijn en slaap kindje slaap, daar buiten loopt een ….. schaap, een schaap met witte voetjes, die drinkt onze nonsens zo zoetjes, slaap burger schaap”.

De beperkte ontwikkeling van een ontwend zelfstandig-denk-patroon geeft veel gewone mensen inmiddels zelfs al angst om in het openbaar nog te gaan durven twijfelen aan de leiders waar zij blind & doof door zijn gemaakt en daarom liever zwijgen als makke schapen.

In de online versie van Gulf News zag ik de kop; “Covid-19: Pandemic of the unvaccinated, what it means”  “De Pandemie van de ongevaccineerden”.
Zie de keiharde splitsing als weergegeven in een totalitair vrij ogend land tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden op basis van keiharde psychisch gemanipuleerde nonsens.
Deze kranten kop is een zoveelste fluwelen aanslag op de keuze-vrijheid en wekt exact hetzelfde gedrag op als wat Goebbels namens Hitler opwekte op 9-10 november 1938 waarmee middels propaganda “spontaan” vorm werd gegeven en de Kristallnacht Gestalt kreeg. 

Besef, als je nog enig bewustzijn hebt, hoe psychisch gestoorden zich gedragen en er (medio 2022) een enorme black-out is voorspeld door Klaus Schwab, “veroorzaakt door hackers”.   
Die pandemie is, voor die kwam, niet al jaren “voorspeld” maar al jaren aangekondigd zelfs door de Hopkins University in een officieel rapport.
Dat heet “gaslighting”. (je eigen denken laten verkrachten met angst)

Ben benieuwd welke Verordnung we van leugenaar HuGod op dinsdag 9 november 2021 krijgen. Zit net als met die mondkapjes op 1 december 2020 dan ook exact 80 jaar tussen toen de jodenster in Krakau verplicht werd vanaf 13 jaar. (inmiddels hebben de landen gecorrigeerd door die 13 jaar te verlagen naar 12 jaar) 

De angst-pandemie is slechts een afleiding voor de grote aanslag van The Great Reset welk doel achter de pandemie wordt schuilgehouden, een echte psychopaten methode. 

Sieg Heil Neo Communist Klaus Schwab en zijn smerige aanhangers, Klaus bereid zijn conspiracy nu ten slotte officieel al 50 jaar voor en had geen zin nog 30 jaar te moeten wachten want dan is hij al dood, Klaus is dus nog een super narcist ook.
Ze zijn te snel met uitvoeren van hun complot geweest omdat er nog teveel weerstand is, de weerstand kan alleen groeien door met méér en méér zelf-bewustzijn van alle mensen ongeacht de kleur voor het “samen”.

Ja, goed gelezen hoop ik. Covid-19 koppelen aan The Great Reset is een snood plan dat zij gedurende 50 jaar hebben voorbereid en nu uitrollen en IS een COMPLOT.

De WERELDWIJDE snode dB(A)-geluidsoverlast-norm voor basgeluiden is ook een complot van nu iets meer dan 50 jaar waar vélen aan meedoen en velen die eraan meedoen zich verreiken met de mammon, dat complot is veel simpeler te controleren dan de Corona-pandemie maar heeft ook alle gelijkenissen met die van de NAZI structuur.  

Waarom denk JIJ zélf dat er überhaupt een taboe ligt om het heden te vergelijken met het tijdperk van hakenkruizen en jodensterren! Of klets jij gewoon de huidige Führer’s naar de mondkapjes en ben jij ook gewoon maar net als toen, een zwijgend wegkijkend schaap.

Zwijgen is ook handelen, wist u dat?
Dan heeft u namelijk gekozen om te zwijgen.
Narcisten en psychopaten gebruiken die methode ook voor controle van anderen. 

De Covid-19 PANDEMIE is niet alleen een Nederlandse aangelegenheid, de PANDEMIE is een afleidingsmanoeuvre, de PANDEMIE is slechts het begin van de Fluwelen Derde Wereldoorlog geweest naar ideaal van Führer Klaus Schwab met al zijn vazallen zoals Rutte, de Jonge, Kaag, Merkel, de Sultans en vergeet ook oud VVD minister Bruno Bruins niet die de PANDEMIE noodwet heeft aangebracht welke naam ze versluieren met de naam “Covid-19”. 

PANDEMIE komt van de aloude Griekse God “Pan” die angst kon zaaien. 
De God Pan wordt afgebeeld als een hedonistisch ogend lichaam met een dierlijke ziels-ontwikkeling en meestal ook met een enorme grote dikke vette fallus.
Doel van de pandmie is de weerstand van de wereldbevolking met trauma’s te verlammen.  

Aan de United Arab Emirates zie je eigenlijk hoe die gestoorde WEF-club straks willen dat de herstartte wereld er voor henzélf uitziet met zo’n 7 miljard minder mensen en ze zaaien dan alleen nog maar verschrikkingen zoals de oude God Pan. 

Deze pandemie is wereldwijd hetzelfde als wat over de eeuwen heen reeds door zoveel foute dictators is uitgevoerd, die vicieuze cirkel gaat maar door en gaat maar door. Ik snap dan ook niet dat Klaus Schwab nog geen World Citizenship Award heeft gegeven aan Kim Jung Un, maar dat snap ik ook weer wel want dán zouden teveel gewone mensen alsnog wakker kunnen worden uit hun pandemische angst-droom. 

De wereld wordt na The Great Reset een wereld met een en al leegheid van de innerlijke ziel van de achterblijvers.
“Reset” betekent namelijk “opnieuw opstarten” maar wat voor types zitten er dán aan de knoppen, die mensen staan allang in de lijst “partners” van Neo Communist Klaus Schwab.
Gewoon blijven slapen is inderdaad ook een manier als je als bang schaap nog denkt te kunnen vluchten voor de wolven, lukte de joden ook niet. 

De nieuwe heilskreet van HuGod is; “als het maar mRNA is, als het maar mRNA is, als het maar mRNA is…….” dat experiment gaat verder dan Mengele…

Onderzoek de achtergrond van dit speldje maar even, alleen als je wilt dan hé. 
Moet je wel even 80 jaar terug zoeken en denken.

Het nieuwe denken is niet nieuw, het is oud denken in een nieuwe jas, kan ook best een ouderwets ere speldje bij voor gevaccineerden. 
Klaus Schwab doet het licht toch wel uit.

Have a nice day, 
Robbert

20 juli 2021


Nederlandse Omroep Stichting Nep Nieuws maker en verspreider

20 juli 2021, nep-nieuws 11:02, aangepast nep-nieuws 12:16
NOS; ’Miljoenen Coronadoden in India, niet honderdduizenden‘ 

Gebaseerd op uitspraken onderzoekers van het Center For Global Development (CGD)
NOS; “Sinds het begin van de pandemie in India waarschijnlijk ……..  Geschatte Coronadoden 3.4 tot 4.7 miljoen.

De normale jaarlijkse sterfte in India is 9,5 miljoen. (Bron World Fact Book) (26.027 doden per dag is in India normaal) 
Het beweerde wordt slechts vermoed met het geciteerde woord “waarschijnlijk”
Het nieuws is daarmee niet meer dan gebakken lucht vanwege de gewenste angst psychose.
De inhoud van het artikel is toegepaste psychopathische-NOS-propaganda.(lees desgewenst mijn stukken over de wereldwijde dB(A) leugen…)Financiering krijgt de CGD onder andere van; The Bill & Melinda Gates Foundation,

48 months November 2018 – November 2022 $ 15.8      M 
62 months October 2018 – December 2023     $ 14.75    M 
36 months November 2020 – October 2023     $   5.09    M 
36 months May 2020 – April 2023                      $   3.4      M 
29 months November 2020 – March 2021        $   2.21    M
18 months November 2020 – April 2022           $   1.45    M
26 months April 2020 – May 2022                      $   1.3      M
30 months December 2018 – May 2021            $    0.978 K
25 months June 2019 – June 2021                    $    0,801 K

Dat het CGD stelt “onafhankelijk te zijn”, ach ja joh,  geloof jij ook nog steeds dat ooievaars de baby’s brengen, laat je verneuken joh.
Even aan complete bron vermelding doen NOS!
Die CGD sponsoren lijst is nog veel langer hoor.

Het .ANP is ook al geen zinken-oorlog-stuiver meer waard.
Denk zélf na op basis van eigen feiten onderzoek.

De persoonlijke algemene ontwikkeling loopt achter als een persoon het onderliggend vergelijk tussen “blij zijn met het hebben van een Corona QR code op je smart-phone voor je vrijheid” en het omgekeerd verband met “het moéten dragen van de jodenster” niet meer snappen kan.
Dat kunnen snappen is kennis hebben over de werking der psychopathie.

We hoeven van HuGodje namelijk helemaal niet van Covid ÁF te komen, we moeten alleen maar ÁÁN de mRNA verknipping van onze zelf-redzaamheid.

Noem mij gerust een wappie, mijn ziel is al veilig. 

In Nederland heeft HuGodje de leeftijd “vanaf 13 jaar mondkapje” overigens verlaagd naar “vanaf 12 jaar slechts een spuitje” omdat wij duidelijk maakte dat de jodenster in Polen in 1939 ook verplicht was vanaf 13 jaar op Nota Bene ook nog eens exáct dezelfde maand-datum, 1 december (HuGodje exact 80 jaar later).

Dát is algemene ontwikkeling….

Robbert

6 juli 2021


In memoriam; Einde Vrijheid 6 juli 2021

De hoofdelijke stemming over de
“Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV”
ingediend door Minister B.J. Bruins is door de Tweede Kamer, met een balans van 80% psychopaat of functionele narcisten en 20% gezonde denkers.

De op 18 maart 2020 ingestorte B.J. Bruins is op voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, voorgedragen als lid van de Staatsraad en op 29 januari 2021 is daar door de ministerraad mee ingestemd.  

Per 1 september 2021 gaat de benoeming van B.J. Bruins in als politiek onschendbaar lid van de Staatsraad. De Koning zal Bruins installeren.

Wie sinds de hoofdelijke stemming van 6 juli 2021 over de onderliggende reden van de Regeling 2019-nCoV nu nog steeds twijfelt aan de teloorgang van de democratie en de teloorgang van de Nederlandse Vrijheid is gewoon meer dan slechts “een beetje dom”.

Op naar de nieuwe toekomst met gummi-knuppels en ik vind dat de politie nieuwe tenue’s moet krijgen in de kleur bruin. 

Robbert

24 juni 2021

Vertrouwen

Als relationeel partner, leiders en machthebbers vertrouwen middels manipulatie willen afdwingen weet je dat je in een zinkend schip plaats hebt genomen.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Is er in een relatie sprake van ernstig narcisme, heb nooit vertrouwen want je wordt geparasiteerd waar je bij zit en levend opgevreten want dat is dé genotshobby, de clitoris van narcisten.

Er zijn steeds meer mensen onder het Nieuwe Normaal die narcistisch leiderschap al normaal zijn gaan vinden. Narcistisch leiderschap is echter niet normaal en gaat vaak gepaard met gebrek aan eer en geweten. Narcisme is normaal mits in balans met empathie maar té veel narcisme behoort tot de persoonlijkheidsstoornissen.

Vertrouwen bouw je onder andere op basis van complete eerlijke informatie op. Bij weglaten van gedeelten van de informatie, manipulatie, dwang middelen, geeft dat bij mensen argwaan en schaadt dat het vertrouwen. 

Als je kijkt naar de informatie voorziening inzake de Covid-19 Pandemie kan je als je vanuit je eigen algemene ontwikkeling ook hebt nagedacht denken en concluderen dat je niet goed wordt voorgelicht.
Sterftecijfers die niet kloppen, gewone griep bestaat nog amper, toen de sterftecijfers die de noodzaak van prikken legitimeerde lager werden, werden de sterftecijfers -besmettelijkheidcijfers- en toen besmettingscijfers en nog steeds ontbreken de gewone griep doden.

Ik schat in dat zo’n 85% van de bevolking, mede op basis van ontstane angst middels halve gemanipuleerde waarheden door politiek en main stream media, liever een prik nemen om het schijnbaar voorgespiegelde zekere voor het angstig onzekere te nemen.
Er zijn echter zóvéél onzeker- en schimmigheden omtrent de pandemie dat ik eerder wantrouwen heb jegens de berichtgeving dan dat ik de officiële berichtgeving vertrouw. Zeker omdat de échte vrije keuze van de burger middels manipulatie door de Rijksoverheid werd en wordt ontnomen. 

Bij bovenmatig narcisme dien je altijd een laag dieper te kijken, zeg maar onder de rok van de vertellingen, om de waarheid achter de versluiering te zien.

Als je weet dat er een link is tussen Pfizer en Monsanto, Monsanto Round-Up heeft gemaakt, Monsanto mais middels biotechnologie zo heeft gemodificeerd dat mais van zichzelf onvruchtbaar is, dat Monsanto weer is overgenomen door Bayer en dat de noodvaccins amper getest zijn en ze niet weten wat die op termijn veroorzaken maar wél claimen te weten dat je er meerdere spuiten van moet krijgen terwijl het niet volledige bescherming biedt en Bayer IG-Farben heeft overgenomen, de fabrikant van Cyclon-B waarmee de joden vergast zijn.
Bayer werd overgenomen door IG-Farben, Degesch was weer een dochter van IG-Farben die het Cyclon-B speciaal reukloos gemaakte en onder licentie van IG-Farben voor de nazi’s fabriceerde.   

Vanwege de schimmigheid omtrent de gemanipuleerde indoctrinatie rondom de ziekte Covid-19 en tevens de nep pandemie en het van landen middels opsluitingen concentratiekampen maken om iedereen toch maar aan het “vrijwillig” nemen van die spuiten te krijgen op straffe van beperking van je vrijheden heb ik meer dan gerede twijfel aan de betrouwbaarheid van al die Covid-19 spuiten.

“Dan dat de Inspectie Gezondheid en Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per 25-03-2021 om 10:30 uur het volgende heeft afgekondigd;  
Boete voor artsen die hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven tegen corona
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt nog steeds meldingen dat artsen medicijnen voorschrijven die in strijd zijn met de behandeladviezen voor corona.  Het gaat daarbij onder meer om  (hydroxy)chloroquine en ivermectine. De inspectie vindt het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen buiten de richtlijnen een risico voor de kwaliteit van zorg en gaat daarom artsen bestuurlijk beboeten wanneer ze deze medicijnen ten onrechte voorschrijven.
Inmiddels hebben alle beroepsgroepen voor artsen in Nederland aangegeven dat het wordt afgeraden om (hydroxy)chloroquine en ivermectine te gebruiken voor het voorkomen of behandelen van corona. Dit geldt zowel voor huisartsen als specialisten in het ziekenhuis. Zo is bewezen dat (hydrox)chloroquine niet effectief is tegen COVID-19, en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan veroorzaken als hartritmestoornissen. Ook voor ivermectine is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik ter voorkoming of de behandeling van corona.
Off-label
Deze medicijnen mogen alleen worden voorgeschreven voor de ziekten waarvoor ze zijn geregistreerd of ten behoeve van wetenschappelijk klinisch onderzoek. Het is toegestaan dat geneesmiddelen worden voorgeschreven voor ziektes die niet genoemd staan in de bijsluiter, dit wordt ook wel off-label genoemd. Maar voor dit off-label voorschrijven bestaan strenge regels. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, kan er volgens de geneesmiddelenwet een bestuurlijke boete worden opgelegd.
Ook apothekers kunnen worden aangesproken wanneer ze deze medicijnen voor corona verstrekken. De inspectie roept apothekers op om een melding te doen bij het Meldpunt van de IGJ, als ze recepten voor deze medicijnen krijgen aangeboden en er een vermoeden bestaat dat dit voor de behandeling van corona is.
Een instructie voor het doen van zulke meldingen staat op Off-label voorschrijven.”

De zogenaamde Covid-19 vaccinaties zijn niet eens volgens een normaliter 10 tot 15 jaar durend onderzoek getest en alle overheden pogen de complete bevolking daar wél mee te injecteren. Over drugs maakt het Ministerie van Hugo de Jonge zich ook lang niet zo druk. Noch over alcohol misbruik waar de Rijksoverheid flink geld aan verdiend. Als je zelf gedegen onderzoek doet naar sterftecijfers is de huidige pandemie wereldwijde economische kwakzalverij.  
Wat is dan de ware versluierde reden om artsen te beboeten met €150.000 als ze toch hydrocyhloroquine en/of invermectine voorschrijven. 

Mijn vertrouwen in de Rijksoverheid is per renpaard vertrokken, de spelers onder de paraplu de Rijksoverheid zijn alleen als je zwijnt nog betrouwbaar als hun eigen economisch belang op het spel komt te staan.

Dan nog even over die psychopathische Smurf, door Jan Storms zo mooi getypeerd als “onvolgroeid persoon”, oftewel iemand die in zijn kleuter stadium is blijven steken.
In de online video die ik op mijn youtube kanaal heb geplaatst kunt u zélf een gedrag studie uitvoeren naar de arrogantie van Hugo de Jonge,
de oordelende almacht van demissionair Minister en
de enorme manipulatieve kracht van demissionair Minister,
hoe demissionair Minister Hugo in een stofwolk van woorden een willekeurige oma die geen spuit neemt verantwoordelijk maakt voor een toekomstige nieuwe lock down.
Hugo typeert geen spuit nemen als het tegengestelde van een “no-brainer”, 
oftewel Hugo bepaald hoe een ander denkt, en dat is nou zichtbaar psychopathisch gedrag van een man die de verkregen macht niet meer wil en kan loslaten, 
vandaar zijn geile wens naar de A-status van Covid-19 want dat is zijn machtsfactor.
Covid-19 als dé penis-verlenger van kleine Hugootje, of beter HuGodje. 

Robbert

15 juni 2021

dB(A)-LEUGEN- weging

30 mei 2021

Consistent in kinderporno

Een familielid van een vriend, die mijn stukken ook leest, vroeg aan die vriend waarom ik steeds weer herhaal dat er door Justitie Nederland kinderporno is gemaakt.
Dat doe ik A om Justitie Nederland wakker te houden
B om dat misdrijf niet te laten verjaren
C omdat het de basis is van mijn hele oeuvre inzake het manipulatief liegen
D poog ik mensen wakker te maken om Ambtenaren, dragers van de Eed aan de Koning en journalisten niet meer zomaar te blijven geloven.
E Justitie zélf de kinderporno máákte als vals bewijs omdat ik die niet bleek te hebben en dat is liegen van de buitencategorie hetgeen betekent dat het Schip Justitie Nederland in 1996 is gezonken want gerechtigheid is dé basis van een gezonde samenleving.

