Gemeente Noordenveld & NAM & De Rechtspraak

Downloads

 

Gemeente Noordenveld – NAM – De Rechtspraak

Drie uitspraken 2021: CrvB, RvS & Ombudsman

Bijeen...

Gemeente Noordenveld & NAM & De Rechtspraak

2020/2021

…nu staat de overheid terecht inclusief De Rechtspraak zelf op basis van corruptie en volledige doorrotting inclusief het pogen te breken van burgers middels financieel kielhalen en dat doet directeur Marinus van der Wal van onderneming Gemeente Noordenveld bewust!

Centrale Raad van Beroep

Zitting Voorlopige Voorziening CRvB 20 / 4200 PW R004 93 vovo, 4 maart 2021, 13:30 uur.

Na uitspraak bestuursrechter .... door naar Centrale Raad van Beroep?

e-mail blokkade door de Gemeente Noordenveld / 8 december, alle emailadressen van Gemeente Noordenveld bij ons bekend zijn voor Robberthuijskens@gmail.com  geblokkeerd en komen retour als spam… 

uitspraak LEE 20 – 44 PW  30 oktober 2020

Klacht aan jegens instituut De Nationale Ombudsman – 3 november 2020  

Kennelijk heeft De Nationale Ombudsman dus mensen in dienst per provincie of Gemeente opdat het gladstrijken van misstanden met directe lijntjes kan plaatsvinden.
Zo werkte het tussen Gemeente Noordenveld en De Rechtspraak ook tot er eindelijk een rechter kwam die zich waarlijk aan zijn waarheidsplicht hield.

formeel beroep tegen beslissing gemeente Noordenveld inzake bezwaarschrift / het nog steeds niet inhoudelijk behandeld stuk van 5 januari 2020 

Selectie – brief aan de Koning – 3 november 2020

Betreft: een gemotiveerd verzoek aan Z.M. Koning Willem-Alexander om de nieuwe noodwet niet te ondertekenen, dan wel als die al ondertekend is daar alsnog bij de Raad van State veto over uit te spreken.

Na de zitting van 22 september 2020  heeft de rechter
Gemeente Noordenveld een opdracht gegeven waar wij tweemaal op mochten reageren.

10 september 2020 tweede alles in een
Na bijna een jaar uiteindelijk de rechtszitting bodemprocedure gepland op 22 september 2020 – 11.30 uur te Groningen.

RIVM; bij LFg van dB(A) naar dB(C) brief naar diverse geadresseerden o.a Ombudsman. 2 juli 2020 Lakmoesproef

LFg met dB(C) weging volgens RIVM 1 juli 2020 De Fallus

 Het RIVM heeft aan ons bekend gemaakt dat Laag Frequent geluid, ook bekend als ‘de bromtonen’, gemeten dienen te worden met de dB(C) norm en niet met de dB(A) norm en dat dient Minister Kajsa Ollongren goed in haar niet luisterende oren te knopen want haar nieuwe wet geluidsoverlast is opgemaakt in de dB(A) norm.  
Tevens bevestigde het RIVM ons dat goede geluidstechnici     bekend zijn met het feitelijk verschil tussen de dB(A) en dB(C) norm.

26 juni 2020 Analyse van het antwoord van het RIVM

stukje tekst uit de analyse:
“Die Nederlandse vrijheid van meningsuiting is heden gelijk aan WC papier, vandaar die enorme behoefte aan WC papier tijdens de beginperiode van de door het RIVM afgekondigde Corona Pandemie, de opmaat naar de verdere uitdunning van het volk als waterstof voorbeeldland zodat wij als volk de Twerkende kont van Premier Mark Rutte met ons eigen WC papier kunnen afvegen. 
Pruim dan maar ff lekker op je gebruikt WC papier, dan proef je de gore stront van groep B & C.”

9 mei 2020 Koning ,  toevoeging brief aan Alex

9 mei 2020 derde verzetschrift:

Als de Staat Nederland reeds zó pervers is als ondergetekenden meemaken
laat dat dan ook bekent zijn aan het volk. Ook dat is een democratisch grondrecht. Ondergetekenden worden financieel gekielhaald vanwege censuur!

 Verzonden aan: 
Senior bestuursrechter mr M.W. de Jonge.
President van de Rechtbank  Noord Nederland H. van der Meer
Hoofd Griffie Rechtbank Groningen
Z.M. Koning Willem-Alexander Paleis Noordeinde

ALLES IN EEN

2020

ALLES IN EEN 
‘n verzetschrift tegen ’n rechter & 
’n schriftelijke pleitnota vanwege onjuist intrekken uitkering &
’n zaak voor ’n voorlopige voorziening &
’n repliek op verweer van Wiebes inzake uitbreiding UGS-Norg & doorbreken overheidsembargo ‘landelijke bromtonen overlast’ met o.a. de Db(A) leugen &
een brief aan de Koning of de Monarch of de Dictator

en toen kwam alles bij elkaar.....

Beroep tegen B&W gemeente Noordenveld 2020

Bezwaar tegen Besluit, 4 mei 2019, BBZ aanvraag/situatie

Tags: Bezwaar tegen corrupte afhandeling van mijn bezwaar. Nogmaals  Ik wens dat de Gemeente Noordenveld met mij spoedig het intake-gesprek aan gaat om samen te kijken naar de mogelijkheden vanwege mijn  de Gemeente Noordenveld bekend zijnde en aldus benoemd zijnde   precaire situatie.

Manipulatie, alles is omgekeerd

Gemeentelijk gedrag/handelen, talk to the hand, inzake klacht ernstige LFg overlast veroorzaakt door de UGS Norg van de NAM/Shell

Onze Grondwet is tweeledig, rechten en plichten voor burgers én Overheden. 

Artikel 7 Grondwet

Mijn wapenverlof is in 2011 ingenomen op corrupte narcistische basis en daarna vanuit de mores bedekt, hetgeen een schending van artikel 7 is, de vrijheid van meningsuiting.

Artikelen 11, 20, 21, 22 Grondwet

11 De onaantastbaarheid lichaam.

De Gemeente Noordenveld doet niets met de aantasting van onze lichamen door de NAM terwijl zij daartoe verplicht is. Wij takelen fysiek steeds verder af en raken uitgeput.

Dat is schending van de Grondwet. 

20 Bestaanszeker­heid; sociale zekerheid. 

Gemeente Noordenveld faalt door eigen gedrag.

21 Milieu, de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. 

Gemeente Noordenveld faalt inzake ernstige overlast NAM UGS Norg.

22 Volksgezond­heid; woongelegenheid. 

Gemeente Noordenveld faalt omdat zij niet ingrijpt in ernstige overlast door NAM UGS Norg. De Laag Frequente golven zijn schadelijk voor het lichaam.

Hetzelfde corrupte mores gedrag heb ik kort geleden al beschreven aan het eind in

‘De Sluipmoordenaar LFG Energiegolven’ onder kopje ‘De Aardgas Klimaat Leugen’.

 

De Narcisten Buster©