Gemeente Noordenveld

Downloads

Gemeente Noordenveld

Bezwaar tegen Besluit, 4 mei 2019

Tags: Bezwaar tegen corrupte afhandeling van mijn bezwaar. Nogmaals  Ik wens dat de Gemeente Noordenveld met mij spoedig het intake-gesprek aan gaat om samen te kijken naar de mogelijkheden vanwege mijn  de Gemeente Noordenveld bekend zijnde en aldus benoemd zijnde   precaire situatie.

Manipulatie, alles is omgekeerd

Gemeentelijk gedrag, talk to the hand

Onze Grondwet is tweeledig, rechten en plichten voor burgers én Overheden. 

Artikel 7 Grondwet

Mijn wapenverlof is in 2011 ingenomen op corrupte narcistische basis en daarna vanuit de mores bedekt, hetgeen een schending van artikel 7 is, de vrijheid van meningsuiting.

Artikelen 11, 20, 21, 22 Grondwet

11 De onaantastbaarheid lichaam.

De Gemeente Noordenveld doet niets met de aantasting van onze lichamen door de NAM terwijl zij daartoe verplicht is. Wij takelen fysiek steeds verder af en raken uitgeput.

Dat is schending van de Grondwet. 

20 Bestaanszeker­heid; sociale zekerheid. 

Gemeente Noordenveld faalt door eigen gedrag.

21 Milieu, de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. 

Gemeente Noordenveld faalt inzake ernstige overlast NAM UGS Norg.

22 Volksgezond­heid; woongelegenheid. 

Gemeente Noordenveld faalt omdat zij niet ingrijpt in ernstige overlast door NAM UGS Norg. De Laag Frequente golven zijn schadelijk voor het lichaam.

Hetzelfde corrupte mores gedrag heb ik kort geleden al beschreven aan het eind in

‘De Sluipmoordenaar LFG Energiegolven’ onder kopje ‘De Aardgas Klimaat Leugen’.

 

copyright De Narcisten Buster 2019