Dat ik daar steeds over schrijf, het herhaal en herhaal, ziet de lezer dat het systeem van heden net als vroeger functioneert zoals tijdens Adolf Hitler en hele volksstammen er ook aan meedoen, collaboreren aan en met de leugen waarvan zij hopen daar zelf ook beter van te worden.

Die valse zedenzaak is een voorbeeld van bewuste misleiding door de overheid,
net als mijn eigen ouders deden,
net als mijn oude huwelijk was,
net als de beweerde pandemie die lang niet zo groot is als beweerd maar wel de wereld sloopt,
net als de wereldwijde leugen van de dB(A) norm voor het vaststellen van te ernstige geluid overlast welke de mens ziek maakt, 
dus maak ik leugenaars Grondwettelijk af   met mijn scherpe pen    tot zij of ik stoppen.

Kinderporno is voor iedereen een glashelder “voorbeeld”, het is zwart-wit en niet grijs.
En toch houdt Justitie Nederland en houden alle rechters tot heden (en dat zijn er heel veel) de Justitiële kinderporno onder tafel en daarmee laat je hun pervers gedrag zien, of in pornografische termen zet je hen volledig in hun blote-leugen-reten, vrouwen én mannen om het even en zijn hun eigen witte bef-lapjes voor hen te klein. 

Je ziet dan dat er een ware orgie van leugenaars functioneert binnen het systeem  dat zou moeten staan voor onafhankelijke onpartijdige rechtvaardigheid. Er zijn nu reeds, vanaf Sorgdrager t/m Grapperhaus  tien Ministers van Justitie op rij geweest die allen verantwoordelijk zijn voor deze justitiële kinderporno doofpot waarvan Justitie heeft geschreven dat die uit hoofde van hun ambt is gemaakt en daarom is goedgekeurd, 
VUILE FUCKERS. 
Kijk  waar die narcistisch orgastische gedragsorgie van elkander dekken allemaal toe lijdt, Minister President Rutte die anno 2021 al volledig disinhibitioneel (onbeschaamde grondhouding van de buitencategorie) zegt dat hij gelogen heeft maar dat deed naar eer en geweten, dan is de MP een psychopaat en die mag van de democratie gewoon blijven zitten, staande ovatie.  

22 mei 2021 RTL Nieuws, incrowd journalist en politiek analist Jos Heymans schreef een stukkie over FvD; “Baudets drang tot zelfvernietiging”. 
Dat stuk is een zeer goed voorbeeld hoe een journalistiek en politiek-incrowd-analist-persoon schrijft, het stuk staat vol met kleine waarheden of semi waarheden die vervolgens in de analyse worden “omgekeerd”.  Zonder kennis over doorgeslagen narcistisch gedrag en de psychopathische werkwijze snap je nooit de waarheid die tussen de regels van zo’n stuk geschreven staan. Het is inhoudelijk namelijk een manipulatief propagandistisch stukkie.
Stukjes waarheid staan er zelfs gewoon in maar door die schrijfstijl houden de meeste mensen zonder de kennis er een ander gevoel aan over, Jos is qua gedrag eigenlijk een beetje als mijn ex. 

De democratie en incrowd journalistiek zijn een orgie van psychopaten geworden en daarom houd ik me vast aan het glashelder voorbeeld van de Justitiële Kinderporno en heb ik de indiscutabele bewijzen compleet in handen.

Wie last heeft van die herhalingen, lees er overheen en/of stuur een brief inzake aan de Minister van Justitie en dien een klacht in, met dank!

 

15 mei 2021
Beeld Haga: BRON .ANP Bart Maat. Beeld Wiebes: BRON Parlement.com
BRON beeldscherm Arnews youtube —> Tweedekamer TV.

Aan hun duaal bootje herken je de man.

Prachtig om te zien hoe de main stream media en de politiek de weg kwijt zijn in “Mollenland”.
Er is een nieuw stuk aan het verijzen onder mijn scherpe pen maar het vertrek van Wybren van Haga verbaasde mij niets, ik vertrouwde hem al nooit.
Het zijn mannen met van die droef-hond ogen maar daar achter schuilt een keiharde waarheid.
Op 24 november 2020 legde Theo Hiddema per direct zijn kamerlidmaatschap neer vanwege “politieke arbeidsongeschiktheid”. Per 30 november 2020 trad Wybren van Haga toe tot het FvD. 

Je kunt je afvragen of het FvD de achtergronden van mensen wel eerst screent voordat ze iemand toelaten, maar volgens mij speelt Thierry Baudet een geheel ander spel, een spel dat de meesten niet snappen, het onderliggend doel van “zijn” partij, ja de partij van Baudet, heeft vermoedelijk tot doel nagenoeg constant te laten zien hoe verrot de stand van zaken in de politiek is. Dat is vermoedelijk ook waarom je Baudet zo ziet lachen en schouderklopjes ziet geven. 

Ik weet nog hoe ik als tiener op locatie geapplaudisseerd heb voor een afdelingshoofd van de afdeling Varia van een publieke omroep toen dat vreemd-gaand afdelingshoofd éindelijk door kreeg dat hij als regisseur niet luisterde dan alleen naar zijn eigen ego. Ik zette hem vanuit innerlijk gevoel voor lul met mijn spontaan applaus en toen kwam hij op me af en zei woedend “wat maak je me nou!”, ha ha ha .… 

9 mei 2021 zat Wybren weer bij Café Weltschmerz en toen versprak hij zich in mijn ogen
als ex VVD & op 9 mei nog FvD’er, hij begon namelijk Koninklijke Shell op te hemelen. 
Zoek het even op, Wybren van Haga is Shell geweest, o.a. in Gabon en toen Shell de business aldaar in maart 2017 verkocht had kwam Wybren wat later in 2017 in de politiek bij de VVD. Ook zat vermogend zakenman Wybren dik in het vastgoed hetgeen hem de kop bij de VVD koste. 

De afleidingsmanoeuvre in de politiek is de pandemie met Corona slechts als het misbruikt voertuig inzake een gevaarlijke ziekte en daar maar over door blijven zitten lullen terwijl er een geheel ándere zaak aan de orde is waar het écht over gaat, namelijk; “The Great Reset”.

Sommige politieke leiders hebben van die droefhond ogen, bovenste afbeelding Haga BRON ANP  Bart Maat, die daaronder Wiebes van een andere BRON  Parlement.com. 
Met die droefhond ogen manipuleren zij de kijker als masker voor hun ware aard.    

Vele decennia terug maakte ik een opname van de voorzitter van de EO die een weeksluiting voordroeg. Toen hij klaar was keek hij als professional nog even enkele seconden langer in de camera (voor montage doeleinden) en de opname had ik niet gestopt. Toen ik thuis een tijdcode kopie maakte bleef er aan het eind van de opname een bevroren beeld in pauze staan, ik schrok me werkelijk rot.  
Ik keek het einde van de opname langzaam terug en zag toen dat de zalvende ogen slechts het masker van de dominee waren  dat hij na enkele seconden af deed. 

Het is bijna hetzelfde, wanneer is een persoon een “mol” en uit wiens belang is die persoon zichzelf en wanneer niet. Het is allemaal psychopathie.  

De sneren in de Tweede Kamer zijn niet van de lucht, Thierry Aartsen VVD in het debat “steunpakket bedrijven” zei na een debatje met Haga, heel slim in de lucht, “dat hij zelf gelukkig niet de empathie van een baksteen had”.  De voorzitter reageerde nog met “nou lekker weer”. Maar overziet iemand het gedrag eigenlijk nog wel.

 Het FvD laat “mollen” gewoon binnenkomen en daaruit blijkt uiteindelijk altijd wel dat het doel van een “mol” anders is, namelijk dat FvD de mollen zichzélf laat openbaren.
Maar ja, dat is weer véél’s te ingewikkeld gedacht voor de main stream media, die roepen dan weer complot denken, complot denken! De meeste main stream media zijn onbewust-onbekwaam slechts “mollen” van het systeem omdat de kennis der psychopathie hen ontbeert.  

Maar hoe komen “mollen” binnen, die worden in organisaties geplaatst om de boel te ondermijnen en te ontwrichten, op een gegeven moment zie je dat dit structureel is.
Gele Hesjes, genekt door een mol.
Stichting Laagfrequent, nadat hun oprichters in 2020 vertrokken niets van over, blijkens hun niet inhoudelijke reactie met alleen een voornaam, overgenomen door mollen en genekt.
Nieuwe platforms zijn weer geboren (kom ik op terug in nieuw stuk).

Wybren blijft maar lullen over Corona maatregelen maar zal niet debatteren over de onderliggende Great Reset. Wybren heeft voor De Koninklijke  grote zaken gedaan en het FvD poogt het systeem zichtbaar te maken, dus komt FvD constant in opspraak door geplaatste “mollen” want Baudet -mollen- is het doel want hij is veel te bedreigend voor de zittende macht, net als Fortuin dat was.

Dat de 1945-✝︎2020 poster het breekpunt voor Haga zou zijn is nonsens. 
Een taboe op  het heden vergelijken met de Tweede Wereldoorlog  is een psychisch ziek verschijnsel, toen en nu vergelijken het is het fucking doel *$#@*&^%””* Wybren, hoeveel blinde aap of mol ben jij Wybren van Haga!   

Het Nederlands dubieus duaal stelsel zit wat anders in elkaar, we zijn duaal   met zowel een democratie als een dictator   en zo’n model kán alléén overleven zolang er een gezonde balans is. Nou, de balans is kapot gegaan en de duale klok tikt niet meer, dat zie je altijd gebeuren bij psychopathie. Dus toen Rutte eenmaal betoogde te liegen naar eer en geweten traden er drie mensen op in het programma Buitenhof die allen diréct onder de Koning werken, dat zij met een nieuw plan komen inzake, zo mij lijkt, gedrag. 
Want liegen naar eer en geweten door iemand die de Koning de Eed heeft gezworen, tja, dan vallen de mondkapjes overal op de grond.

De vlag op de poster van Baudet vergelijkt niet de oorlog met het heden maar stelt de vrijheid vanaf 1945 met de gestorven vrijheid anno 2020 ter discussie. O ja, Thierry Baudet is een Wappie. 

Als je de vergelijkingen tussen toen en nu niet mag maken, zoals over het Nederlands oorlogsverleden inzake de oprichting van Koninklijke Shell en de oorlog, Alexander had dat in 2020 wél begrepen. Kan een groot schip in deze tijd zomaar een kanaal blokkeren, terwijl we bezig zijn met een “Great Reset” tijdens de “wereld pandemie”.

Als je de geschiedenis namelijk wél zou kennen weet je dat Thierry met zijn 1945-✝︎2020 gelijk heeft  maar de joden hebben de herdenking geclaimd, maar die oorlog betreft qua herdenken de gedragingen naar eer & geweten van iedereen. Dat taboe behelst het verbergen van leugens.

Met verhullen van het gedrag uit de geschiedenis herken je fout gedrag in het heden ook niet meer en weet je niet meer wie heden de dragers van de bruine hemden zijn, wellicht dragen de main stream media nu allang bruine hemden als propaganda machinatie, of dragen ze binnen de VVD en D66 allang bruine hemden onder hun kleding om Klaus Schwab te dienen en de Duitsers zitten ook allang in grote hoeveelheden in Nederland, onze tanks hebben ze overgenomen.

Ik sta er neutraal in of Baudet wellicht een bruin hemd drager is of dat het propaganda nieuws is   van bruine hemden dragende journalisten   die als mollen het FvD in diskrediet willen brengen. Als de dualiteit (waaronder de propaganda media) iets nadrukkelijk niet wenst  is het dat hun eigen gedrag wordt bloot gelegd en dat lijkt de hobby van Baudet te zijn.

Dus is nu de vraag “wie heeft de grootste”? Alexander heeft vergeleken met bijvoorbeeld die billen-vaccin-specialist van Microsoft maar een heel kleintje, maar misschien ligt Alexander zijn andere boot wel in de haven van de Verenigde Arabische Emiraten, of in een haven van Argentinië en anders heeft de Koninklijke Familie als Shell grootaandeelhouder binnen ABN-AMRO ook de Prelude nog die, hoe kan het ook anders, in de Timor Zee dobbert nabij het Indonesisch eiland Timor en het bootje de Prelude is écht onbetwistbaar dé áller Gróótste. 

En al nagedacht waarom Israel, Vaticaanstad en de Verenigde Arabische Emiraten de absolute koplopers zijn met die dRNA vaccinaties, juist zij hebben de aldaar verplichte DNA modificatie al in grote getale binnen zonder dat iemand, naar ze zeggen, de gevolgen kent. 
Ik vind dat gelegd op de Tweede Wereldoorlog wel héél interessant gedrag. 
Wie is nog betrouwbaar, spuiten ze wellicht gewoon fake vaccin met een zoutoplossingen in? 
En wie sponsort weer “the Corona Goal Tracker” op de “Our World in Data” website…. heeft iets met diezelfde billen man te maken, zijn vrouw is ook al vertrokken.

De discussie over Corona is een mollen masker voor de echte waarheid. 
Wat ik zie is hoe de politiek de samenleving aan het slopen is op valse gronden; Corona. 

Het is tijd voor mollen-klemmen.

 

2 april 2021

De uitspraken bijeen; Centrale Raad van Beroep, Raad van State en Nationale Ombudsman. En ook een beetje Rutte...

Omtzigt-gate gaat verder dan de belastingdienst en toeslagen affaire.

Als iets duidelijk werd in de avond van 1 april 2021 is het wel dat de vrouwelijke Tweede Kamer leden beter door hadden dan de mannen, hoe mevrouw Kaag de Kamer manipuleerde. 
Sorry heren, zo goed als zij die het goed bedoelen het bedoelen. 

Bijna de hele kamer stak Rutte namelijk een dolk in de borst maar Kaag stak ‘m Rutte in de rug. Nou verdiende Rutte dat wel weer maar de dames van de Tweede Kamer vroegen Kaag daar wel op door. 
De vraag is dus waarom Kaag … Rutte dan ook een dolk in zijn rug stak. 
Nou, om de ideologie van Klaus Schwab en überhaupt om het machtsdenken.
CDA’er Wopke Hoekstra evenwel stak gewoon heel stiekem CDA’er Omtzigt een mespuntje in zijn rubbervlot. Hoe? Door de motie van wantrouwen van Wilders niet te ondersteunen.
Kaag & Rutte streden in werkelijkheid namelijk om de handkus van de ideologie van Klaus Schwab. 
Toen Rutte de dolk van Kaag onverwacht in zijn rug voelde bracht Rutte dan ook in totale onmacht het woord “handlungsfähig” uit. 

Het je eigen denken zo manipuleren als je eigen waarheid en daarom stellen dat je daarom ook niet gelogen hebt…
Laat ik nu in mijn oude carrière ook een documentaire hebben opgenomen in een FPK, een Forensisch Psychiatrische Kliniek. Voorbeeld vanuit die levenservaring;

Een veroordeelde verkrachter zei “dat hij de liefde wilde bedrijven” met de vrouw die hij van haar fiets trok en in het bos verkrachtte. In een FPK pogen ze dit soort mensen de realiteit van hun daden weer te leren kennen zodat zij weer de samenleving in kunnen. Binnen de psychiatrie noemen ze dat dan “een paard is een paard en een paard is geen koe”. 
Rutte lijdt duidelijk ook aan deze persoonlijkheidsstoornis genaamd psychopathie. 
Mensen met zulke stoornissen hebben gebrek aan of missen empathie en geloven zelf wat ze vertellen, maar diep van binnen weten ze dat zij de boel belazeren maar vanwege hun gebrek aan eer & geweten hebben zij daar geen last van.

Door gebrek aan kennis inzake de psychopathie, welke kennis wel degelijk aanwezig is binnen de Rijksoverheid, juist omdat zij met die kennis het volk manipuleren, geldt dat mensen met dit soort psychische stoornissen nooit ophouden met wat zij doen, waarmee ik nu stel dat Rutte de motie van wantrouwen verdiende en een motie van afkeuring is absoluut ontoereikend voor iemand als Rutte want een psychopaat gaat gewoon door tot je die keihard afstopt. 

Wat betreft de bovengenoemde uitspraken;
Centrale Raad van Beroep, de zesde rechter op rij binnen één zaak, heeft CRvB Raadsheer P.W. van Straalen eindelijk na anderhalf jaar een uitstekende uitspraak gedaan, niet alleen omdat wij gelijk hebben gekregen maar omdat de inhoud van de uitspraak eerlijk en correct was.
 
Ook de zaak Raad van State is uitstekend. Dank aan de Leden van de Kamer. 
Onder kopje 17. & 19. van die uitspraak staat te lezen hoe rechtspraak ook mogelijk is.
Maar…
Wat je onder kopje 17. uitspraak RvS ziet staan is;
Overigens heeft de minister terecht gewezen dat de door Huijskens gestelde (verergering van de hinder van Laagfrequent geluid in 2018 in ieder geval niet het gevolg kan zijn geweest van het in deze procedure voorliggende instemmingsbesluit, dat immers dateert van 10 september 2019.
Dit is een 1 april aanhaling al lá Rutte.
De Premier die aan amnesie lijdt zegt het en dus is het waar.
De minister zegt het met een papieren besluit en dus is het waar.
Zo werkt dat niet!
Het vervolg op deze luchtfietserij staat onder het gevolg dat onder kopie 19. beschreven staat en zal komen.

En dan nog de Nationale Ombudsman uitspraak.
Ach ja, net als Rutte een luchtfietser.
De Nationale ombudsman doet tegenwoordig de klachten afhandeling voor de Gemeenten. 
De uitspraak van de Nationale Ombudsman van 23 maart 2021 staat hááks op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 maart 2021, welke uitspraak van de CRvB echter pas op 24 maart bekend werd gemaakt.
Verassing!
Wellicht dat Ombudsman Reinier van Zutphen beter elders ondergebracht kan worden.

Laat ik nou uitgerekend op de 23ste maart 2021 een financiële aanval hebben gehad van het .ANP omdat ik volgens hen een foto van hen heb gebruikt op mijn website waarop je Hugo de Jonge ziet met zijn “string-tanga” voor zijn mond. 

Wij gaan door

Robbert

link naar de uitspraken

20 maart 2021

"Het nieuwe normaal" -> openlijk psychisch-masturberen

Onlangs klom ik door het trappenhuis van een parkeergarage in Heerenveen zonder mondkapje naar boven, ik draag zo’n fuck ding niet vanwege uitzondering.
Wel respecteer ik anderen.

Stond er bovenaan de trap een dertiger dame zonder mondkapje ontspannen te appen en zeg ik omhoog klimmend tegen haar “geen zorg, ik heb geen ziekten hoor”, ze bleef gewoon staan waar zij stond. 
Vraagt zij “wat bedoeld u?”. 
Ik “nou, dat ik ongevaarlijk ben, geen zorg”.
Vraagt zij “wat bedoeld u daarmee?”
Ik “dat de anderhalve meter afstand niet kan als ik langs u heen loop”
Vroeg zij in mijn langslopen “maar wat bedoeld u daarmee?”
Ik liep langs haar heen naar buiten en zei “nou, datgene wat alom speelt maar ik nu niet benoem”
Zei ze met een big smile “ja maar ik heb al twee vaccin injecties hoor”. 

Of je het snapt of niet, dit is openlijke psychische-masturbatie door die dame die duidelijk een zorg-medewerker was.
Het psychisch geile slipje van een ingeënte tegenover de niet ingeënte, “het nieuwe normaal” … zó dom 

10 maart 2021

De Corona tunnelvisie van aankomend-inquisiteur Hugo Tracy en kornuiten

De tekst van Hugo Tracy tijdens de corona-doctrine-ferentie van maandagavond 8 maart 2021 deed mij de rillingen jegens het aloude steeds levendiger wordend nazisme over mijn rug lopen.

Het is geen verwijt maar een wezenlijk deel van de bevolking zit, over decennia bewust veroorzaakt door de Rijksoverheid, op een denkniveau van de Thunderbirds van de familie Tracy uit de jaren zestigin een middels rekenmodellen en digitale computer animatie generatie modern ogend fake-jasje.

Een klein (zoals ook in de psychopathie gebruikelijk is) tussendoor tekstje van Hugo Tracy aan Zijn volk op maandagavond; 
“Dus laten we nou tegen iedereen die het belang van vaccinatie relativeert die het belang van vaccinatie zelfs ondermijnt, hardop ,laten we die nou alsjeblieft met heel veel kracht tegenspreken want vaccinatie bereidheid is een hele belangrijke factor in de mate waarin we daadwerkelijk afscheid kunnen nemen van de maatregelen”

Dit is psychopathische opruiing door Hugo van de bevolking.
Het enige wat nog een rem in de Hugo tekst vormt is zijn woord “tegenspreken”.

Ik weet niet wie er nog wakker zijn maar is het politie gedrag niet al een vorm van met kracht tegenspreken” uit naam van De Koning… Koning Alex? Great Reset Hugo?
Volgens artikel 131 Strafrecht is het strafbaar om “tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag” op te ruien. Dat misdrijf komt dus al tot stand als je oproept tot geweld. Ook maakt het niet uit of de opruiing `offline` of `online` gebeurt.

Het hele Constitutioneel systeem van Eed dragers (behalve als het om burgers tegen burgers onderling gaat) inclusief agenten is overigens gericht op het welzijn van de Koning en niét op het welzijn van het volk. 

De Kristalnacht in 1938 is door gouwleider en minister van propoganda Joseph Goebbels middels een zwaardere vorm van indoctrinatie teksten dan zoals Hugo die bezigt veroorzaakt.  

Met de tekst zoals Hugo die heeft gebruikt zet je mensen die vóór vaccinatie zijn op tegen mensen die tegen de vaccinaties zijn en ontneemt Hugo tegenstanders impliciet het recht op de eigen mening en visie. Anti-vaccers zijn nu in ieder geval door Hugo gemerkt. 

Door teksten zoals Hugo die uitspreekt gaan burgers die het gespeelde psychopathische spel van The Great Reset niet door hebben zich richten tegen de niet gevaccineerden als zijnde dé oorzaak van de aanhoudende maatregelen.
De gebruikte indoctrinatie-methode door Hugo is dezelfde als nazi Goebbels gebruikte!

De niet geënte mensen zijn straks de heksen zoals in de 11de eeuw, de melaatsen van de samenleving.

Laten we helder zijn, dat vaccin is ten bate van de Great Reset, als je weet wat die Great Reset beoogd en wil weet je óók waar die vaccins echt voor zijn. Maar dan dien je zélf wél wat breder te kunnen nadenken en een bredere horizon te durven zien dan de horizon die Thunderbird Hugo en kornuiten je tonen.

het videootje staat online op mijn youtube kanaal

7 januari 2021

Script Pandemic " hoe te handelen"

Je leest het al in Gulf News van de UAE, The United Arab Emirates, het vaccin is “optional” en als je het vaccin hebt blijven de oude regels van social distancing, maskers, geen handen geven en als je in het nieuwe normaal heel gewoon verkouden bent, blijft 10 dagen quarantaine gewoon bestaan zodat er vooral maar géén groepsimmuniteit kan ontstaan. 

Het doel is dus vaccins geven en is absoluut niet covid-19 bestrijden.
Psychopaten zijn altijd gefocust op het ontnemen van het plezier van anderen,
dat is dé gestoorde leefwijze van psychopaten, daar genieten zij van en dat oneindig gestoord gedrag snap je pas als je kennis over psychopathie hebt.

Kijk, als er een pandemie is hoor ik graag de complete cijfers en niet de psychopathische incomplete informatiestroom. 
Juist de constante incomplete informatie stroom vanuit overheid en main stream media zijn slechts hun meningen tegenover bijvoorbeeld mijn mening.
De motivatie onder de beweringen is incompleet, bij overheid, RIVM, OMT en main stream media.  

We hebben nu net zo’n akkefietje lopen bij de Nationale Ombudsman, die vinden al twee keer aaneen iets  zonder de moeite te nemen de motivatie daaronder neer te zetten.

De massa is er, middels decennia lang flut onderwis aan gewend geraakt incomplete psychopatische mededelingen aan te nemen als dé waarheid.  

Kijk eens op de John Hopkins School website, daar vind je een in 2017 geschreven rapport/script hoe de overheid dient om te gaan met een fictief virus genaamd “Spars” dat zal uitbreken in 2025 t/m 2028 en te maken heeft met het geven van heel veel vaccins. Dit is de link;

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/Center-projects/completed-projects/spars-pandemic-scenario.html

89 pagina’s psychopathisch leesplezier voor angsthazen, leesvoer afkomstig van een universiteit in Baltimore, Maryland, United States. 

Kijk; als je kennis hebt over psychopathie weet je uit ervaring dat psychopaten altijd op een of andere verholen manier de waarheid vertellen, want dat is hun gestoorde manier van genieten en vernietigen “dat je het kon weten als je zelf zou nadenken”.

Ja, vernietigen.
Want psychopaten vernietigen en putten dáár hun genot uit.
Het zijn als het ware “omgekeerde” mensen.

Zo ziet het script eruit op de John Hopkins pagina en kijk dan ook eens even naar de achtergrond van Paul Nitze na op wikipedia. Nitze is van Duitse afkomst. 

Jezelf oefenen in zelf nadenken, door main stream media en politiek tegenwoordig vaak weggezet als conspiracy denken dus dan is de John Hopkins University ook een broeinest vol conspiracy denkers.  ha ha ha ha ha.…

16 november 2020
Hugo's string. Foto: Bart Maat .ANP

Het brisant pandemie vaccin

Binnenkort schrijf ik de psychopathische tijdlijn uit
die anno 2020 heeft geleid tot brisante spoed vaccins.
Het begin van die tijdlijn lag in in de jaren 60 van de vorige eeuw en loopt in zo’n 100 jaar door tot het bereiken van de bedachte doelstellingen rond 2050.

Brisant is Frans en betekent Breken.
De werking van het vaccin van Pfizer – BioNTech
staat namelijk voor het openbreken van het DNA van de mens.
Dit is geen conspiracy denken van mij, dit is uitgevoerde conspiracy door overheden en big pharma, het staat gewoon op hun websites.
Bill Gates zit ook nog eens overal in met zijn geld en visie.

BioNTech klinkt mij fonetisch bijna als mijn bedacht Beyond-Gedrag
zoals bij narcisme, ik schrijf over narcisme / psychopathie.
Psychopathie bestaat uit Psychische-Tactiek ver beyond een normaal brein doet – BionT-techniek.

Dan dat die producenten hun vaccins uitvinden met lichtsnelheid,
annex Warp-Speed zoals in Star Wars, hetgeen hetzelfde betekent.
Buzz Lightyear van Disney in de film Toy Story, bedacht het to infinity and beyond.

De nep pandemie is een soort Vaccin-Story,
hoeveel films zijn er al gemaakt die de mensheid vertellen wat er gebeuren zal.
Hoezo een virus wereldwijd bestrijden middels genetische manipulatie van de mensheid..! Dat heeft dus een ánder onderliggend doel.
Tegen de joden werd ook verteld dat ze in Duitsland te werk werden gesteld,
hoe blind kun je zijn.

Van die oorlogen heeft men geleerd, dat moet anders, beter…,
het moest humaner, zie de film Avatar,
wat nu plaats vindt is al héél lang voorbereid middels subtiele indoctrinatie.
Neem alleen al de huidige vaccins die in 2020 met lichtsnelheid worden uitgevonden,
het plan naar een nieuwe samenleving met onder andere een blauwe waterstof lijn wordt uitgerold.

Gemaakte schulden hebben de meeste onderdanen reeds tot slaaf van het systeem gemaakt. Dit pandemie plan verdient een geperfectioneerde Hitler-Groet,
ik zag Hugo’s blauwe mondkap onlangs op een foto,
het leek net de uitgeknipte voorkant van zijn string-tanga.

Bedenk dat de genetisch gemanipuleerde soja plant in de VS zich nagenoeg niet meer zelf kan voortplanten omdat het zaad niet meer kan reproduceren, het is middels genetische manipulatie van zichzelf niet meer vruchtbaar.
Genetische manipulatie is stilzwijgend Europa binnengekomen doordat Bayer met toestemming van de Europese Unie Monsanto over nam.

Zou Onze Grote Leider Hugo de Jonge en zijn vrouw Mireille hun twee kinderen,
Ismael (15) en Sarah (12) laten injecteren met het beyond vaccin van BioNTech?
Of zouden Willem-Alexander en Maxima hun dochters, de Prinsessen
die zich nog moeten voortplanten Catharina-Amalia (de Prinses van Oranje),
Alexia en Ariane laten injecteren met het Corona Vaccin van BioNTech dan wel,
Astra Zenica/Oxford, Jansen & Johnson & Johnson, Moderna, Sanofi & GSK dan wel CuraVac, allemaal Buzz Lightspeed fabrikanten.

Met dat er een grens gesteld dient te worden aan ongebreidelde groei ben ik het 100% mee eens maar wát veroorzaakt die ongebreidelde groei;
de kille koude keiharde religie van economische groei der adelhouders / aandeelhouders.

Niet de gewone mens maakt kapot,
de mensheid wordt psychisch blind gemaakt inzake de kennis over psychopathie
waardoor zij met een soort blindheid kijken naar wat er om hen heen gebeurd.
Bij een mens met een zwaar bovengemiddeld narcistische onbalans (stoornis) gaat het er niet om wat iemand wel vertelt
maar gaat het erom dat je leert luisteren en kijken naar de kleine bedekte
manipulatieve tussendoor-boodschappen en gedragingen, want ze vertellen hun plannen wel degelijk omdat zij juist uit hun macht innerlijk genot putten.

Vaccins die met de snelheid van het licht worden ontwikkeld, het plotseling bedenken dat op waterstofgas overgaan ook kan, hey wat leuk er is ook al een met Warp Speed ontwikkelde waterstoftrein en er zijn ook al waterstofbussen ontwikkeld, de waterstofgas leidingen zijn ook al bijna klaar, SpaceX komt zomaar op en heeft alles ingericht alsof het een Jan des Bouvrie dan wel Apple design heeft, Tesla auto’s, allemaal spontaan uitgebraakt of hebben ze daar toch al wat langer over nagedacht dan incasu dat de klimaat problematiek net zoiets is als de pandemie, 
 nee joh, dit is allemaal lightspeed ontwikkeld anders zouden het conspiracy’s kunnen zijn.

Vervolgens zorgen psychopathische leiders ervoor dat bevolkingsgroepen
tegen elkaar worden opgezet zodat de bevolking druk is met elkaar
en niet door krijgt wat er onder de crinoline’s der psychopaten allemaal al bedacht is.

Onder het mom van het verspreiden van een fake angst-pandemie opdat mensen graag in de rij staan om het heilig RNA-gen-vaccin te ontvangen, amen.
Zoals in de film Soylent Green uit 1972 waarin de arme mensen een soort koekjes aten, koekjes gemaakt van door de industrie geresommeerde (opgeloste) medemensen die net als nu massaal zelfmoord gingen plegen. Narcisten werken met algoritmische scripts.

De leiders die de psychopathische economische religie belijden
breken de wereld als een brisantgranaat af met hun beleid, al decennia.
Als narcisten / psychopaten namelijk aan het roer staan zijn het volgens hen
altijd de anderen die het gedaan en veroorzaakt hebben en eraan moeten geloven,
eerst met kleuter-straffen en boetes, opdat de narcisten / psychopaten vrolijk verder kunnen varen.

Wie zich straks niet vrijwillig genetisch laat manipuleren,
want dat doét het vaccin middels RNA (half DNA) techniek,
worden het niet gevaccineerde aards uitschot en middels selectie de vijand van de massa.
Alleen zij die het teken van het beest dragen, het vaccin,
mogen verder tot hun familielijn mogelijk vanzelf wel uitsterft.

De bevolking wordt nu al gemanipuleerd dat met name de jeugd
meer rekening moet houden met de kwetsbare ouderen en
daarvoor wordt dan het genetisch vaccin aan de jeugd geadviseerd,
anders mogen ze ook niet meer naar een voetbalstadion, de kroeg of een popconcert. 

Met het constant wisselen van de Corona maatregelen zullen zij de jeugd gek pogen te krijgen, die door deze manipulatie van hun brein uiteindelijk zullen toegeven vrijwillig het RNA vaccin in te laten spuiten, mede vanwege digitale sociale druk opgaan in het nieuwe normaal.
Psychopaten spelen iedereen namelijk tegen elkaar uit en hebben géén achteruit.

Tegen psychopaten kun je maar een ding doen en dat is
hen de rug toekeren, teveel narcisme is namelijk ongeneeslijk.
Dit betekent massaal uit het systeem stappen,
en dat gaat dus niet gebeuren.
Dat betekent inderdaad een toekomst zoals Sven Hulleman zijn credo luidt; Een Oorlog Reeds Verloren.

Denk niet dat je, door mee te blijven werken aan het corrupt systeem, jouw lot veilig is, dat dachten veel joden in de concentratiekampen ook.
De joden die mede joden voor de nazi’s hielpen processen en transporteren waren
de laatsten die toch ook gewoon op transport werden gesteld.

Net als onder Hitler is het ’t volk zélf dat op basis van ingebrachte angst de door psychopaten bedachte taken jegens de medemensen ten uitvoering brengt.
Het bedrijf IG Farben die het Zyclon B gas voor de gaskamers maakte is later opgeslokt door Bayer, zo tof.

De tijdlijn met kennis naar hoe dit ontstaan is ligt voor ieders neus voor het oprapen,
dat het volk dat niet meer zien kan komt door decennia lange psychopathische indoctrinatie, oftewel decennia van gaslighting.

Grappig dat ik in januari 2017 al een stukje schreef genaamd narcismis

“Narcisme is inmiddels een breed voorkomende negatieve eigenheid van héél véél mensen waardoor we eigenlijk kunnen stellen dat narcisme “de norm” dient te zijn van een samenleving vanwege een meerderheid aan narcistisch denkende mensen.

Probleem is alleen dat “narcisme” en “samen” niet door één deur kunnen gaan, dit betekent dat met een meerderheid van narcisten er psychisch geen sprake kan zijn van een economisch gezonde “samenleving”.

Ik stel dan ook voor, omdat het realistischer is, om “Kerstmis” om te dopen in “Narcismis”,
dat feest kan met dezelfde lampjes en kerstbomen gevierd worden, dat is democratisch gezien gewoon gezonder omdat er meer Narcisten rondlopen dan er gelovigen zijn overgebleven.”

Hoe actueel ben je in 2020 als je bijna vier jaar tevóren al autonoom nadenkt…

Robbert

19 oktober 2020

Lubach's fabeltjesfuik

Hai Janine Abbring,
ik heb in het ver verleden bij RTV Noord niet vaak met jou samengewerkt
maar van die weinige keren herinner ik me nog een visueel detail in De Oosterpoort.

De inhoud van Zondag met Lubach inzake de ‘fabeltjesfuik’ was ronduit een totalitaristische kotspartij (zoek vooral even op wat dát betekent).
Er wordt wereldwijd door overheden en dus ook door main stream media en
door qua levenservaring schamel onderlegde en door hun leidinggevenden gemanipuleerde journalisten met nep nieuws aangestuurd op totale anarchie
door middel van bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten  
zodat de nieuwe wereldorde  orde op zaken kan stellen met militair ingrijpen en dat is geen conspiracy theorie 
maar voor hen met kennis over het gedrag binnen de psychopathie  zeer duidelijk herkenbaar gedrag!

Mark my words Janine,
jij doet de eindredactie van Zondag met Lubach,
ik heb geen zin energie te steken om die fabeltjesfuik langs de narcistische meetlat analyseren.
Als het juridisch nodig zal blijken zal ik dat absoluut alsnog doen. 

Mijn commentaar mag je doorzetten naar Anouk Kamminga (eindredactie VPRO),
aan Marise Voskens (voorzitter van de Raad van Toezicht van de VPRO, ook ex ABN-AMRO),
aan het gehele team Zondag met Lubach,
aan Irene van den Brekel (producent ZML Human Factor TV)
en vanzelfsprekend aan D666 Minister Kajsa Hildur Ollongren van Koninkrijksrelaties.

Ik verkondig al tijden dat gebrek aan kennis inzake narcisme / psychopathie domme fouten geeft.
Vanuit de psychopathie kun je de inhoud van jullie uitzending namelijk gewoon omkeren 
en zijn jullie allen op psychopathische wijze in jullie eigen fuik gezwommen!
De VPRO kun je nu opheffen, net als de rest van de main stream overheidszenders.

Frappant overigens dat de afkorting van Zondag Met Lubach, ZML,
ook gelezen kan worden als Zijne Majesteit Lubach. 
Wellicht mag Arjen ook wel een keer met zijn Hard-Disk in de wind rond raggen
met de Wajer-55 van ZMWA.

Het Vernietigd Zelfdenkend Vermogen (HVZV)

14 oktober 2020

Op naar het gezonde normaal!

5 oktober 2020

Een toffe en wetenschappelijk tevens waardeloze app

Aan Jan van Driel, Staatstoezicht op de Mijnen
Jan van Muijlwijk, geluidsexpert Gemeente De Kompanjie
Dirk van de Plas, stichting Laagfrequentgeluid

Beste mensen en iedereen,

Dit moet ik gewoon even delen;
Een toffe en wetenschappelijk tevens waardeloze app gevonden, voor zover ik weet alleen voor iPhone die simultaan dB(A) en dB(C) meet en, heel dicht bij klasse 1 Bruel & Kjaer meet, en zelfs daarmee te kalibreren is (ontwikkelaar is een akoestisch bureau).
De relevante dB(C) gegevens worden niet opgeslagen 😂🤣😂😜

1dB afwijking tussen klasse 1 en iPhone is voor de wetenschap wellicht interessant maar voor een menselijk oor totaal onbelangrijk. De gegevens zijn interessant, bruikbaar en tevens, incompleet en onbruikbaar, volgen jullie mij nog!

Of het geheugen de registratie in piek weergeef of vermoedelijk een gemiddelde weet ik nog niet maar dat maakt voor deze zeer serieuze grap helemaal niet uit ook.

Gisteravond, eigenlijk vanochtend vroeg, in de blokhut/slaapkamer in de tuin 02.44 uur: 31 dB(A), 46 dB(C), Hertz bandbreedte 15 Hertz t/m 90 Hertz, is heel grof spectrum, maar dit is zo’n eenvoudige leuke steun 😇.
rondom het 31 Hertz spectrum ligt het dB niveau wat lager, rondom het 62 Hertz spectrum is het ergst en dat klopt ook allemaal met andere metingen. 

Registreren doet die app alleen de dB(A) gegevens en zónder de spectrum gegevens en dat maakt het waardeloos, maar met wat slimmigheid weet je toch wat de ontwikkelaars doen 😆. 
Heden overdag 17.34 uur in de huiskamer, wederom het zelfde spectrum gebied waar wij al jaren over klagen omdat het ziek maakt en het dus een misdaad is tegen de menselijkheid, het is namelijk martelen. VN verdrag ook ondertekend door de Staat der Nederlanden.

Huiskamer gemiddeld  52 dB(A) en 63 dB(C), tof hé zo’n score, yeah 😡.
En in die Staande golven moet gewerkt worden!
De media… te dom voor woorden.
Ik cynisch, NUH, hoe kom je erbij! 

Tevens heb ik de logische brug gevonden tussen de hoge fabricage kwaliteit van Bruel & Kjaer, de SPL wegingen methode van Bruel & Kjaer 2270 met hun sound intensity probe kit en het dB(A) verhaal betreffende het gemiddeld oor….  🤣😂 het is net zo stupide als deze 🤧😷 en  ook nog de bijwerkingen vergeleken tussen de gevolgen van langdurige Staande Hertz (geluid) Druk Golven met  de naweeën van SARS-CoV-19 waar maar weinigen echt aan dood gaan, wat ben ik blij de media te hebben verlaten…🙄

en wat Bruel & Kjaer en de rest van de meetbureau’s voor het gemak van de mammon maar weglaten 🤭😮 en dat akoestische meet bureau’s alleen voor overheid en het bedrijfsleven werken en niet voor hen die eronder lijden 🥴 wat zielig voor die geluidsbureaus, Jan v Muijlwijk, jij bent absoluut de positieve uitzondering maar ook gebonden zoals Jan van Driel. 
en dat alles is rete interessant… spoedig een brede publicatie hierover.

De rechtszitting tegen de Gemeente Noordenveld is goed gegaan, teveel om uit te leggen, de Gemeente moest extra huiswerk doen, hun bijdrage is net te laat binnengekomen, we gaan het meemaken, gelijk hebben en gelijk krijgen, ach,we zien het wel. Ik sterf liever met een zuivere ziel dan dat ik overleef als slaaf van een psychopaat. 

Terwijl ik dit schrijf zit ik in het bekende spectrum van 0 t/m 125 gemiddeld op 45dB(C) met de bekende pieken. De beer uit Een is los…
Tot spoedig voor meer,

Hartelijke groet, 
Robbert

19 september 2020

Overweging inzake de nonsens dB(A) weging Wet Geluidsoverlast

Als een overweging gefundeerd is op een bedacht karakter,
vervolgens is uitgewerkt op een tekening/rekenmodel
welk het fundament moet vormen van de overweging,
maar die constructie niet overeenkomt met de zichtbare of hoorbare natuurwetten, 
zal het bouwwerk dat uit de gedachte als een lijn in een grafiek ontstaat,
vermoedelijk nooit overeenkomen met de realiteit van het bedacht model.
Dan kom je terecht in de wereld van het sprookje van “de keizer die geen kleren draagt”. 

link video

1 juli 2020

RIVM geen dB(A) maar dB(C) voor LFg!

RIVM erkent dat Laag Frequent Geluid, oftewel over de alom geklaagde bromtonen, gemeten dienen te worden met dB(C) norm en niet met de wettelijke dB(A) norm.
Oftewel windturbines en buiten-warmtepompen, zet ze maar stop! 

https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/26-juni-2020-Analyse-van-het-antwoord-van-het-RIVM-.pdf

Deze afbeelding is door advocaat mr. Jade Gundelach met als expertise geluidsoverlast, die nu voor de Raad van State werkt, gebruikt in haar hieronder gelinkte presentatie en toont haar ware grondhouding van niet serieus nemen van Laag Frequent Overlast.

Advocaat Gundelach gebruikt dan ook steevast dB(A) jurisprudentie omdat dB(C) jurisprudentie nog niet bestaat.

https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/06/presentatie-181004-Jade-Gundelach-heden-Raad-van-State-geluid-van-windturbines-auteur-Erik-Roelofsen-van-het-NSG-.pdf

13 mei 2020

Samen aan de mondkapjes

Als je wilt snappen wat er gebeurt en inziet dat de massamedia alleen nog maar Propagandismus brengen,
YOUTUBE die ooit behoorde tot het ‘vrije westen’ zwaar aan cenzură doet zoals dictator Nicolae Ceaușescu van communistisch Roemenië dat ook deed met zijn Securitate, zijn geheime staatsveiligheidspolitie, De Staat heel simpel een bedrijf is en Nederland grondgebied van De Staat inclusief de slaven bevolking.  

Als er sprake is van psychopatisch leiderschap zoals in het geval van Mark Twerking en R.I.V.M. man Van Dissen, omdat die twee experts zijn in het provoceren van de samenleving omdat zij Bill Gates dienen en de geforceerde opgelegde marktwerking dienen
en het plan al decennia lang is voorbereidt om de wereldbevolking uit te dunnen voor het scheppen van een nieuwe werkelijkheid ten bate van the Blue Line Society. 

Bij dat soort gebeurtenissen dien je naar de laag eronder te kijken, dus niet te kijken naar wat de psychopaten beweren maar welk belang er onder zit! 

Die volks-dissers (uitdunners van de bevolking) hebben het constant over de tweede Covid-19 golf die mogelijk nog komen zal. 
Medicatie wordt verboden, verplichte vaccinatie is de wens.
De mondkapjes rukken op.

Psychopathie is doen alsof je de wereld wilt redden door het straks het verplichten van de Bill Gates vaccins terwijl je politiek actief het volk zo bang maakt en krijgt, dat het volk zelf ‘vrijwillig’ dat vaccin nemen zal en vrijwillig hun vrijheid opgeeft.

Een vaccin verplicht stellen voor hen die dat niet wensen staat gelijk aan verplichte verkrachting artikel 11 van de Nederlandse Grondwet dus maak je snel noodwetten om de grondwet te omzeilen, dát is psychopathie.

De simpele variant van dit hierboven;
Dat Covid-19 vaccin is er allang en heeft een ander doel als verteld maar dat houden ze allemaal nog even onder de pet en ja, gaap, dan ben ik een conspiracy-denker.

Neen, ik ben een denk-terrorist tegen het niet autonoom nadenken, ik stimuleer mensen om autonoom op onderzoek uit te gaan naar die fucking psychopathische waarheid. 

Eerst willen de Mark Twerking en Van Dissen’s van deze wereld een tweede Covid-19 angstgolf creëren en dat doen ze door mondkapjes verplicht te gaan stellen.

Wat betekent dat in de praktijk; 
Dat betekent dat zij het mondkapjes dragende volk gebruiken om het volk zelf de tweede Covid-19 golf op te laten wekken en dat is exáct wat Bill Gates en de W.H.O. willen, het is een simpel algoritmisch doorgerekende methode.

Ik zag een aanbieding van 3-laagsmondkapjes.nl dat is €13,90 inclusief verzendkosten. Mondkapjes dien je officieel per drie uur te vervangen, dat is  p/p € 9,95 per dag.
5 dagen x 2 kapjes bijvoorbeeld in de trein naar en van je werk kost je p/p  € 33,16 per week, is  p/p € 132,66 per maand.
Wie gaat dat doen terwijl de economie instort!?

En die mondkapjes gaan overal slingeren, thuis, in je tas, noem het.
Die hergebruik je want je kunt dat allemaal niet meer betalen.
Ja ja, zelf maken en wassen. Minimaal gebruik is twee stuks per dag, ook juist dat soort mondkapjes gaat simpel beredeneerbaar een slingerend bestaan leiden.
Crea bea mondkapjes worden de nieuwe hype terwijl het de verspreiders zijn.  

Stel je eens voor in de operatiekamer van een ziekenhuis waar een chirurg 10 ingrepen verricht en de hele dag slechts twee mondkapjes gebruikt, de assistenten doen dat ook.
Wat zou jij denken als je op de operatietafel ligt en niet kunt zien welk virus de chirurg aan de buitenkant van zijn mondkapje heeft hangen!?

Hoeveel van die mogelijke Covid-19 mondkapjes kom je straks tegen in de openbare prullenbakken of waaien over de straten. 

De verplichte mondkapjes worden de verspreiders van de tweede Covid-19 golf, zelfs Van Dissel vindt de beslissing van verplichte mondkapjes een politieke beslissing!

Wat is dan de waarheid onder de politieke beslissing mondkapjes langzaam aan verplicht te stellen als het dragen juist niét de veiligheid van het volk betreft!?

In ieder geval kweken mondkapjes extra angst en nog meer vervreemding van elkaar én dat geeft psychische schade, het is een soort van verplicht stellen om de angst zichtbaar in stand te houden als een vorm van het verplicht dragen van gezichtsbedekking als een burka, 
hoe voelt dat voor jou?

17 april 2020

Covid-19 / The Key

(gedeelten uit drie stukken).

Wie maken de conspiracy’s en daarmee het nep-nieuws
De stukjes-makers zélf zijn de verwarring makers waar echt losgeslagen complot theorieën mee gevoed worden.

Toen en anno nu, verslaggever met satelliet verbinding staat live verslag te doen bij het spoor; ik zie de mensen met koffers gemoedelijk alleen op pad naar hun corona herstellingsoord strompelen waar zij met een beetje werk hun gratis door de overheid verplichte bezoek aan het herstellingsoord betalen.
Het is bijzonder te zien hoe zorgzaam zij begeleid worden en de inrichting is ook perfect,
zij die het helaas niet halen of zich opgeofferd hebben om ons niet te besmetten worden gratis door de overheid geresomeerd en de nabestaanden hoeven dat niet te betalen. Zo lief. Nabestaanden danken de bedenkers van dit liefdevol plan SS-666.

lees verder:   Conspiracy  / Mark-twerking 

is Covid-19 ’n pandemie of psychopathie… en cijfertjes neuken

De Narcisten Buster denkt door alles wat hij heeft meegemaakt inderdaad best wel kritisch ….
Als je de psychopathie en de taal van de psychopaat hebt leren verstaan door een pandemie aan ervaringen met psychopaten kijk je kritisch naar pandemische gebeurtenissen in een samenleving die genarcistificeerd is, met name naar afgegeven beweringen door de overheid en media. 

Er is iets in de informatie verstrekking inzake Covid-19 wat niet deugd omdat het meeste, even zorgvuldig uitleggen, gemanipuleerde waarheden zijn die constant uit context van het geheel geplaatst zijn.

Dan denkt de Narcisten Buster; wat is dan de echte bedoeling van de door de overheid afgegeven Covid-19 boodschap?

De Narcisten Buster spoelt gelijk even door naar het einde;
Dat iedereen straks verplicht een vaccinatie krijgt en wie dat niet doet is een asociaal en wordt door het ‘cordon sanitair’ van het volk zelf geïsoleerd. 
Goh, dat is in korte tijd na ’75 vrede’ terug naar de Nazi tijd. 

De dáár weer onder liggende vraag, uitgaande van ervaringsdeskundigheid inzake het gedrag van psychopaten, is ‘wat doet dat (eventueel verplicht) wereldwijd vaccin met de wereldbevolking?’

Covid-19 gaat verder dan landsgrenzen en is ook groter dan alleen Nederland maar als je kijkt naar de spelers in het spel der macht van de psychopathische wereldleiders speelt Nederland wellicht best wel mee want de Bilderberg-groep is nu eenmaal een `Nederlands’, of beter gezegd ook een wereldomvattend speel dingetje van de Koninklijke Familie. 

Ik kijk als journalist alleen maar naar wat ik zie en het enige dat de Narcisten Buster doet is mensen stimuleren zélf na te denken en niet zomaar te geloven wat de overheid en media je vertellen.

lees verder:  is Covid-19 ’n pandemie of psychopathie… en cijfertjes neuken

Covid-19 & 5G & LFg & Klimaat & … The Key

Het gaat niet om joden moslims hindoes christenen atheïsten etcetera, het gaat om de psychopaten die zich onder al die groepen verborgen houden achter hun façades. 

Ik ben zelf decennia zo’n onwetende façade geweest, dus ik weet heel goed waar ik het over heb.

Bedenk, Laag Frequent Hertz Druk Golven zijn er al jaren en Noord Nederland dreunt,
wij als mensen die dat kunnen ervaren zijn de antenne’s van het vrije volk. 

lees verder: Covid-19 & 5G & LFg & Klimaat & … The Key

11 april 2020

COVID-19 versus conspiracy

Beste medeburgers en Media.
Iedereen die een andere uitleg.
Dan die van het R.I.V.M. .
Dan wel van Mark Fegelein.
Wegzet als een conspiracy.
Verklaart zichzelf.
Zeker als die tot de algemene media behoort.
Psychopaat.
Een soort N.S.B’er.
Gewoon te dom. 
Denk zelf na op basis van door jezelf controleerbare feiten,
dus, als je je handen nat maakt je zelf ook kunt zien dat ze nat zijn.
Ja, dit is inderdaad té dom voor woorden. 
Probeer het maar eens te doen!

De gehele wereld bestaat namelijk sinds jaar en dag uit conspiracy’s.
Als de politiek/media ‘mensen die doen aan vrije meningsuiting’ wegzet als conspiracy denkers, diskwalificeren zij zichzelf 100% als serieuze denker.

Dat er mensen zijn die 4G zendmasten in de fik steken snap ik wel, zou het zo kunnen zijn dat de overheid zo’n leugenaar is dat dit het protest is van mensen die geen vertrouwen meer hebben in de overheid.
Zouden democratische overheden kunnen en moeten gaan denken hoe het komt dat er kennelijk burgers zijn die hun overheid niet meer vertrouwen. Herr Fegelein?

De Kristalnacht is aangebroken voor de ouderen.
Zowel op de NOS als RTL4 het bericht met de stupiditeit van ‘waarschijnlijk’.
Ik stel ‘waarschijnlijk’ zijn ze bij de NOS & bij RTL4 te dom om zelf na te kunnen denken. 
Sterfte corona waarschijnlijk twee keer hoger, blijkt weer uit CBS-Cijfers” (NOS)
Wat een gelul, waar is het verband van deze ‘waarschijnlijke’ het volk angst aanjagende uitingen.

Psychisch benaderd kunnen mensen met angst in zich jegens Covid-19, Covid-19 nooit overwinnen omdat hun afweermechanisme door hun brein wordt verlaagd vanwege hun angst voor Covid-19!  (zie link-verwijzing onder deze blog)

Hitler maakte burgers eerst bang met een gemeenschappelijke vijand om zijn macht uit te kunnen psychopateren.
Bijna niemand let op.

Los van alles dat er speelt vroeg De Graaf (PVV) zich onlangs in een debatje af;
Het Koninkrijk der Nederlanden is een Soevereine Staat waarbinnen zich ONDER de Kroon, vastgelegd in De Statuten vóór het Koninkrijk vier separate landen worden onderscheiden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 
De Graaf vroeg zich af waarom Aruba, Curaçao en Sint Maarten wél het recht hebben om zich af te scheiden van De Staat en Nederland niet. 

Ik maak geen onderscheid meer tussen de politieke partijen in de Tweede Kamer,
ik maak alleen nog maar onderscheid in hun bewijsbaar denken, 
of ze slapen en volgen hun afgelegde Eed of dat zij pogen het volk wakker te schudden. 

Denk je nu echt nog steeds dat het de landen zijn die de wereldpolitiek beheren.
Dat China of Rusland de vijand is, ha ha ha ha ha. 

De financiële wereld is allang de baas over de wereld.
Bezie de spelers in dat wereldomvattend spel.
Bijna ieder land heeft wel spelers in dát spel dat niets met democratie te maken heeft.
Leg Covid-19 eens op de financiële markten.

In 2011 was mijn frontpage tekst van HoeDenkIk.nl al:

De politiek is de intermediair tussen de adelhouders en de lijfeigenen.
De politieke balans is zoek en daar wordt niet genoeg over nagedacht.
De lijfeigene wordt zoet gehouden met valse beloften, misleidt door de politiek,
dat geeft lijfeigenen angst en korte lontjes. Misbruik veracht ik, samen is mijn motto.

Ik beweer niet dat ik alle wijsheid in pacht heb, maar zit op een denk spoor dat ik graag met u deel. Het is open eerlijk en scherp geschreven, dus denk aan uw geestelijke gezondheid.
Ik ben geen klokkenluider, ik ben een spiegeldrager.

LOG GRATIS IN EN BEKIJK DEZE TWEE WAARDEVOLLE INTERVIEWS:

https://londonreal.tv

David Icke
THE CORONAVIRUS CONSPIRACY: HOW COVID-19 WILL SEIZE YOUR RIGHTS & DESTROY OUR ECONOMY

Dr. Bruce Lipton
CORONAVIRUS, EPIGENETICS & IMMUNE SYSTEM – MOST DANGEROUS PART OF COVID-19 IS FEAR

 

 

30 maart 2020


De punten en comma's van team Lubach over RUMAG

Hieronder de link naar hun item.
https://www.youtube.com/watch?v=cepFDERqs8Y
Team Lubach is goed bezig.

Ook een aanrader is overigens de inhoud van dit item van Cafe Weltschmerz waarin Karel van Wolferen spreekt over de huidige publieke totalitaire journalistiek
https://www.youtube.com/watch?v=d3wphxHIMfI

De terminologie die team Lubach inzake RUMAG heeft samengesteld en die Arjen Lubach vervolgens uitspreekt over RUMAG zijn onder andere: jatters, juridisch mee weg komt, dat je niet gepakt bent betekent niet dat het mag, mag niet gebeurt wel, triest, brutaal en gejatte shit.
Geloof het of niet, die punten en coma’s dáár gaat het om!

Wat maakt ons Rechtssysteem nou zo corrupt, nou, zeg het,.,.,..,.,…,,,..,.,.,.,..

Rechters manipuleren in belang van De Kroon buiten hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid om, door tussen de punten en coma’s de waarheid te manipuleren, zó corrupt werkt dat.  

Iedere boerenlul zal zeggen (‘boerenlul’ is ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands, duidt dus niet op boeren noch op de ABN-AMRO, het betekent de gewone normale burger zoals jij en ik)
“ja maar dat is toch iets waar ze juridisch niet mee weg mogen komen.”

Wat RUMAG doet is exáct wat naar beweerd wordt door, onder andere ook advocaten, wat rechters kennelijk mogen doen en rechters ook mee wegkomen
krijg je met de rechterlijke macht    of justitie    of met een proces verbaal te maken ga dan als volgt te werk    zijn ‘ze’ niet blij mee maar goed    dat maakt niet uit   gebruik alleen hoofdletters bij eigen namen zoals     Narcisten Buster    

RUMAG steelt middels het misbruiken van punten en coma-s  en rechters doen dat net zo  als de Rechtspraak daardoor dan niets meer met je kan   zullen zij net zo lang zoeken tot ze je op een wettelijke technicality kunnen pakken
zoals een handtekening die ergens ontbreekt en dat vervolgens opwerpen als juridische drempel om maar géén waarlijk recht te hoeven spreken en zodoende het cordon sanitaire van de overheid jegens de burger maar niet te hoeven verbreken
daarmee is de rechterlijke waarheidsplicht ook gelijk vervallen met zulke toegepaste methoden is de Rechtspraak net zo verrot bezig als RUMAG

de Tweede Kamer is zo’n cordon sanitair jegens de burger   dat gaan beseffen is een kwestie van zelf nadenken op basis van door jezelf te controleren feiten
zo schift je ook waar-nieuws en nep-nieuws van elkaar

om een journalistiek heilig sanitair cordon proberen te doorbreken   ga ik vanaf nu het gedrag van heden on-omfloerst vergelijken met gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog   
al decennia het toegepast middel om de waarheid te verbergen   toegepast binnen het cordon sanitair van de algemene media

het breken van dit corrupt cordon sanitair is hard nodig om nog zicht te herkrijgen op wat fatsoen en onfatsoen is

ik heb als klein begin van het breken van dit cordon sanitair een heftige documentaire online gezet die ik als cameraman zelf heb opgenomen in Dengue fever gebied Cambodja   met samensteller wijlen Marianne Potters en met wijlen kinderarts Diny van Bruggen    
dat is ongeveer een decennium na Pol Pot en je ziet wat er van een land overblijft als narcisten de macht grijpen en het volk niet de juiste informatie krijgt en apathisch is gemaakt door het heersend bewind 

Dengue fever heeft nogal wat kenmerken met die van Corona    zie website R.I.V.M. 
link naar de Cambodja video uit 1990
https://www.youtube.com/watch?v=fRJy55ibmcc

outbursting Narcisme is ook een besmettelijke ziekelijke pandemie    een ziekte van de geest welke je alleen kunt beheersen door deze psychische pandemie in balans houden met het medicijn empathie     empathie is liefde en respect
de bestrijding van de uitbarsting van narcisme begint met het verstrekken van de bijbehorende kennis aan het volk   da-s net even anders dan je handen wassen
team Lubach    volhouden   nog veel successen zoals met RUMAG gewenst!

with compliments de Narcisten Buster

24 februari 2020

Wettelijke & Wetenschappelijke Db(A) leugen

Misschien heb je weleens gehoord van de Db(A) curve deze normering wordt het meest gebruikt bij het bepalen van geluidsoverlast. Helaas is deze normering in het geheel onbruikbaar als het gaat om overlast van Laag Frequent Hertz golven (geluid) ook wel ‘bromtonen” genoemd. 

In deze uitleg lees je meer over het waarom en wat dan wel te gebruiken.
Wettelijke Db(A) leugen en de Wetenschappelijke Dd(A) leugen 

23 februari 2020

Sens or no-sens of nonsens

Graag wil ik u wijzen op download link genaamd ALLES IN EEN

In dat verzamelstuk gaat een wezenlijk deel over de overheidsmanipulaties inzake LFg bromtonen warmtepompen en de internationale Db(A) leugen ten bate van het hogere bedrijfsleven welke ten koste gaan van de gezondheid van de mens.
Het een staat niet los van het andere.

Nederland lijkt heden qua gedrag namelijk geperverteerd naar een model als dat van Nicolae Ceaușescu, let op, ik schrijf ‘gedrag van‘, niet eens ‘de daden van‘.
Bij dit ‘gedrag‘ gaat het om ‘de psyche‘.

Het is en zijn met name de overheid, politici en ex politici die samen met het hogere bedrijfsleven vanuit heel veel ego belangen, hetgeen een narcisme is, bewust een enorme klimaat wanorde hebben geschapen hetgeen duidelijk leidt tot een vorm van alom heersende gebiedspsychopathie. 

Feitelijk schept de overheid hier zelf een anarchie mee en geeft de schuld aan anderen, zoals bijvoorbeeld de Farmer Defence Force. De FDF ontstaat in de ruimte die de overheid bewust creëert om chaos te creëren. Binnen de FvD zitten ook weer heel gewoon veel VVD’ers en CDA’ers. 

Dat in de hedendaagse journalistiek gedragsvergelijkingen tussen de Tweede Wereldoorlog en het  heden worden weggezet als not done  en of conspiracy theorie  maakt deel uit van het hoger doel der psychopathie en is een ernstige tekortkoming van en door de huidige journalistiek en politiek omdat zij daarmee de deur dichtgooien naar het duiden van de échte verbanden.

Klein voorbeeld; Koningin Wilhelmina heeft in 1932 een dictatoriaal besluit genomen dat het oude democratisch gekozen Volkslied vervangen werd door het Wilhelmus en dat iedereen verplicht werd dat lied uit het hoofd te leren, kinderen die weigerden werden drie dagen van school geweerd en kinderen die permanent weigerden werden van school gestuurd.    
Was het niet het CDA die niet zolang gelee vond dat het Wilhelmus weer verplichte leerkost diende te worden. Dat is doctrine anno 2019. 
Bestudeer de geschiedenis eens van dat Wilhelmus, het is een groot indoctrinatie lied dat ook nog eens gebaseerd is op leugens. 
Hitler kwam in 1933 aan de macht en velen vertrokken.    

De psychopathische tripple klimaat verneuking van het overheidsbeleid heeft er nu zelfs naar toegeleid dat een ex politicus die minister van BZ en Koninkrijksrelaties is geweest mensen die reeds elektrisch zijn gaan rijden heeft weggezet als asocialen omdat hun auto’s net zoveel stroom opslurpen als tien huishoudens
en als je nu kijkt wat hij doet op gebied van wereldwijde gepersonifieerde kanker-medicatie vraag ik me af waarom dát niet kon vanuit de overheid. Voor een gezond leven leven heb je geld nodig en anders treedt straks de werking van de Bleu Line Society en de resomeer-ovens in.  

Bio-Genetics en Population-Genetics, ook een favoriet onderwerp van Hitler. Dat is een feit en géén conspiracy denken. De roepers en schrijvers van ‘conspiracy’ zijn zelf de stichters van die conspiracy met bergen indoctrinatie en als zij dat zelf niet snappen zegt dat alles over henzelf.  

Het gaat er mij op zich niet om dat er een parlementaire onderzoekscommissie financiering moskeeën is, noch dat die commissie Imam Salam verhoorde, noch om de inhoud van de Imam zelf, mij gaat het om het gedrag dat de Tweede Kamerleden jegens Imam Salam vertoonden want dat gedrag van de Kamerleden was buitengewoon ‘des Ceaușescu’s’ en eigenlijk ook hoe de huidige overheid zich gedraagt vanuit macht, het zelfs in openbaarheid wordt geuit. Helemaal aan het eind van ALLES IN EEN staat een p.s. bericht daarover.

Neem alleen al de term leidinggevende en manager met welke titel dat soort dragers zich permitteren te kunnen mogen denken macht te hebben over anderen, alsof zij de ander bezitten als hun slaaf. Ja inderdáád ja!  
Leidinggeven en managers die hun personeel betalen denken tegenwoordig heel vaak dat zij daarmee hun werknemer bezitten en kunnen onderdrukken. 
Rinkelt er al een harde alarmbel in uw hoofd!?

Veel werknemers vinden die term ‘leidinggevende’ ook al normaal. Het UWV bijvoorbeeld, uitzonderingen daargelaten, werken niet anders dan slavendrijvers en zij beseffen zelf niet eens ook weer slaaf te zijn van die mens die boven hen staat. Het Nazi systeem en van andere dictaturen werkt net zo.
Het gelijkheidsbeginsel is geen blote reet meer waard. Uit Nederland zijn procentueel ook de meeste joden afgevoerd, was dat ook een fucking conspiracy dan! 

Neem het gedegen en uitgebreide artikel van Platform Authentieke Journalistiek, de Volkskrant en Follow the Money ‘Nederlandse bedrijven financierden jarenlang prominente klimaatscepticus en dan dat verkorte uit de context gehaalde artikel van de NOS daarover   

Mede uit het artikel van Platform Authentieke Journalistiek kun je halen dat de democratische wereldpolitiek bestaat uit volksmanipulatie middels vaak ook geplaatste mollen (moderne indringers in de organisatie met valse intenties) en de kern daarvan is dat die mollen voor geld en macht bereid zijn alles te doen. 

Als Nederland bang is de macht te verliezen aan het Salafisme   stelt iemand zich dan nog de puur op de macht toegesneden vraag   met hoeveel machtsgedrag de Nederlandse Overheid zich reeds zelf omkleed heeft   met als gevolg dat burgers  ambtenaren wel eens over de balie willen trekken en aldus de samenleving steeds meer verspleten raakt.
Onlangs hoorde ik van een toffe Turkse dat zij in de Turkse gemeenschap wordt gezien als ‘verkaasd’… what the fuck!  

Imam Salam zei aan het eind van het parlementair verhoor ‘wat een poppenkast‘, wat je ook van Imam Salam zelf vindt, Salam heeft met die poppenkast 100% gelijk, ik ken de man niet en ben religieus neutraal. Het verhoor door de democratische parlementsleden is qua gedrag namelijk net zo pervers als van hen die zij allemaal verhoren op basis van het vermoeden van perversie. 
Imam Salam gedroeg zich keurig en wees op zijn Nederlandse grondrechten waar de democratische commissie weigerde gehoor aan te geven vanuit hun eigen narcisme, dan ben je als democratie écht de weg kwijt geraakt.  

Feitelijk is het dat soort doorgeschoten narcistisch gedrag hetgeen ieder systeem ondermijnt en uiteindelijk naar de ondergang van ieder systeem toe leidt, dan wel toe lijdt.  

Dit soort Ceaușescu mollen gedrag is exáct hoe Dictators wereldwijd opereren en daarom is allereerst kennis over narcistisch gedrag essentieel   wil de wereld ongeacht welk klimaatplan dan ook kunnen overleven. Doorgeschoten narcisme valt onder de psychopathie en vernietigd.

De overal geplaatste narcistische mollen zijn dé brón van het fake nieuws, zelfs de anti fake news predikers zelf kunnen ook weer een mol zijn, controleer ook de schrijver van deze e-mail.  
Neem Frits Böttcher, wat is er nog van het waarheidsgehalte van hem over?   Wat is nog over van het het waarheidsgehalte bij al die bedrijven die aan mol Frits Böttcher geld betaalden.
Maar wat is nog het waarheidsgehalte aan de NOS verslaglegging of is de NOS slechts een mol van de overheid.

Je moet kennelijk de Hogeschool des Narcismis hebben doorlopen om te doorzien hoe mollen werken met hun verzwegen versluierde methode van de ‘Narcistische Tripple Verneuking’.
Allereerst vaart de NOS op de veren van anderen, namelijk Platform Authentieke Journalistiek en kan de lezer geïndoctrineerd gaan denken dat de NOS daarom betrouwbaar nieuws brengt. Het gebrachte nieuws is echter een hele kleine samenvatting van PAJ en uit verband van de waarheid.
De tripple verneuking die de NOS toepaste viel mij gelijk op, mede omdat ik in ALLES IN EEN, dat net online staat en naar vier zaken binnen de rechtspraak tot en met de Raad van State toe   mede over dat soort tripple verneuking gaat en ik ook over de club van Rome geschreven heb.  
NOS; “De Club van Rome en vooral mijn optreden daarin is een mythe“, schreef de klimaatscepticus in december 1996. “Die moet je in stand houden. 
Uiteindelijk glijden narcistische mollen altijd uit, of zij nu Frits Böttcher namens het bedrijfsleven of de NOS namens de overheid heten. 
De oppervlakkige snelle huidige lezer die leest   De Club van Rome en vooral mijn optreden daarin is een mythe, houdt in zijn hoofd vast:  de club van Rome is een mythe.
De club van Rome IS géén mythe, de club van Rome had het over beperking van de wereldbevolking en Beatrix zat daar ook in, is Beatrix dan wellicht óók een mythe?

En dan het Die moet je in stand houden ja, inderdaad, dat is nou waar ALLES IN EEN over gaat, over het onderuit halen van dat mollen netwerk  vanuit de kennis over doorgeschoten narcisme  want de vraag is; hoeveel ‘mol’ zijn de democratisch gekozen kamerleden die de democratie overeind dienen te houden en waarvan zijn zij dan weer de mol…

Het is de gebiedspsychopathie die wordt gecreëerd die weer leidt tot chaos die uiteindelijk als doel heeft de bevolking te leiden naar de oplossing van de oude Club van Rome en de nieuwe  Bleu Line Society en de Endlösung   waar al in de tijd   van de Stadhouders eind 18de eeuw, de republiek der Nederlanden en daarna weer tijdens het ontstane nieuwe Koninkrijk in 1815 al werd nagedacht   en als je via Wikipedia gaat doorspitten op ‘De Club van Rome’ kom je met wat éigen onderzoek al snel verder.   

The Georgia Guide Stones staan ook gewoon bijna in de achtertuin van ex President Jimmy Carter, de BFI &CIA weten niet wie die geplaatst hebben, en ze blijven gewoon staan als toeristische trekpleister en worden onderhouden. Lees gerust eens de opschriften.

Wij denken niet vanuit dystopische denkbeelden maar vanuit realisme op basis van kennis over naar psychopathie doorgeschoten onbalans tussen narcisme en empathie, 
het leerproces van de ziel.

ALLES IN EEN heeft als inhoud:
‘n verzetschrift tegen ’n rechter & 
’n schriftelijke pleitnota vanwege middels machtsmisbruik intrekken uitkering &
’n tweede zaak voor ’n voorlopige voorziening waarvan de eerste reeds corrupt werd behandeld &
’n repliek op verweer van Wiebes inzake uitbreiding UGS-Norg & 
doorbreken overheidsembargo ‘landelijke bromtonen overlast’ met o.a. de Db(A) leugen & een brief naar keuze aan de Koning of de Monarch of de Dictator

Nederland is een dictatuur waar het democratisch masker langzaam vanaf wordt gepeld
en wat volgt er na die afpel prelude,  denk er eens autonoom over na  
of doe dat niet en polariseer bewust of onderbewust gewoon lekker verder
https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/02/ALLES-IN-EEN.pdf

Tip: Wil je een veel beter inzicht krijgen in wat er in de wereld en om je heen gebeurd…  je kunt je kennis over psychopathie namelijk op heel veel gebeurtenissen in je eigen leven maar ook op wat er zich in de wereld afspeelt leggen, het geeft zo veel duidelijkheid. 
Goede voorlichting inzake narcisme uit de VS:
https://www.youtube.com/channel/UCIELB1mz8wMKIhB6DCmTBlw 
Surviving narcissism with Laura Charanza and Dr. Les Carter

Lieve groetjes, 
Robbert & Lianda

In 1996 kocht ik een boekje in de USA ‘Surviving Global Slavery’, ha….
Ik heb nog iets ouds beloofd online te zetten in het paradigma van de ziel, dat komt nog.

6 februari 2020

Leni Riefenstahl

Beste Nana,

Hai, je kent mij niet. 
62 jaar jong en al heel lang in de media werkzaam, op 14de volwaardig film-cutter en meer. Voor herinneringscentrum kamp Westerbork en het Indisch Herinneringscentrum verhalen vastgelegd. 
Expert op wat doorgeslagen narcisme met de wereld doet.
Hoe onbewust denken vanuit macht en geld en klimaat geneuzel de wereld vernietigd. 

Zag vandaag jullie nieuwsbrief inzake ANP als nieuws handreiking voor Overheid en Essent.
Vanaf jullie website; Sinds de oprichting in 1934 maakt het ANP zich hard voor feitelijk gecheckt nieuws vanuit één onafhankelijke bron, zodat elk medium hierop kan bouwen.
Ik moest onwillekeurig denken aan Leni Riefenstahl.

Weten jullie nog waarlijk onafhankelijk wat er écht aan de hand en gaande is in Nederland? Het antwoord op deze vraag staat in jullie eigen nieuwsbrief. 
Ik was er ff misselijk van.

Weet het ANP dat er vanuit de V.S. steeds meer youtube video’s on-line staan over wat doorgeslagen narcisme is?
Erich Fromm, geen humanist maar vrijdenker.
Verdiep je erin schrijf ik als ervaringsdeskundige.

HoeDenkIk.nl

NarcistenBuster.nl

Robbert Huijskens

Vrouwe Justitia

en toen kwam alles bij elkaar....

Komt overlast door Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven nu eindelijk wel voor de Rechtbank of veegt ook de Rechtelijke macht de overlast weer onder het aardgas-win-tapijt…

Kortgeding tegen gemeente Noordenveld
Woensdag 8 januari 2020 13.00 uur
Rechtbank Guyotplein Groningen
Zaaknummer: LEE 19/4268PW

Info: Betreffende stukken

27 december 2019

Slow- genocide

Vandaag weer in het nieuws ‘ laag frequent bromtonen overlast’

Iedereen draait al jaren om de hete brei heen,
met name de overheid en ook veel media prikken niet door.

Zelfs onderzoeksbureaus manipuleren de waarheid bewijsbaar.
De Overheid weet het bewijsbaar.

DbA, DbC, gaswinning, contactgeluiden, hertz, trillingen, oscilleren, opnamen, weergaven,
het is simpel als je het snappen wilt en
en wat laag frequent doet met de bevolking is ongezond en dat wéét de overheid,
wordt al 23 jaar bewust onder het gaswinningstapijt gehouden.
Het is een vorm van slow-genocide en dat is weer heel goed voor het klimaat.

Interesse?
Stuur een berichtje

Dit berichtje is verzonden naar De Volkskrant, NOS en RTV Noord.

30 oktober 2019

Dé grote afleidingsmanouvre van...

De Stikstof en PFAS maatregelen zijn dé grote afleidingsmanoeuvre uitgevoerd door het dagelijks bestuur van Nederland-Narcistenland ook wel bekend onder de benaming
De Democratie. De waarheid is dat, dat zij die binnen dat dagelijks-bestuur de macht hebben de belangen van Multinational De Kroon van Alex versluieren wat er aan de hand is met; de handel in Gronings Aardgas en de overstap naar Waterstofgas.  

De  ‘de mens fysiek vernietigende Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven’ die de NAM en grote windmolens genereren en de ‘ het brein van de mens vernietigende Staande Hoog Frequent Hertz Druk Golven’ die 5G afgeeft.

5G heeft namelijk een kortere Hertz Energie Golf dan 4G en er zouden om de afstand van de kortere Hertz Energie Golven te overbruggen dan ook meer kleinere masten komen, heeft u meer kleinere netwerk masten zien komen dan …?

Al eens op de reeds bestaande 4G masten gelet? 
Die zien er inmiddels uit als kerstbomen, bijna alle bestaande masten zijn volgehangen met veel grotere zendunits erbij.
De conclusie is dan wel dat, om de kortere Hertz Energie Golven de grotere afstand te laten compenseren die nieuwe zenders (en dus ook jouw smartphone) op veel hoger energie vermogen dient te gaan opereren dan ons verteld wordt en is dit is geen conspiracy-theorie. 

Die conspiracy is straks namelijk een keihard feit met Stikstof en PFAS als de narcistische afleiding-truc. 
De meeste mensen vernemen Laag en Hoog Frequent namelijk niet en de mensen die dat wel ervaren worden door de sadisten als conspiracy denkers weggezet als dwazen, als fools.

Narcisten maken hun sadistische manipulaties namelijk zó groot dat ze die gewoon voor jouw open ogen volledig disinhibitioneel uitvoeren en de meeste mensen denken middels gasligting (mind fucking) door de dagelijkse-bestuurders dat, zij die hen waarschuwen de gekken zijn.

De narcistische sadist versus de fool, de fool versus de narcistische sadist 
zeg het maar… denk autonoom na…

(kijk desgewenst onder tabblad narcismis 2.0)

14 oktober 2019
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven
Minister Kajsa Ollongren

Twee gezichten van D66…. konden wel zussen zijn.

Is D-66 Smart Snakes-666 inzake 0,1 microgram PFAS op hol geslagen of verzand in kokervisie

Beleid als dwazen doorvoeren op basis van empirische onderzoeken (rekenmodellen) 
geven paniek, wanorde en uiteindelijk anarchie  geachte D-66 politici.
D-66… hebben jullie allemaal een klimaat/milieu kokervisie ontwikkeld 
of 
voeren jullie als voorbeeldland voor de wereld   het plan beschreven op de
Georgia Guide Stones    met spoed uit (versluierde start uitroeing 7 miljard mensen).
Is een van bovenstaande  jullie reden om met gezwinde spoed van de samenleving
een puinhoop te maken.

Over 0,1 microgram PFAS stampij maken en de boel nagenoeg plat leggen 
en de Laag Frequent Hertz Druk Golven niet onderzoeken, 
en weer wel het extra mogen affakkelen van giftige gassen door de NAM die daarmee
extra NOx stikstof in de atmosfeer en op het land brengt.

Hé joh Kajsa en Stientje, hoe zit dat eigenlijk met de verbouwing van de Afsluitdijk,
waar ze nu (vermoedelijk) die waterstofgas transportbuizen aan het ingraven zijn,
hoeveel droge kilo’s grond wordt daar ongemeten op 0,1 microgram PFAS per droge kilo grond verzet, nou, hé… 
gehuichel, de belangen van een verzwegen plan… da’s écht zwaar narcisme.

Verbod op grondverzet als er meer dan 0,1 microgram PFAS in een kilo droge grond in zit,
dat is samen met het stikstof gezeik een land op slot zetten met alle gevolgen van dien.
Fuck toch ff op zeg en de UGS-Norg samen met de NAM, Shell, De Kroon als geheel 
mogen van Wiebes sinds mei 2019 éxtra stikstof uitstoten 
omdat ze meer gif moeten affakkelen opdat 
alle aardgasvelden zo snel mogelijk leeg geraken.

de pensioenen, de zorg, ziekenhuizen etcetera,
het flut onderwijs,
steeds meer wanorde, mensen opvoeden als X people, slopen van de economie voor het gewone volk (jullie slaven), onveiligheid, depressies van mensen, alles is al goeddeels gesloopt.

Een starre Kokervisie is een ernstige bijwerking van BovenGemiddeld Narcisme.
Bij de valse zedenaangifte die ik in 1996 heb mogen doorleven heeft de politie het 
half bij het rechte eind gehad, hun starre kokervisie verblinde hen echter voor de
échte waarheid, ze keken vanuit hun starre kokervisie naar het verkeerde eind
en handelden daarnaar!

Ik leer mensen te gaan kijken en denken in harde onderbouwde feiten en zichtbaar gedrag.
Gesproken woorden, woorden op papier en rekenmodellen die gebaseerd zijn op 
gekozen motieven kunnen állemaal nonsens zijn.

Dus zeg het maar, hebben jullie last van die verrekte narcistische kokervisie
of is de samenzwering met Nederland als voorbeeldland op gang gebracht naar 
de endlösung voor het klimaat en de gelukkige overblijvers.  

Lekker mensen in depressies storten, dan voltooid-leven begeleiding aanbieden.
Ga met die marktwerking lekker langs de huizen venten joh… kan je gelijk het aardgas afsluiten…
anders kun je niets meer verdienen aan het resomeren, 
want met aardgas in huis gaan die depressieve mensen wellicht beginnen 
met doe-het-zelf-opblazen. 

Dat Hitler dát niet zelf bedacht heeft als zijn endlösung zeg.
Neem wat CO2 lachgas, dan vrolijk aanmelden voor vrijwillige euthanasie en laat jezelf
vervolgens resomeren. Wie gaat er eerst… 

Beide opties zijn zwaar gestoord!

9 oktober 2019

Stikstof gelul

Tja, het is tijd om weer wat meer te gaan publiceren.

Even inzake de stikstof problematiek; 

Wiebes was per 15 mei 2019 voornemens om de regering van Nederland —> familiebedrijf Shell op hun aanvraag van 15 september 2018 toestemming te geven om extra NOx stoffen (stikstof) in de Nederlandse atmosfeer uit te stoten t.b.v. hun toekomstig verdienmodel-plan. 

Op 29 mei 2019 verbood de Bestuursrechter van de corrupte Raad van State alle nieuwe Stikstof uitstoot aanvragen te stoppen.

De veestapel en de maximum snelheid moest met spoed naar beneden,
over dat familiebedrijfje-Shell en de voorgenomen beslissing van Wiebes hoor je niemand…
Daarbij doet Shell als Onschendbare Regering toch wat die wil.

In deze bijgevoegde link een recente E-mail uitwisseling tussen mij met NAM/Shell met in de schaduw het nietsdoende Staatstoezicht op de Mijnen.

Tot later,
Robbert

 
12 juni 2019

Zienswijze UGS Norg NAM/Koninklijke Shell

Dit is een gedeelte uit de Zienswijze Bekendmaking Leugens door Robbert Huijskens
behorende bij de ingediende Zienswijze betreffende de UGS Norg NAM/Shell juni 2019

Uitstapje één

Ik ga nu een eerste uitstapje maken naar wetenschappelijke nonsens is nonsens, hoe werkt wetenschappelijke nonsens.

Mensen nemen nonsens aan omdat iemand ‘gestudeerd’ heeft of gewoon van geboorte de titel Koning heeft (sorry Alex, niet persoonlijk bedoeld). In het leger werkt het net zo, je wordt niet geacht zelf na te denken maar de regels die de generaal stelt gewoon blind te volgen. Ga eens zelf denken en kietel je eigen brein. 

De Big Bang, het kijken naar afstanden in de ruimte, het zijn slechts geponeerde bedenksels van enkele mensen die een titel voor hun naam hebben maar hun mening nergens op kunnen baseren en vervolgens wordt op die bedenksels voort geborduurd.

Onlangs stelde ik mijn vriend emeritus hoogleraar Oxford University John Lennox een vraag over ons heelal en hij gaf mij een ‘doe het zelf in denken’ als retorisch antwoord. For example, how do we know that specific stars are so many million light years away.[Als voorbeeld, hoe weten we bijvoorbeeld dat specifieke sterren zoveel miljoen lichtjaren verwijderd zijn.]

Het is allemaal giswerk door en van wetenschappers. Gewone mathematische logica samen met kennis over narcisme verklaart wat onzin en geen onzin is, deze combi van gedragskennis en logica is een psychisch atoom wapen tegen het menselijk bovengemiddeld narcistisch brein.

 Ga eens mathematisch (logisch) nadenken over het ‘ronddraaien van de aarde’. Copernicus bedacht ergens rond 1550 als eerste dat we om de zon draaien, Galileo Gallilei versterkte dat beeld rond 1650 en de rest van heden hang allemaal aan die bedenksels.  We geloven dat al jaren omdat het ons wordt geleerd, maar is dat wel zo!

Volgens de wetenschap draait de aarde ter hoogte evenaar om zijn as met 1.670 kilometer per uur. In Nederland draaien we zo rond de 1.031 kilometer per uur. Op de Noordpool draaien we dus gewoon bijna een beetje om onze eigen tenen heen in 24 uur. Maar, denk nu zelf eens even wat groter…… 

Het heelal is groot, heel groot. Ik verplaats mezelf hier bijna ongemerkt met 1.030 kilometer per uur, sneller dan een verkeersvliegtuig  en de lucht, de wolken en wind draaien allemaal met me mee want als het windstil is waait mijn haar niet eens op.

Het zal wel komen omdat we onder een dampkring leven die samen met de zwaartekracht alles binnenboord houdt en de luchtmoleculen dus ook met grote snelheid met de aarde meedraait.  Okay, geaccepteerd!

Maar; We zien in een donkere heldere nacht allemaal sterren in het firmament staan die volgens de wetenschap op vele lichtjaren afstand staan die evenwel met z’n allen ten aanzien van elkaar op gelijke positie blijven staan en heel langzaam synchroon bewegen ten opzichte van je eigen ogen terwijl we zelf zo hard ronddraaien dat we zonder te verstappen onszelf in een uur tijd 1.031 km (286 meter p/s) voortbewegen ten aanzien van wat we in het heelal zien. 

Maar dat betekent dan wel dat al die sterren die lichtjaren van ons vandaan staan ook allemaal, ieder op hun eigen snelheid, ook allemaal dezelfde mathematische verplaatsing hebben ten aanzien van elkander en de aarde en mijn ogen en hun positie vasthouden. Dat is wel heel onwaarschijnlijk. 

Dan ook nog even onze aardse omvlieg snelheid om de zon, die is volgens de wetenschappers namelijk 29.783 kilometer per seconde erbij. Wat betekent dit voor de synchrone bewegingssnelheid van het sterrenstelsel die zich op vele lichtjaren afstand bevinden en we zien bij heldere donkere nacht altijd dezelfde sterrenhemel, het wordt al met al steeds onwaarschijnlijker. 

Ik schrijf niet wat wel waar is, ik duid alleen op dingen die onwaarschijnlijk zijn, tenzij je in sprookjes gelooft. 

Dan onze maan, die staat eigenlijk stil en draait niet om zichzelf heen, we zien altijd hetzelfde ‘gezicht’, behalve dat die maan om de aarde draait en over de uren der nacht langzaam aan ons voorbij trekt, terwijl wij zelf hier in Nederland met 1.031 kilometer per uur rond razen, dan nog dat we naast dat we al draaien en met z’n allen ook al om de zon razen met 29.783 kilometer per seconde en de maan dat kunstje dus ook allemaal uitvoert met stilstaand gezicht.

Hoe kan de maan bij deze snelheden en haar eigen massa, afremmen om niet te snel om de aarde heen te gaan, dan de bocht te ronden en weer gas te geven, de aarde inhalen en weer toppen, dan weer afremmen en toe maar, waar zitten die straalmotoren en remmen met deze snelheden. De maan is dan een betere coureur dan ‘onze’ Max Verstappen.
En die ruimte wandelingen der astronauten dan 🤣

Nog mooier zijn dan alweer al die satellieten die allemaal mooi stil kunnen hangen boven de aarde ergens op de grens tussen…. Met een satellietschotel kun je locken op zo’n satelliet en dat komt zeer nauw.
O ja, dat doet de ‘zwaartekracht’ allemaal.
De hele wetenschap heeft wel gedachten over wat ‘zwaartekracht’ is, ik ook, maar ook dat is een aanname, de wetenschap kan de oorzaak van de zwaartekracht nog steeds niet wetenschappelijk bewijzen, het is slechts een aanname!
Wie gelooft deze bull shit!
Een verklaring waarom dit bedenksel is gecreëerd is dat leiders willen dat de mens afdwaalt van het geloof in een God en gaat geloven in hun leiders
koning/keizer/admiraal, secularisatie kennen ze allemaal.

Secularisatie staat voor een leidinggevend besteld zonder ‘geloof’ —> de mens losgemaakt van de eigen ziel, het doel van de Nieuwe Wereldorde.
Op school wordt bij natuurkundeles aan de leerling geleerd dat we kunnen horen volgens de DbA curve. We leren onze kinderen bull shit.

U kunt meer over de Zienswijze lezen op de website narcistenbuster.nl 

19 april 2019

Butplug tegen narcisme

Ik ben even druk geweest.
De afgelopen dagen even zitten schrijven. 

Mijn website www.narcistenbuster.nl is een psychische butplug tegen de Bovenstroom, 
kan de Bovenstroom mij psychisch niet meer zomaar verneuken, 
wat de Bovenstroom wel zal blijven doen is ons allemaal verkrachten met LFg en 5G energie golven, want zo zijn bovengemiddelde narcisten, die gaan gewoon door en hebben schijt aan de Onderstroom. 
Minister Ollingren staat al klaar om ons te Resomeren. 

Met mijn stuk “De Prelude Sodom & Gomorrah”, vind ik in ieder geval zelf, dat ik mijn meesterwerk inzake het onderwerp narcisme heb volbracht.
Dit stuk bevestigd weer op andere wijze wat ik al over narcistisch gedrag op deze website heb geplaatst.

Deze website gaat om het verspreiden van kennis inzake doorgeschoten narcisme en de onbalans die daaruit voort komt. Dit ter bevordering van het autonoom nadenken tegen de teloorgang van onze aarde, oftewel kennis die te gebruiken is voor het in balans houden van de eigen ziel. 
Dat zijn keuzen.

De Bovenstroom doet bij terroristische aanslagen steeds alsof zij het slachtoffer zijn. 
Terrorisme wordt juist gevoed door de Bovenstromen en de bovengemiddelde narcisten die zich binnen die groep bevinden, de Bovenstroom is dé oorzaak nummer één van terrorisme.
Ook Moslim terroristen worden tot hun daden gebracht door de narcisten boven hen, het is allemaal narcistische manipulatie. 
Op mijn andere website heb ik acht jaar geleden al geschreven dat ik “een terrorist van het denken ben”, dat kostte mij mijn wapenverlof opdat ik met mijn denken op de edele delen van een narcistische Korpschef was gestapt.     
Deze website is mijn terroristische denk antwoord op de narcisten die de samenleving vernietigen
en dát is nou ‘terug omkeren’. 
 
Wel eens nagedacht wat ‘ISO standaards’(certificering) eigenlijk zijn, die zijn ook maar ‘bedacht’ door een groep mensen. Iedereen gelooft de ISO standaards vervolgens, maar ook die kunnen best wel eens nonsens is nonsens zijn, even if claimed by the International Organization for Standardization met als hun bij-tekst “if the world agrees”. 
Tja, als de wereld niet meer autonoom nadenkt dan gaat die wereld inderdaad wel akkoord.
Ow, de ISO standaard is betrouwbaar maar hoeveel bovengemiddelde narcisten zitten er boven in die organisatie? 

Ik ga nog wel wat schrijven over de alom heersende empathie-loze schoolboek-geleerdheid binnen de gewone- en psychische-zorgverlening. Aldaar ontbreekt de ervaringsdeskundigheid inzake narcisme inmiddels nagenoeg geheel. 
Ik denk dan aan het schrijven over “de genarcistificeerde zorg in een Adelhouders-wereld.” 

Heb maar een youtube kanaal gemaakt met wat video’s en audio tracks met een plaatje.
you tube: Robbert Huijskens
Absoluut geen VLOG, gewoon inhoudelijke info en voorbeelden van hoorbare LFg.

Denk autonoom na.

Fijne dag, avond, nacht
Robbert

27 januari 2019

Wolven in schaapskleding

Pas op voor de wolven want die zijn er allang in Nederland. 
Ze zijn ware meesters om zichzelf met hun gedrag te verschuilen achter een buitenkant en anderen te misbruiken als hun façade.  
Anderen zijn voor narcisten slechts hulpmiddelen om zelf beter van te worden. 

Zo zijn ziekenhuizen tegenwoordig bijvoorbeeld eigendom van adelhouders en ze hebben nu eenmaal lastige patiënten nodig om winsten te maken, anders hadden ze ook liever geen patiënten gehad want die kosten alleen maar geld en dát is vanzelf weer de paradox van een narcist / adelhouder. 

Psychiaters verkondigen tegenwoordig ook al het heilig woord van de narcist, een van hen is een heel bekend populistisch psychiater, ze stellen dat narcisme normaal is maar laten de balans met empathie weg. Die dat beweren zijn wolven in schaapskleren.
Ze doen dat omdat veel psychiaters zich verheven voelen tot de Elite en als je dat als mens denkt, tot de Elite te behoren, ben je per definitie al een narcist.

Ernstig narcisme is een psychische persoonlijkheidsstoornis en de zwaarste exemplaren zijn psychopaten, dus laat je niet verleiden door zo’n wolf.
Dat de hersenen van een narcist anders werken dan van psychisch meer uitgebalanceerde mensen zijn zij en ik het over eens, over de oorzaak daarvan staan we haaks tegenover elkaar.

Zoals Hoogleraar aan de Universiteit van Oxford, John Lennox zegt;
Nonsens is nonsens, ook al wordt het uitgesproken / beweerd door een wetenschapper.
Voor politici is nonsens vertellen eigenlijk hun standaard algemeen gedrag.

4 januari 2019

Kersttoespraak van de Koning 2018

Kersttoespraak van de Koning 2018
Analyse: €urosuctie

Het woord ‘mongool’ heeft vele betekenissen, zoals o.a. iemand met het Syndroom van Down. 
Ook is er al decennia de versie van ‘mongool’ als scheldwoord, vandaar dat medeburgers met het Syndroom van Down  tegenwoordig vaker omschreven worden bij hun Syndroom en niet meer met het woord mongool.
Het woord mongool is daarmee vrijgevallen als scheldwoord en ik ga de Kersttoespraak, geschreven door Vaasjes Wonder Minister President Mark Rutte, voorgedragen door King Alex, fileren langs de Narcistische Meetlat en waar nodig beschimp ik hen met de ere titel MONGOOL;

Complete versie: klik hier

 

1 januari 2019

MIjn Nieuwjaarswens voor hen die nog autonoom kunnen nadenken

Is Narcisme een soort grap of een ziekte van de geest, een psychische persoonlijkheidsstoornis?

Het grote ’N’ woord dat niet uitgesproken mag worden, net als mensen Kanker vaak ‘K’ noemen.
Ook wordt er met het woord ‘Narcisme’ gescholden, anderen Narcisme verweten en ook wordt Narcisme meer en meer geaccepteerd als Normaal. Normaal begint ook met een ’N’.  

Ieder psychisch gezond mens heeft Narcisme in zich, ieder gezond mens heeft ook Empathie in zich. Ook heeft ieder mens latent Kanker in zich.
Het gaat erom wat voor eigen keuzen je maakt en of je de kennis erover hebt in ieder geval een goede keuze te kunnen maken. Bijvoorbeeld of je gaat roken als je de kennis hebt dat roken de kans vergroot dat de Kanker cellen die in je zitten zich gaan ontwikkelen tot een kwaadaardige Kanker. Kanker is een erkende ziekte die vaak leidt tot de dood. 

Narcisme hebben we dus allemaal in onszelf maar of je daaruit ook de persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld hangt helemaal van ieder persoon zelf af, mits die persoon de kennis over hoe Narcisme zich ontwikkeld krijgt.

Bovenmatig Narcisme staat in de DSM beschreven als de persoonlijkheidsstoornis Narcisme.
De DSM is The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het Diagnostisch en Statistisch Handboek over Psychiatrische Aandoeningen 

Narcisme ontwikkeld zich net als Kanker en kan steeds groteskere vormen aannemen, als je de stoornis opwekt wordt het een zich uitzaaiende stoornis. 
Narcisten worden dan ook steevast steeds ergere Narcisten. 

Narcisme wordt vaak gezien als een op zichzelf staand negatief gedraaginkje dat veel leiders in zich hebben dat niet serieus genoeg wordt genomen. 
Grote Leiders zijn vaak ook mensen die Lijden aan Groot Narcisme.
Dat wordt veroorzaakt omdat vele mensen in de Elite en de Hoger Opgeleide mensen in zichzelf het innerlijk Narcisme mede opwekken omdat ze zichzelf geweldig gaan vinden. Net zo is de bijna vriendelijk klinkende term Sociopaat bedacht voor Asociaal Narcisme.

Wat veel mensen niet weten is dat als je de DSM gaat doorspitten en de kenmerken van veel persoonlijkheidsstoornissen bekijkt ziet dat die heel vaak overeenkomen met de kenmerken van ernstig Narcisme.  Narcisme zit onder bijna alle stoornissen verstopt.
Heel veel hulpverleners hebben ook een overmaat aan ’N’. 
  
Als je bijvoorbeeld bij een bank werkt en een hypotheek (product) aan een burger verkoop warvan je weet dat het een ondeugdelijk product is, bouw je actief aan de groei van je eigen Narcisme. Voor dat soort van geslaagde verkoop wordt je vaak ook nog beloond door je leidinggevende, hetgeen ook weer extra stimulans is voor de verdere groei van je innerlijk Narcisme. 
Nog ’n voorbeeld om meer ’N’ in jezelf te kweken; Of je nou een dealer of verkoper bent. Een auto heeft gebreken en als verkopende partij ken je die gebreken, evenwel verkoop je die auto zonder de gebreken te melden aan de kopende partij. Als de koper erin is ingetrapt ben je trots met jezelf op basis van je manipulatief handelen, dan ben je al in bezit van een redelijk gevorderde ’N’ Stoornis.
Is ’N’ eenmaal voldoende uitgezaaid in de ziel is het teveel aan ’N’ onbehandelbaar geworden.   

Mijn eerdere website www.hoeDENKik.nl is begin 2011 ontstaan omdat ik er in 2010 achter kwam dat ze op het Nederlands Ministerie van Onderwijs een brief met inhoud over ‘kennisverspreiding’ niet meer op inhoud konden lezen. Achteraf besef ik dat het aldaar verziekt is met ’N’.
www.narcistenbuster.nl is medio 2018 ontstaan omdat die nog beter datgene duidt waar ik in 2011 al over schreef, de zeer besmettelijke wereldwijd verspreidde volksziekte genaamd;
de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (zie DSM 3,4, 4TR & 5).  

Ik wens iedereen voor 2019 het behoud van de balans van hun ziel want dáár gaat het allemaal om. 

Nota Bene;
Narcisten kunnen de inhoud van deze website niet meer snappen.
Hen die de inhoud nog wel kunnen snappen wens ik dat ze de kennis doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen, daar is spoed bij geboden want er zijn overal zware ’N’ types aan de macht.   

31 december 2018

Paus

‘De mens is hebzuchtig, vraatzuchtig en onverzadigbaar’
RTL Nieuws, 25 december 2018 07:09
Aangepast: 25 december 2018 07:33
Paus Franciscus heeft op kerstavond aan de gelovigen gevraagd om de eenvoud van het kind van Bethlehem terug te vinden. Hij vierde met duizenden gelovigen de middernachtmis in de Sint-Pietersbasiliek in Rome.
Volgens Franciscus is de mens hebzuchtig en vraatzuchtig en heeft hij meer interesse in materiële dingen dan in de zin van het leven.
“De mens is hebzuchtig en onverzadigbaar geworden,” zei de paus. “Het hebben, de opeenstapeling van dingen lijkt voor velen de zin van het leven te zijn. Terwijl sommigen aanschuiven bij banketten, hebben vele anderen geen brood om van te leven.”

Wat is dat projecteren der Narcisten voor velen toch onzichtbaar psychische verneuking.  
Als Narcisten (de Roomse Kerk is een over de millennia allang gebleken narcistische organisatie gebleken) gelovigen toespreken ‘dat de mens hebzuchtig en onverzadigbaar is geworden’ is dat een ‘projectie’ van het eigen narcistisch gedrag.
De manipulatie die de projectie teweeg brengt is dat de gewone gelovige zich schuldig gaat voelen over wat hem/haar verteld wordt, terwijl diegene die de projectie uitvoert de schuld van het eigen gedrag naar de toehoorder schuift als een ouderwetse ‘aflaat’. 
Het is geniepig en vals. 

Dichterbij huis.

Van een professionele organisatie, die ik niet bij naam noem, die gesubsidieerde psychische hulpverlening verstrekt aan slachtoffers van ernstig narcistisch misbruik, is ons op basis van persoonlijke ervaring bekend, dat binnen die organisatie zelf zwaar narcisme heerst. 

Als een persoon geen kennis heeft gekregen van het algoritme der narcisten, ben je gewoon volstrekt in de aap gelogeerd en aan de narcisten overgeleverd.
Narcisten gooien de deur dicht als je het woord narcisme zelfs benoemd. 
Die commerciële ‘hulpverlenende’ organisatie schermt met en gebruikt o.a. een boek van een bekende ervaringsdeskundige die schrijft over ernstige vormen van narcisme. 

Aldus krijgt een client, die nog een traject inzake zijn/haar ‘narcistisch misbruikt’ dient te doorlopen, nooit argwaan tegenover het narcisme van de hulpverlener zelf en zijn zij dubbel de lul.
Hulpverleners kijken ook meestal naar het eigen belang der marktwerking. Mensen met teveel kennis inzake narcisme zijn dan ook een bedreiging voor veel hulpverleners.  

Een vriend die ik begeleid heb, na zijn zelfmoord poging, kon bij een reguliere hulpverleningsorganisatie niet geholpen worden. Na de uitgebreide intake, waarbij mijn vriend zijn reeds opgedane kennis deelde inzake zijn narcistische ex, vertelden ze mijn vriend dat ze hem niet verder konden helpen.  

De persoonlijkheidsstoornis Narcisme is ernstiger dan hart en vaatziekten en kanker bij elkaar, het zit overal. 
Hoevelen hebben ten slotte al niet mogen ‘paardje rijden’ op schoot bij een Bisschop.  

Wees lief voor jezelf en durf je ogen te openen jegens het heersend narcisme. 

Happy new year!

29 december 2018

Vandaag, bijna eind 2018 wéér zulke berichten in de media over de wéér verhoogde onbetaalbare gasprijzen.
Kijk, zolang je als ‘Volk’ niet bereid bent in te zien dat jij allang slaaf bent van de ‘Elite’ en daar zelf niets aan doet, dus ook jij gewone man des Volks, burger, politie, brandweer, militair en marechaussee medewerker…..dan dien je niet te piepen als de elite je in je hol… eh… portemonnee verneukt want… je laat het zelf toe!

2.8 km achter waar ik woon doet de NAM dingen die niet kloppen en niemand… politiek…gemeenten…. media… en actievoerders…. doen daar iets aan.
Ben of dienaar van de ‘Elite’ en dus al slaaf van hun hypotheek, of ben gewoon laf.
50% van dat gas beste mensen wordt geëxporteerd voor adelhouders…..…nam… koninklijke shell…..de Tsaar van Rusland…. oh nee, die hele familie was al dood…..

weet je…..van die Rutte mochten we 130km per uur gaan rijden….
weet je…. als je 90 km constant rijdt bespaar je 40% brandstof ….
weet je…. het meeste geld in brandstof betaal je in de vorm van accijnzen…
weet je…..naar wie gaat de opbrengst van de brandstof na aftrek van de belastingen…… naar de Tsaar van Rusland natuurlijk!

Nederland voert net zoveel gas uit als we jaarlijks binnen Nederland verbruiken. Slechts een klein gedeelte van dat geheel is thuisverbruik.
Als jij het niet fijn vindt om tegen je wens verneukt te worden,
dien dan een klacht in bij de Tsaar van Rusland.
De vertegenwoordigers van de Tsaar, Politiek & media Nederland, allen bestuurd door de adelhouders van ‘wijlen de Tsaar’… die zeggen dan ‘praat maar tegen mijn hand’.
Wat heeft jouw voorkeur?

Zeik niet als je verneukt wordt omdat jij maximaal meedoet door niets te doen!

Een veilig nieuw jaar….
of eh….
fuck it

28 december 2018

5G Spreeuwensterfte

Spreeuwen sterfte versus o.a. complottheorieën over ‘geheime 5G testen’.Volkskrant vandaag 27 december 2018.

Spreeuwen sterfte te Den Haag, tja, wie gaat daar in Den Haag uiteindelijk in de ziel niet dood?  Nou, deze journalist moet nog héél véél leren over narcisme want anders zou die niet zo vrijscheutig verhalen over complottheorieën, dat doen journalisten die weinig dieptekennis hebben inzake de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Zonder die kennis kan geen enkele journalist namelijk een goeie journalist zijn en is iedere politicus zonder die kennis een gedoodverfde psychedelische hallucinogene prutser. 

Voor die complotdenkers, publiceer dit dan ook ff.

Ziggo’s 5G wolkje thuis met modern modem, de Koninklijke zal dat ook vast wel hebben, alles is allang mooi voorbereid.  

Bij een goeie kennis van me hebben zijn buren hun 5G WIFI zo hard versterkt dat het wifi signaal bij mijn vriend thuis wordt weggeblazen. 

Denk je even in als complottheorie, dat je in zo’n flatgebouw woont met 4 appartementen per verdieping en dat ook onder en boven je. 
Kan je lekker psychedelisch geestelijk aangetast worden, alles omdat je smartphone en wifi wel snel moet blijven werken vanwege al die ruk reclame’s die overal tussendoor komen.

Dat is dúbbelruk omdat de meeste mensen niet eens beseffen dat ze die 5G al in huis hebben en je 24/7 in je eigen wolk – én de 5G wifi wolk van je buren – leeft 
waarbij je simultaan ook nog eens murw gemaakt wordt met die shit reclame.

En als je die ruk reclame niet zien wilt zegt je provider of youtube KOOP je privacy mensen, betaal extra en dan krijg je geen reclame meer. 

Mensen met ongevraagde reclame bestoken is verkrachting van je eigen mind. 

Vertellen Ziggo en de Koninklijke eigenlijk wel aan hun afnemers dat ze standaard 5G WIFI leveren?

Ook dit is vanzelf een complottheorie, huh!

24 december 2018

Robberiaans Terrorisme

Arabieren, Joden, Russen, Chinezen, Amerikanen, Noord-Koreanen, Zuid-Koreanen, Eskimo’s, Indianen, Rode, Zwarte, Gele, Witte, Licht Bruine Donker Bruine, Bijna Zwarte mensen, ik heb met de Televisie Camera over de jaren heel veel werkreizen gemaakt en heel veel culturen mogen opsnuiven, alle mensen zijn gelijk totdat er teveel narcisme aan wordt toegevoegd dan komen de verschillen pas en de oorlogen.

Laat je niet verneuken door dat hele milieu verhaal, dat is gaslighting met stofwolken.
Dat laatste vaasjes briefje van Rutte aan ons, de onderstroom, is gaslighten met een stofwolk. 
Dat milieuverhaal is de laatste acte van een eeuwenlang handboek met als titel; hoe verneuk ik de in mijn ogen nutteloze mensen (daar kom ik nog op terug), dat handboek is geschreven door een hele grote narcist, wellicht een psychopaat.
Dat ‘Vaasje’ verhaal heeft de VVD niet eens zelf bedacht, dat ‘vaasje’ komt van Martti Koskenniemi (65) is hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Helsinki die eind november 2018 een lezing gaf in het Vredespaleis te Den Haag. 
Matti had het over dat ‘de vaas was gebroken’ als vergelijk tussen de elite en het volk. 
En Rutte daarna aan het volk een gaslight boodschap schrijven ‘dat het nog niet zo ver was’. 
Het is zover!  Ik heb het al eerder geschreven, het is twintig minuten over twaalf. 
Op mijn eerste website hoeDENKik.nl schrijf ik er ook al over ‘hoe’ terroristen ontstaan. 
Terroristen hebben het op mensen in de onderstroom gemunt maar doen dat om de manipulaties van de bovenstroom te torpederen, ze verstoren het Groot Narcistisch Handboek.
Ik doe dat anders, ik doe aan pacifistisch terug-omgekeer-denk-terrorisme met mijn wapen, het geschreven woord.
Niet voor niets hebben de nepotistische handelende Rechters mij al vele malen in mijn vrijheid van Meningsuiting, artikel 7 van onze Grondwet, aangetast door mij te verwijten wát ik schrijf en zónder de inhoud van wat ik schrijf te beoordelen. Rechters hebben mijn zaken al vele malen verneukt omdat ik schrijf wat ik schrijf. 
Ons Nederlands hoogst ‘orgaan van verneuking’ inzake is de Raad van State.
Ik heb hen, na mijn daar dienende zaak vanwege mijn ingenomen wapenverlof, na uitspraak geschreven dat zij corrupt zijn, niet als mijn mening maar als keihard onderbouwd feit.     
De Raad van State is in 1531 opgericht door Keizer Karel de Vijfde en een adelijk bedenksel, wereldwijd een van de oudste bestuursorganen. 
Onze Koning is de voorzitter van de Raad van State en Maxima zit uit hoofde van haar Koninginschap ook in de RvS maar heeft geen stemrecht.
Uit de optelsom der stukken op deze website blijkt dat het narcisme ver is doorgedrongen in alle bestuurslagen van het Koninkrijk der Nederlanden en ook in de Raad van State.
Je kunt dan op basis van rijgen van gegevens en toetsbare Kennis der Narcistische Gedragingen ook oordelen dat de Raad van State rijkelijk is voorzien van narcistische gedragingen. 
Vervolgens gaat Catharina-Amalia vanaf haar 18de verjaardag mee naar het centrum der narcistische overheersing des volks, de RvS, om de functie Koningin goed aan te leren en zij verdiend daar anderhalf miljoen eurootjes mee, opgebracht door de onderstroom, voor haar spaarpotje.

Als ik een ouder was zou ik heel goed nadenken of ik mijn kind dat zou willen aandoen of ik moet daar een gedegen reden voor hebben opgetekend in de geheime familie-agenda.  

In de huidige politiek zie je het in scene gezet publiekelijk narcistisch ‘disinhibitioneel’ aan zelfbevrediging doen’ steeds vaker op basis van gehaalde Bull-Shit resultaten (gaslighten).

Geselecteerde groep niet autonome nadenkers, geselecteerden binnen de onderstroom die volgers zijn van hetgeen jullie is aangeleerd, ik doel op politie, marechaussee en militairen, 
denk autonoom na over jezelf, ga aan het ‘hoe denk ik’ doen en waarom je denkt hoe je denkt want jullie zijn het die straks zonder nadenken de onderstroom, mocht de gewone onderstroom wellicht toch nog wakker worden, dat volk met geweld moeten onderdrukken voor de bovenstroom.  
Achteraf zal je voor de spiegel staand jezelf aankijkende des nodig aan jezelf gaan vertellen ‘ik heb het niet geweten’, verdammt noch mal, waar heb ik dat toch eerder gehoord…….

Bernhard was het tijdens de tweede wereldoorlog al aan het bekokstoven, van Lippe-Biesterfeld zette zichzelf als mede oprichter van de Bilderberg Groep neer als binnenbeentje van de Oranje-Nassau.   
Berhard betrok Bea bij de Bilderberg Groep, Bea nam Alex mee en Alex werd ook Bilderberg Groep. De adel van Oranje-Nassau verbonden met Lippe-Bisterveld en Amsberg.
Mensen die werden uitgenodigd om toe te (moeten?) treden tot de Bilderberg  Groep, heb je de houding en gezichten van diverse politici zien veranderen na hun inlijving!  

Denk na hoe je zelf denkt, verdammt noch mal.
Narcisme is allemaal leegheid van de ziel, het zijn hole vaten die het hardst klinken.

De vrije ziel: Kreeftkeuze

24 december 2018

Nep Nieuws

NU.NL  Economie   21 december 2018 10:07
Duurdere boodschappen, meer betalen voor verkeersboetes, maar ook een hogere kinderbijslag: per 1 januari 2019 verandert er weer van alles rond je persoonlijke financiën.
Het goede nieuws is dat bijna alle huishoudens, zo’n 96 procent, er naar verwachting op vooruitgaan in 2019. Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat de koopkracht gemiddeld 1,5 procent hoger zal uitvallen dan in 2018. Werkenden profiteren het meest, uitkeringsgerechtigden het minst. Je portemonnee in 2019, dit is anders vanaf 1 januari 

Ik ga de schrijver van bovengenoemd stukje niet bij naam noemen. 
Het is zomaar een voorbeeld uit velen. Ik zal ook niet beweren dat het niet waar is. Ook is het gepubliceerd stuk nog veel langer als hierboven aangehaald.
Dat is wat ik bedoel met dat de media in bezit zijn van, dus onder de machtsinvloed staan van, de bovenstroom / adelhouders en dáár komt al dat nep-nieuws vandaan. 
De feel-good boodschap staat aan het begin van het artikel.

Het stuk heeft echter geen nieuws inhoud maar is slechts alleen datgene wat ik de journalistiek in het algemeen al decennia verwijt, het heeft geen enkele diepgaande kritische duidende inhoud waar een burger wat aan heeft, behalve dat een burger die nog half nadenkt zien kan, dat de kosten in 2019 enorm zullen stijgen.

Het artikel is een vette gaslight boodschap. 

Rutte schreef de onzin t.b.v. prinsjesdag 2018 en de vertegenwoordiger namens enkele groot-adelhouders Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg sprak de tekst uit waaruit de schrijver van het nu.nl economie nieuws, als je vluchtig leest, kennelijk op heeft gemaakt dat zo’n 96% van alle huishoudens er in 2019 naar verwachting gemiddeld 1.5% op vooruit gaan. De economisch redacteur schreef, juridisch verdeeld over twee zinnen; zin een – 96% gaat naar verwachting vooruit
tegenover zin twee – gemiddeld hoger zal uitvallen

Het gehele werkstukje van de economisch redacteur is dus niets anders dan 
een gaslight stukkie copy-paste werk zonder enige zinnige nieuwsduiding.   

Kijk je naar de rest van het artikel van de economisch redacteur kan iedereen die nog wel wat meer dan 50% zelfstandig functionerend denkvermogen heeft bedenken dat die door Rutte geschreven en door Koning Alex uitgesproken tekst bull-shit is! Het economisch redactioneel stukkie in nu.nl is in ieder geval bull-shit.

Het kan soms raar lopen in het leven.
Nep nieuws is eigenlijk Bull-Shit, iedereen zal dat bevestigen.
Vertaling Bull is Stier
Vertaling Shit is Stront
Vertaal je Bull-Shit is dat Stieren-Stront en bekijk je de vertaling betekent het Nonsens oftewel Onzin, oftewel Beyond gedrag.
Kom ik terug bij mijn blog van 19 december 2018 over John Lennox.
Nonsens remains nonsens, even when spoken by a King.

Zo ontstaat nep-nieuws dus eigenlijk in je eigen hoofd als je zelf niet meer nadenkt maar gewoon klakkeloos aanneemt en gelooft wat anderen zeggen en ook juist niet zeggen of bedekt vertellen, of dat nu de zittende Minister President Rutte is, of ceremonieel Koning Alex of een economisch redacteur. 
Dat jij als mens in de onderstroom niet zélf gaat nadenken over wat er gezegd of geschreven of aan jou verteld wordt is exáct het doel dat overheden actief wensen te bereiken, ook de president van Amerika narcist, Donald T. Duck.  

Later meer over het eeuwen oud – beyond doel – van dit bewust handelen door overheden. 

 

20 december 2018

The people don't know their true power

Algemeen Dagblad, 21 december 2018

Innovatietoeslag (belasting) op bezit van benzine/diesel auto om subsidie op elektrische auto’s mee te kunnen financieren

Dus de onderstroom moet straks extra gaan betalen voor bezit van hun oude auto’s omdat ze geen nieuwe dure elektrische kunnen betalen.
Diegene die wel zo’n dure auto kunnen betalen zijn mensen in de bovenstroom of die beter verdienen omdat ze voor die bovenstroom werken en zij krijgen dan subsidie op de aanschaf van een elektrische auto die wordt betaald door de onderstroom.

Hoe psychisch ziek kan een overheid zijn?

Dan, al die vele decennia dat de adelhouders van Shell/NAM hun zakken hebben kunnen vullen met de accijnzen die de onderstroom betaald heeft op benzine en diesel brandstoffen.

Narcisten stoppen nooit met wat ze doen, ze gaan door tot hun prooi dood is en …  beyond.

Zolang de onderstroom niet bereid is te stoppen met meedoen aan het spelletje van de bovenstroom, niet bereid is autonoom te gaan nadenken en te kijken naar het grotere plaatje, heeft de bovenstroom de macht.

Als het volk onterecht angst houdt is die nu al de slaaf van de bovenstroom.

Het gaat nu niet meer over je geld en bezit,
het gaat allang over jouw ziel die de narcisten willen besturen, overnemen en opvreten.

In het huidig onderwijs worden kinderen volledig geprogrammeerd op het volgen van de wil van de overheid, binnen de staf van de scholen is de narcistificatie dan ook allang binnengedrongen.

De wens van de bovenstroom is dat de onderstroom als slaaf de wil uitvoert van de bovenstroom. 

En wat er dan achteraan komt ‘you won’t know what is coming over you’.
Is een kwestie van nu nog je ogen te durven openen.

 

19 december 2018

Onzin blijft onzin

‘Nonsens remains nonsens,
even when spoken by famous scientists’ (John Lennox),

en door senior rechters, hoofdofficieren van justitie,
presidenten van rechtbanken en de politiek in het vrij algemeen (Robbert Huijskens)

 
17 december 2018

Is het Rutte's brief aan de bevolking of Rutte's vaasje...

Hey ‘Jesus’ Rutte zeg,
Keur jij dit soort brieven namens jou aan het volk nou ook zelf goed?
Sta jij daar zelf ook achter?
Bevredigt dat lekker?
Wanneer houd jij eens op met je gaslight boodschappen, jouw klauw staat er wel onder.
En dat gelul over kapotgevallen vaasje Brittanië, wanneer ga jij die 17 miljoen Nederlanders eens eerlijk vertellen hoe de moderne adel, de adelhouders met jou als hun knechtje dat tere vaasje Nederland totaal aan het vermorzelen zijn?
Emigreer man! 

Die Wahrheit, derde editie
17 december 2018

De ontweiding

Ontweiden van ruim 1.800 edelherten in de Oostvaardersplassen

Onze overheid is al heel ver opgeschoten met het burgers ontweiden van de innerlijke ziel.Dat doet onze overheid niet voor de overheid, ze beseffen volgens mij vaak niet eens wat ze doen omdat ze niet snappen dat ook zij op hun beurt weer gegaslight zijn door de lagen boven hen. De overheid is als het ware door manipulatie weer geassimileerd aan de laag boven hen. Diegene binnen de overheid die dat wel bewust door hebben zijn de echt foute mensen. 

Het algoritmisch gedrag achter veel beleid is aangestuurd door de laag boven de overheid en het volk wordt keurig door de overheid op hun emotie aangestuurd, bespeeld en in slaap gesust.

Kijk, met die edelherten had het nooit zover mogen komen.
Nu moeten ze worden afgeschoten vanwege geld, ja, geld, én omdat iemand binnen de groep bedenkers van het Groot Vrij Oostvaardersplassen Pretpark voor dieren een te groot ego had.  
Als die iemand gewoon bekend had gemaakt dat ze beleidsmatig een beoordelingsfout hebben gemaakt én die fout, het ego van een hoge bestuurder op basis van nepotisme niet beschermd diende te worden door de onder hem werkende mensen had er al veel eerder ingegrepen kunnen worden. 
Omdat deze groep mensen de reden van het afschieten van de edelherten niet benoemen wil gaan we het afschieten recht lullen in de media. 
Omdat de ware reden niet wordt benoemd worden mensen in het volk boos om dit afschieten, maar gezien de ontstane situatie door het wanbeleid is het nu inderdaad wel gewoon wildbeheer met als afweging geld, € € € € € € € € € €.
Dus worden mensen in het volk weer boos op de jagers die er naar hun denken van genieten even ruim 1.800 edelherten af te knallen en in de soep te gooien. Niets is minder waar. 

De meeste jagers vinden er geen enkel plezier in om deze groep af te moeten schieten vanwege het niet-gevoerd beleid door Staatsbosbeheer. Iemand heeft gewoon zijn/haar narcistisch ego voorrang gegeven boven de dieren en geen van de werkzame onderdanen binnen de organisatie heeft publiekelijk echt tegengas durven geven dat het beleid faalde en uit de hoef liep.

Een door mensenhand in elkaar gesleuteld afgesloten natuurgebied is geen vrij natuurgebied, dus moet je aan wildbeheer doen, dat hebben ze niet gedaan, dat werd ‘de natuur’ genoemd.

Rien Poortvliet deed ook aan jagen, ik ben er als kind live bij geweest hoe Rien een specifieke reebok die teveel reeën claimde afschoot op basis van wildbeheer. Mijn ouders filmden voor Dier en Vriend van de NCRV met Tanja Koen, het gebeurde live bij het uit de auto stappen. Op die specifieke bok werd al tijden gejaagd en door ons geluid liet die zich toevallig plots zien. 
Het ontweiden van de reebok werd ook gefilmd, dat is nu toch echt wel zo’n 50 jaar geleden. Het betrof wildbeheer.

Als er een open cultuur zou zijn geweest binnen Staatsbosbeheer hadden mensen zich durven uitspreken, maar onze democratie is allang dood, dus ook in zo’n organisatie is die dood. 
Bijvoeren, of op tijd castreren, of verplaatsen is allemaal veel duurder dan, nu, ongeveer € 7.200 voor zo’n 2.000 kogels. 
De jagers van Staatsbosbeheer worden al betaald en eventuele vrije jagers die willen meewerken doen dat vermoedelijk op eigen kosten. Verder zullen diegenen die eventueel aan de karkassen kunnen verdienen het geschoten wild wel zelf ophalen.  De natuur doet de rest. 
Da’s lekker goedkoop.
(Hun eventuele latere kosten verantwoording, alle man-uren en brandstof kosten optellen en dan opvoeren als onkosten voor deze afschiet toestand is onzin, dat is boekhoudkundige creativiteit hoe Shell ook het betalen van winstbelasting omzeild).

Autonoom nadenken is de sleutel om de spelletjes van de bovenstroom te doorgronden. 
Zo ook hoe het proces om de onderstroom der mensheid ook te ontweiden al heel lang bezig is want volgens het denken van de bovenstroom zijn er 7.000.000.000 mensen teveel op aarde, de zichtbare overheid ontkent dat vanzelf, de onzichtbare versluierde verlichte adelhouders regeren de wereld. De afbraak van de onderstroom is allang gaande. 

In Noord-Koréanda hebben ze het volk over de jaren eraan gewend niet meer goed te kunnen luisteren naar de innerlijke ziel. De innerlijke ziel van Nederland is op sterven na dood, t’is allemaal poppenkast geworden.   

Zaterdag 8 december 2018

Bordeel Justitie Nederland?

Geschrokken van de woorden ‘Bordeel Justitie Nederland’?

In mijn publicatie ‘De Waarheid, tweede editie’ heb ik Justitie Nederland benoemd als een bordeel. 

Ik besef héél goed dat het door mij vergelijken van ‘Justitie Nederland’ met een ‘Bordeel’ zowel nette mensen als ook narcisten afschrikt. Het nette mensen tot walging kan brengen, 
bovengemiddelde narcisten boos maakt. De waarheid achter een narcist ontbloten maakt hen boos en tegelijkertijd genieten ze er vanwege hun narcisme ook van.

Zou het gezond denkende mensen echter ook afschrikken als ze de betekenis der woorden echt zouden snappen?

Ik hecht een enorm hoog belang aan een onpartijdig eerlijk oprecht en onafhankelijk rechtssysteem, dat heb ik gewoon in mijn ziel gebakken zitten én, ik noem gedragingen bij de juiste naam, hetgeen strookt met behandelmethoden binnen Forensisch Psychiatrische Klinieken. De huidige pers snapt hier niets van, die geef ik graag bijles.  (ik heb de pagina’s, waarop ik de definities vond, digitaal gearchiveerd)

Een van de vele definities van een bordeel is; ‘immorele plaats’.        In mijn geval is over de 22 jaar keihard bewezen dat Justitie Nederland intern absoluut een volstrekt immorele plaats is. 

Narcistisch gedrag is onder andere het ‘omdraaien’. Ik heb er daarom een kunst van gemaakt ‘terug om te draaien’. De definitie van ‘immorele plaats’ is onder andere ‘bordeel’.

In mijn geval vind ik niet alleen maar stel ik keihard dat Justitie Nederland een instituut is waarbinnen men immoreel gedrag heeft, derhalve ook immoreel werkt en het derhalve dus een immorele werkplaats is. 
Dus, kan ik als vrij burger in het kader van de grondwet Artikel 7 het Ministerie van Justitie Nederland ook benoemen met hun terechte ware titel; Bordeel Van Veiligheid en Justitie 
met de minister als de ‘beschermer’ van Bordeel Justitie Nederland en dat betekent dan in dezelfde synoniemen reeks ‘Pooier’. 

Het woord ‘pooier’ met als synoniem ‘beschermer’ heb ik ook digitaal vastgelegd.  

Hoe bizar het ook is, als ik het dus vanuit de FPK methode uit persoonlijke ervaring bij de juiste naam benoem ziet een adres in mijn brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie er dan als volgt uit; 

Geachte Pooier van Ministerieel Bordeel van Veiligheid &Justitie
mr. prof. Ferdinand Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Geachte mr. bordeelhouder Ferd Grapperhaus,

(ik schrijf mensen altijd aan op basis van hun functie)

Al 22 jaar houdt uw juridisch bordeel (niet te verwarren met het juridisch loket) de door uw bordeel gemaakte en misbruikte kinderporno onder de pet.Wacht u met antwoorden tot ik gestorven ben of volgt de afwerking van mijn onderbouwde statements ‘vlotter’ door uw inzet van militaire kaliber patronen, niet zijnde losse ‘flodders’, zoals uw brieven van uw medewerkers meestal wel zijn.

Ik ben vóór dieren, mensen, vrijheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, planten, een schone wereld en, I love politicians, don’t shoot, don’t shoot.
Ach, who cares, ik trek wel even een geel hesje aan als ze komen, 
kunnen ze wellicht ook makkelijker raken, plak ik een rood hartje op de goeie plek. 
Of slaan ze liever met de wapenstok omdat ze niet nadenken over wat ze eigenlijk doen en waarom ze zelf doen wat ze doen. 

Eh, Ferd, wat wil je dat ik doe met die ruim 80 opgenomen interviews van mensen die onze Indië oorlog hebben overleefd die ik in samenwerking met de conservator van Kamp Westerbork heb opgenomen, niemand lijkt daar in Nederland belang bij te hebben.
Die onderzoekscommissie van 4 miljoen, waar Marc Rutte nauw bij toekijkt, ook niet.
Graag wat advies in deze, moet ik die geschiedenis maar wissen dan?

Iedere gele hesjes strijder zou dienen na te denken over waarom ze dat hesje dragen.
Hesjes dragers, volg geen mensen die jou vragen om een hesje te dragen.
Denk zelf na wat jouw reden is dat je dat hesje draagt, doe het vanuit jezelf!
Volg jezelf vanuit autonoom nadenken en zie wat er gebeurd is en gaande is. 
Ik ben absoluut pro gele hesjes, echter wel vanuit de filosofie van Kǒngzǐ

Donderdag 6 december 2018

Zorgverzekering 2019

Ooit nagedacht over waarom en aan wie je nou eigenlijk écht jouw zorgverzekering betaald?

Het is overigens een ‘uitzuig verzekering’, een soort verplichte curettage maar dan anders, bestemd om net als in de 19de eeuw, jouw verdiende geld uit jouw portemonnee te zuigen als ware het een onreinheid voor jou. 

De bovenstroom is dus zo goed, omdat het beter voor jou is, jou zoveel mogelijk geld te ontnemen zodat het goed gaat met de economie van de bovenstroom.
Die ziektekosten stijgen alleen maar omdat de aandeelhouders steeds onbeschaamder meer winsten willen zien. Ook de mensen die in de zorg werken worden net zo uitgezogen.

Mensen die in ziekenhuizen worden ondergebracht zijn alleen nodig om het winstgevend systeempje te laten draaien, zonder zieke mensen stort het systeempje in. Het systeempje is er niet meer om de patiënt te helpen, iedere patiënt is tenslotte slechts een aparte solitaire uitzuiger van de zorg en staat op de laatste plaats.  

Denk maar zo, als je daar ligt, dat je dan de ware zorgverlener in hun portemonnee een dienst verleend, een goeie dienst aan de bovenstroom. Snel doodgaan is beter voor de bovenstroom, doe dus je best, dan roept het Ministerie van Economische Zaken later vast dat de economie goed draait. 

Zie uitleg salamitactiek onder ‘balans narcisme empathie’

 Meer informatie over dit onderwerp vind je op Salamitactiek 

Donderdag 6 december 2018

Nederland Politiestaat?

Het op 1 december 2018 in beslag nemen van een camera en wissen van het opgenomen materiaal door politie Maastricht, nadat een cameraman een arrestatie had gefilmd tijdens een gele hesjes protest, is als ‘foutje’ weggezet en achteraf ‘goedgepraat met betrokkene’ en daarmee afgedaan. 
Democratisch is dat onacceptabel, de politie ként de regels al decennia en dit is fundamenteel onze democratie ondermijnend gedrag door de politie en ze komen daarmee weg. 
De media laten het fundamenteel aspect van deze fout weg in hun berichtgeving en volgen de uitleg van …. de overheid.

Laatst nog een rechtszitting bijgewoond van iemand die bezwaar maakte tegen een boete vanwege een gemotiveerde snelheidsovertreding, dat bleek op geen enkele wijze goed te praten.
Door fundamenteel machtsmisbruik door overheden te accepteren zijn we steeds meer een politiestaat geworden, we zijn dat gaan accepteren op basis van de door de bovenstroom aan het volk aangeprate angst.                                                                                            Dat angst aanpraten heeft een diepere reden. 
Gebruik als burger uit de onderstroom dezelfde argumenten jegens de bovenstroom, als de bovenstroom jegens de onderstroom misbruikt en je zult de alom heersende ambtelijke corruptie leren herkennen, inzien en dienen te ondergaan.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op Salamitactiek 

copyright De Narcisten Buster